Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tính lực kẹp W

Tính lực kẹp W

Tải bản đầy đủ - 0trang

BÀI TẬP LỚN MƠN HỌC ĐỒ GÁ+ Mơ mem xoắn Mx do lực cắt gây ra có xu hướng làm quay chi tiết xung quanh trục

của nó, do cơ cấu định vị nên=>chi tiết có xu hướng quay quanh trục A-A. Nếu bỏ qua

ma sát ở mặt đầu với chốt tì phía dưới thì điều kiện cân bằng mơ men có thể được viết

dưới dạng như sau:Họ tên sinh viên : Phùng Khắc DươngMSSV 20150771Page 5BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC ĐỒ GÁ2M x

a

.R.K = W.

D

2->W=4M x

.R.K

D.aTrong đó :

K : là hệ số an tồn tính đến khả năng làm tăng lực cắt trong q trình gia cơng

K =K0 .K1.K2.K3.K4.K5.K6

K0: Hệ số an toàn cho tất cả các trường hợp. K0 = 1,5.

K1: Hệ số tính đến trường hợp tăng lực cắt khi độ bóng thay đổi, đối với gia cơng thơ: K1=

1,2.

K2: Hệ số tăng lực cắt khi dao mòn: K2 = 1÷1,8. Ta chọn K2 = 1.

Họ tên sinh viên : Phùng Khắc DươngMSSV 20150771Page 6BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC ĐỒ GÁK3: Hệ số tăng lực cắt khi gia cơng: K3 = 1.

K4: Hệ số tính đến sai số của cơ cấu kẹp chặt.

Trường hợp kẹp bằng tay: K4 = 1,3.

K5: Hệ số tính đến mức độ thuận lợi của cơ cấu kẹp bằng tay.

Trường hợp thuận lợi: K5 = 1.

K6: Hệ số tính đến momen làm quay chi tiết.

K6 = 1,5

K= 1,5.1,2.1.1.1,3.1.1.5 = 3,5

Thay vào cơng thức tính:

a2

0, 062

2

R=

+b =

+ 0,12 = 0,1

4

4Họ tên sinh viên : Phùng Khắc DươngMSSV 20150771Page 7Vậy mỏ kẹp phải đảm bảo lực kẹp xấp xỉ :

W = 5, 4(kN )

4. Chọn cơ cấu sinh lực

Ta chọn cơ cấu sinh lực là ren vít.- Phương của lực kẹp vng góc với phương kích thước thực hiện nên không tồn tại sai

số kẹp chặt ( ε k = 0 )

Lực Q đặt lên tay quay của ren vít có mặt kẹp thơng qua miếng đệm được xác định

theo công thức:

β

W[ r0 tan(α + φ0 ) + f .R.cot( )]

2

Q=

ll-khoảng cách từ tâm ren ren vít tới điểm đặt lực Q, l (d- đường kính ngồi danh nghĩa

của ren vít, mmd=W

5400

=

= 18

0, 5[σ ]k

0,5.60.10 4-> Chọn bu lông M18

Họ tên sinh viên: Phùng Khắc DươngMSSV 20150771Page 8- r0: bán kính ngồi trung bình của ren vít, mm

- α : góc nâng của ren vít α = 2 30 − 3 30

'

φ ren

= 60vít

40với

-- f: hệ

số ma sát ở chỗ tiếp xúc phẳng của

chi tiết gia cơng hoặc của đai ốc với

: góc ma sát trong cặp ren vít-đaiốc: 0

0'0'vòng đệm, f=0,1-0,15

- R: bán kính mặt cầu của đâu ren vít, mm… R=10mm- β góc giữa 2 đường tiếp tuyến của mặt cầu ở đầu renvít, β = 120

Thay số =>Q=47,12 N05. Nghiệm bền cơ cấu

Để tính lực kẹp sinh ra khi kẹp bằng ren, ta triển khai bu lơng và thấy nó có dạng hình

chêm và góc nghiêng của nó là góc nâng ren. Cân bằng mơ men ta có phương trình:

Q.l = M 1 + M 2 = Q1.r0 + F2 .RM1: là mô men ma sát giữa mặt tiếp xúc của ren

M2: là momen ma sát giữa mặt phẳng kẹp và mặt bị kẹp

Q1 = 2W .tan(α + φ0 )

F2 = 2W .tan ϕ1ϕ1 :là góc ma sát giữa mặt phẳng kẹp với bề mặt kẹp

Q=2W tan(α + φ0 ) + 2W .R tan ϕ1

l

= 52,22 N >47,12 N=>Cớ cấu đủ bền !

6. Tính sai số chế tạo đồ gá

Ta có:ε gd=ε c2 + ε k2 + ε ct2 + ε m2 + ε ld2Trong đó:ε gd :sai số gá đặt, được xác định[ε gd ] = ( 1 ÷ 1 ).δ

35với δ là dung sai kích thước 0,2=> δ = 1/150, 4

1

[ε ] = δ = 50µ m

4

Ta lấy:

gdHọ tên sinh viên: Phùng Khắc DươngMSSV 20150771Page 9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính lực kẹp W

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×