Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cách tải và cài đặt phần mềm Microsoft Community Clips

Cách tải và cài đặt phần mềm Microsoft Community Clips

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bước 2: Sau khi tải về thành công, bạn tiến hành cài đặt ứng dụng. Đầu tiên, mở

file bạn đã tải về bằng lệnh install, sau đó chọn Next.Bước 3: Tích chọn I Agree rồi chọn Next.Bước 4: Chọn NextBước 5: Tiếp tục chọn Next.Bước 6: Bạn có thể tắt việc tự động Update của ứng dụng bằng cách bỏ tích ở

ơ Automatically update community Clips. Sau đó chọn Next.Bước 7: Chọn Next để tiến hành cài đặt ứng dụng. Sau khi cài đặt xong, bạn

bấm close để kết thúc q trình. Lưu ý, sau bước này có thể máy sẽ hiển thị một số

thông báo cấp quyền cho ứng dụng, bạn hãy bấm OK để hoàn thành nhé.3. Sử

dụng ứng dụng Microsoft Community Clips

Sau khi cài đặt xong, Microsoft Community Clips sẽ được lưu trong bộ công cụ ở

thanh Taskbarcủa bạn.Để bắt đầu, bạn chỉ cần click chuột trái vào biểu tượng ứng dụng và chọn 1 trong 3

tùy chọn bao gồm:Start Recording (quay phim tồn màn hình)

Start Recording Application (quay phim ứng dụng)

Start Recording Region (quay phim tại vị trí được chọn)

Nếu muốn tạm dừng q trình quay bạn chỉ cần kích lại chuột vào biểu tượng

ứng dụng… Và nếu muốn tiếp tục quay hãy chọn Continue Recording.Để kết thúc quá trình quay, hãy bấm Stop Recording. Sau bước này, đoạn phim

bạn vừa quay được sẽ tự động trình chiếu trên màn hình. Để lưu, bạn chọn save,

thư mục lưu và tên video bạn đều có thể tự thiết lập sau khi bấm save.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cách tải và cài đặt phần mềm Microsoft Community Clips

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x