Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 2. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG TRIẾT LÝ 3P & MÔ HÌNH 8S TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ THIBIDI

Chương 2. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG TRIẾT LÝ 3P & MÔ HÌNH 8S TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ THIBIDI

Tải bản đầy đủ - 0trang

12Tham gia đấu thầu các dự án và thi công cơng trình về xây lắp trạm, xây lắp nhà

xưởng, thi cơng hệ thống điện, hệ thống nước cho các tòa cao ốc.Thực hiện chế độ tự sản xuất kinh doanh tủ hộp bộ dùng để thi công trạm máy

biến áp trong phạm vi cho phép của Nhà nước.Hoạt động quản lý điều hành Tổng công ty theo điều lệ công ty cổ phần được

Bộ Công thương ban hành và theo quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên.

 Nhiệm vụ:Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và phát triển thương hiệu TTC trong phạm vi

cương thổ của Việt Nam và trong các khu vực Đông Nam Á như Lào,

Campuchia, Myanma do Hội đồng quản trị đề ra.Tạo được uy tín, cũng như cung cấp những sản phẩm và bán sản phẩm chất

lượng đến khách hàng.

2.1.3. Ngành nghề kinh doanhMua bán vật tư thiết bị điện, linh kiện trạm, thi công hệ thống điện, hệ thống

nước, hệ thống kho lạnh, phòng cháy, báo cháy.Thi công đường dây trung thế, trạm biến áp 35KV.Sản xuất, thi công lắp đặt tủ trung thế, tủ đo lường, tủ bảng điện hạ thế.Dịch vụ bảo trì, sửa chữa máy biến thế.

2.1.4. Sản phẩm chínhVề sản phẩm vật tư thiết bị dùng để sản xuất máy biến áp (bán thành phẩm): dây

điện từ, dây đồng dẹp, dầu biến thế, tole các loại....Về sản phẩm hoàn chỉnh: máy biến áp, dây cáp điện, công tơ điện, động cơ

bơm nước, tủ bảng điện, tủ phân phối.

2.1.5. Quy môVốn: vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh là 32 tỷ đồng.Số lao động: 165 người, trong đó cán bộ quản lý 25 người.Thị trường trong nước: các Công Ty Điện Lực, các Công ty xây lắp và các đại

lý phân phối của Công ty tại các khu vực như Miền Tây, Cao Nguyên, Miền

Trung và Miền Bắc.Thị trường ngoài nước: chủ yếu ở các nước Campuchia, Lào, nay còn mở rộng

thêm thị trường Myanma.132.1.6. Cơ cấu tổ chức14HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SÓAT

TỔNG GIÁM ĐỐCPHÓ TGĐ KTPHĨ TGĐTP.HÀNH CHÁNH

NHÂN SỰGĐ TÀI CHÍNH

KẾ TỐN TRƯỞNGPHĨ PHỊNGGIÁM ĐỐC

KINH DOANHPHĨ PHỊNGGĐ CHI NHÁNH

TP.HỒ CHÍ MINHPHĨ CHI NHÁNHGĐ CHI NHÁNH

CẦN THƠTP. KỸ THUẬT

SẢN XUẤTPHĨ PHỊNGGĐ QUẢN LÝ

DỰ ÁNPHĨ PHỊNGHÀNH CHÁNHKẾ TỐN

VIÊNKINH DOANHMARKETING& HNH CHNHKINH DOANH DỰÁNKẾ TĨAN CTYVĂN

THƯKẾ TĨAN

CƠNG NỢXUẤT

NHẬP KHẨUKINH DOANH DỰ ÁNKỸ THUẬT SẢN XUẤTKS DỰ ÁNTÀI

XẾTHỦ QUỸTHỦ KHOĐỘI THI CÔNG ĐIỆN

ĐỘI THI CÔNG NƯỚC

ĐỘI THI CÔNG LẠNHNguồn:

P. Hành chính nhân sự

TỔ SẢN XUẤT1--Căn cứ vào mơ hình cơ cấu tổ chức của cơng ty ta thì cơng ty được tổ

chức theo mơ hình trực tuyến chức năng. Để thấy rõ được điều nay ta đi tìm

hiểu cụ thể nhiệm vụ, chức năng của từng ban lãnh đạo và các phòng ban chức

năng cụ thể như sau.

 Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quyết định cao nhất của cơng ty. Hội đồng

quản trị có tồn quyền nhân danh cơng ty để quyết định mọi vấn đề liên quan

đến mục đích, quyền lợi của cơng ty.

 Tổng Giám đốc công ty

Là người đứng đầu công ty, đại diện cho công ty trước pháp luật theo dõi

tồn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của cơng ty, nghiên cứu thiết kế, hoạch

định các chính sách, chiến lược kinh doanh cho cơng ty.

 Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc kỹ thuật: Giúp tổng giám đốc phụ trách mảng kỹ thuật,

quản lý dự án. Phụ trách và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của các phòng

kỹ thuật sản xuất và phòng quản lý dự án. Thay Tổng Giám đốc giải quyết công

việc mỗi khi Tổng Giám đốc đi cơng tác.

Phó Tổng Giám đốc: Giúp Tổng Giám đốc phụ trách việc điều hành cơng việc

hành chính nhân sự, kinh doanh, tài chính, quản lý hai chi nhánh tại TP.HCM và

Cần Thơ. Thay Tổng Giám đốc giải quyết cơng việc khi Tổng Giám đốc đi

vắng.

 Phòng Hành chánh nhân sự

Chức năng: Thực hiện công tác pháp chế hành chính quản trị. Xây dựng bộ

máy quản lý chung. Điều hành các cơng việc, sự vụ tồn cơng ty. Quản lý vệ

sinh lao động và quỹ tiền lương, phân phối tiền lương trong công ty.

Nhiệm vụ cụ thể: Quản lý và thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và pháp chế

hành chính, quản lý con dấu của cơng ty; Quản lý và thực hiện công tác lễ tân,

sắp xếp các cuộc hội nghị của công ty, phục vụ hội nghị; ấn lốt cơng văn giấy

tờ, in đồ án, thực hiện quan hệ giao dịch với chi nhánh. Quản lý mặt bằng, đất

đai, nhà xưởng và hệ thống điện nước, thơng tin liên lạc, trang thiết bị hành

chính của cơng ty; Quản lý đời sống công cộng ở công ty:Điện nước, vệ sinh

mơi trường, trật tự an ninh, bố trí điều độ xe phục vụ lãnh đạo và các đơn vị

quản lý; Quản lý và thực hiện cải tạo sửa chữa tu bổ, bảo dưỡng, xây dựng mới

các cơng trình hạ tầng của công ty. Tổ chức lao động tiền lương: Nghiên cứu

nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao, đề xuất tổ chức sản xuất và quản lý

thích hợp; Nghiên cứu cử chủ nhiệm đề án thiết kế và ban chủ nhiệm cơng trình

thi cơng; soạn thảo bổ sung sửa đổi các nội dung, quy chế về quản lý tổ chức151sản xuất kinh doanh áp dụng trong công ty; Thực hiện các chế độ đối với người

lao động công tác quản lý cán bộ, quản lý lao động trong công ty; Lưu giữ hồ sơ

nhân sự theo phân cấp; Lập kế hoạch bồi dưỡng , đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ

công nhân kỹ thuật; Tham gia soạn thảo quy chế chi trả lương và hướng dẫn áp

dụng, trực tiếp tính lương cho các đơn vị quản lý; tham gia kiểm tra quyết toán

tiền lương, quyết toán sản xuất ở các đơn vị sản xuất; Tổ chức tham gia giải

quyết các vụ việc vi phạm chế độ chính sách,nội quy, quy chế của công ty;

Tham gia tuyên truyền phổ biến pháp luật, chế độ cho các cán bộ công nhân

viên trong công ty; Tổng hợp báo cáo số liệu về lao động tiền lương định kỳ lên

công ty .

 Phòng kế hoạch kỹ thuật

Chức năng: Tìm kiếm khai thác việc làm, quản lý trang thiết bị phục vụ sản

xuất kinh doanh. Điều hồ cơng việc, quản lý tiến độ sản xuất kinh doanh tồn

cơng ty. Kiểm sốt chất lượng của các tài liệu thiết kế xuất xưởng và chất lượng

các cơng trình nói chung của tồn cơng ty.

Nhiệm vụ cụ thể: Theo sự chỉ đạo của Phó Tổng Giám đốc phối hợp với các

đơn vị trong và ngoài công ty để đưa việc về cho công ty, giúp Tổng Giám đốc

làm các thủ tục, hợp đồng kinh tế, thiết kế các nhiệm vụ giao khoán cho các đơn

vị trong cơng ty; Nghiên cứu giúp Phó Tổng Giám đốc điều hồ cơng việc cho

các đơn vị sản xuất, tổng hợp kế hoạch của các dịch vụ trong công ty; Thực hiện

chế độ báo cáo định kỳ về kế hoạch và tài chính, chủ trì việc nghiệm thu thanh

tốn ở các hợp đồng kinh tế với các khách hàng; Lập kế hoạch trang bị sửa chữa

và quản lý thiết bị thi công và phương tiện vận tải ở các đơn vị sản xuất.

 Phòng tài chính kế tốn

Chức năng: Phản ánh, giám sát tồn bộ q trình hoạt động sản xuất kinh

doanh của cơng ty. Theo dõi quản lý tồn bộ hồ sơ chứng từ về số liệu hoạt

động kinh doanh của cơng ty. Tham mưu cho Phó Tổng Giám đốc trong công

tác quản lý điều hành về lĩnh vực tài chính, kế tốn của cơng ty.

Nhiệm vụ cụ thể: Xác định, quản lý, cung cấp sử dụng các loại vốn, quỹ

của công ty, cân đối kế hoạch thu, chi; Quản lý nghiệp vụ đội ngũ kế toán ở các

chi nhánh; Trực tiếp thực hiện cơng tác hạch tốn giá thành ở các xí nghiệp của

cơng ty.

Nhận xét: Cơng ty cổ phần kinh doanh vật tư THIBIDI hoạt động theo chế

độ hạch tốn độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng để quan hệ giao

dịch và ký kết các hợp đồng kinh tế với các đơn vị trong và ngồi nước. Hiện

nay cơng ty có một bộ máy quản lý khá hoàn chỉnh, với chức năng nhiệm vụ

của từng phòng ban được phân chia rõ ràng. Nguồn nhân lực được xác định là161quan trọng nhất quyết định đến thành bại trong chiến lược phát triển công ty

cũng như thực hiện có hiệu quả các mục tiêu do cơng ty đề ra, trong đó vai trò

của người lãnh đạo, cán bộ quản lý các cấp, cán bộ kỹ sư và công nhân là tài sản

lớn nhất của công ty cổ phần kinh doanh vật tư THIBIDI.

2.2 Phân tích thực trạng áp dụng triết lý 3P và mơ hình 8S tại công ty

Cổ phần kinh doanh vật tư THIBIDI

2.2.1Thực trạng “Triết lý 3P” mà Công ty Cổ phần kinh doanh vật tư Thibidi đã

và đang áp dụng:

Văn hoá, đạo đức, lợi nhuận kinh doanh là một mối quan tâm hàng đầu đối với

các doanh nghiệp hiện nay. Đối với những doanh nghiệp khi mới thành lập đều mong

muốn làm thế nào để đạt được lợi nhuận cao nhất và phát triển lớn mạnh nhất trong

thời gian ngắn nhất. Với những kiểu suy nghĩ như vậy nhiều cơng ty xí nghiệp đã tìm

mọi cách để tối đa hóa lợi nhuận. Đặt lợi nhuận lên trên hàng đầu, coi sản phẩm con

người là thứ yếu (theo quan niệm 1). Sản phẩm, con người chỉ là thứ công cụ, dụng cụ

để doanh nghiệp sử dụng nhằm đạt được mục đích cuối cùng là lợi nhuận. Triết lý mà

những doanh nghiệp này đang sử dụng là: Profit – Product - People.

Lại có những doanh nghiệp tuy không đưa lợi nhuận lên hàng đầu mà họ lại

quan tâm đưa sản phẩm/dịch vụ lên trên hàng đầu làm phương châm phát triển (theo

quan niệm 2). Những doanh nghiệp này quan niệm rằng hễ sản phẩm đạt chất lượng

cao, mẫu mã đẹp, hay là dịch vụ tốt thì sẽ thu hút được khách hàng, sẽ làm cho khách

hàng tìm đến với họ ngày càng nhiều hơn và lợi nhuận mà khách hàng đem đến lúc

này sẽ ngày càng lớn hơn. Với quan niệm này doanh nghiệp cố ép giá thành, nâng giá

bán bằng cách chèn ép, khai thác tối đa nhân cơng và tìm cách dụ khách hàng. Triết lý

mà những doanh nghiệp này đang sử dụng là: Product - Profit - People.

Tuy nhiên lại có những cơng ty lại có quan niệm khác họ vẫn đặt ra mục tiêu

lợi nhuận cần đạt được, họ cũng chú trọng cung cấp cho khách hàng những dịch vụ/

sản phẩm tốt, chất lượng. Thế nhưng họ chỉ đặt hai yếu tố này ở vị trí thứ 2 và thứ 3.

Họ đặt yếu tố con người lên trên hàng đầu. Những doanh nghiệp này quan niệm rằng

với việc con người là trung tâm của những hành động thì con người vừa mang lại lợi

ích cho cơng ty, vừa tạo ra và cung cấp cho xã hội những sản phẩm/dịch vụ tốt nhất.

Ngày nay với sự phát triển của nền kinh tế, vai trò của con người ngày càng

được nâng cao và trở thành trung tâm của mọi hoạt động kinh doanh. Từ đó đã hình

thành nên một triết lý mới về phương pháp xây dựng văn hố doanh nghiệp, đó là triết

lý 3P - theo quan niệm 3: People – Product – Profit. Triết lý này đã được hầu hết các

doanh nghiệp áp dụng để xây dựng văn hoá cho doanh nghiệp mình và Cơng ty cổ

phần kinh doanh vật tư Thibidi cũng vậy.

1712.2.1.1 People (con người)Với triết lý kinh doanh của Công ty là đưa yếu tố con người lên hàng đầu, coi

con người là trung tâm của mọi hoạt động kinh doanh, Công ty xác định yếu tố con

người quyết định sự phát triển và tạo ra giá trị cho doanh nghiệp. Lợi nhuận kiếm

được cũng chính là để phục vụ con người chứ không phải phục vụ tổ chức, tồn tại của

tổ chức chính là tồn tại của con người. Vì vậy, ngay từ đầu Cơng ty đã ln chú trọng

xây dựng chính sách chăm sóc và thu hút lao động: trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo mối

liên hệ tốt với hệ thống các nhà cung ứng nhằm đảm bảo tốt nguồn nguyên liệu đầu

vào, tạo ra được những sản phẩm với chất lượng tốt nhất cho xã hội. Với chính sách

“Tất cả vì lợi ích nhân viên” cơng ty đã có những bước thay đổi. Được thể hiện qua

các hành động sau:

a.

Đối với đội ngũ lao động

Chính sách phát triển con ngườiCơng ty ln có chính sách đào tạo phát triển và bổ nhiệm đội ngũ nhân viên

chuyên nghiệp để các nhân viên cảm thấy tự hào về nơi mình cơng tác bằng cách:

cơng ty khuyến khích tất cả nhân viên đi học nâng cao trình độ chun mơn, hỗ trợ

kinh phí (bán phần hoặc toàn phần) cho nhân viên đi học các lớp ngắn hạn để nâng

cao nghiệp vụ, hỗ trợ thời gian cho những nhân viên đi học trong giờ làm việc như

học thứ 7, chủ nhật

Cơng ty có chính sách khuyến khích nhân viên phát huy tính sáng tạo, nâng cao

khả năng phát triển cá nhân và nghề nghiệp như: tổ chức các cuộc thi sáng kiến kinh

nghiệm vào cuối mỗi năm, những cá nhân, phòng ban nào có những sáng kiến thiết

thực, mang lại lợi ích cho cơng ty sẽ được thưởng

Đối với những nhân viên trẻ mới được tuyển dụng, Cơng ty có chính sách đưa

đi đào tạo bên ngồi bằng cách đăng ký những khóa học ngắn hạn có liên quan đến

chuyên môn nghiệp vụ để cử nhân viên đi học nhằm giúp cho nhân viên được trang bị

những kiến thức, những kỹ năng cần thiết để hỗ trợ cho công việc.

Luôn chú trọng đến đội ngũ kế thừa của công ty.Công ty quy hoạch đội ngũ kế

thừa và thơng báo cho cá nhân, phòng ban đó biết, đồng thời tạo mọi điều kiện để đội

ngũ kế thừa phát huy năng lực cũng như học tập nâng cao trình độ chun mơn,

nghiệp vụ.

Chính sách đãi ngộ nhân viên181Thibidi là công ty chuyên hoạt động về thương mại, thi công cơng trình trạm

điện và do xuất thân từ cơng ty nhà nước nên việc tính lương cho các cán bộ cơng

nhân viên theo hình thức: Lương căn bản*hệ số+ phụ cấp cơng việc+ năng suất lao

động.

Bên cạnh đó hàng qúy hoặc vào các dịp lễ, cơng ty đều có chế độ thưởng cho

cán bộ công nhân viên 1 tháng lương hoặc ½ tháng lương tùy doanh thu của q đó.

Theo báo cáo của phòng nhân sự trong Đại hội cơng đồn tồn cơng ty năm 2012 thì

hiện nay mức lương trung bình của người lao động ở mức 8.700.000đ/người.

Đối với tất cả cán bộ nhân viên, Cơng ty có đầy đủ các chính sách cho người

lao động về Bảo hiểm y tế,Bảo hiểm xã hội…theo đúng quy định của nhà nước.

Riêng cán bộ công nhân viên thuộc khối kỹ thuật và thi cơng cơng trình do đặc

thù cơng việc phải thi cơng và lắp đặt trạm có độ rủi do tiềm ẩn rất lớn nên ngoài việc

trang bị cho người lao động những thiết bị bảo hộ lao động công ty còn mua bảo hiểm

tai nạn trực tiếp cho người lao động với mức bảo hiểm cao nhất.

Có chế độ xét tăng lương định kỳ hàng năm cho công nhân viên đã đến hạn lên

lương. Cách tính nâng lương: lương mới = (chênh lệch hệ số+% trượt giá trung

bình)*lương cũ+lương cũ. Với cách tính này người lao động cảm thấy mức đãi ngộ

được xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Ngoài các đợt khen thưởng trong các dịp lễ, tết của quốc gia và kỷ niệm thành

lập công ty, Công ty còn có những chính sách thưởng đột xuất đối với các cá nhân và

tập thể có những đóng góp nổi bật hoặc có những thành tích trong việc triển khai thực

hiện các chủ trương, chính sách của cơng ty; có những ý tưởng và giải pháp sáng tạo

mang lại hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của công ty.

Bên cạnh đó, Cơng ty còn quan tâm và thực hiện trách nhiệm xã hội với đội

ngũ nhân viên; đảm bảo sự cân bằng giữa sức khỏe với thành tích cơng việc và đời

sống gia đình, sao cho nhân viên có thể chu tồn trách nhiệm đối với gia đình họ, làm

việc và cống hiến lâu dài.

Hàng năm, công ty tổ chức cho người lao động và gia đình người lao động đi

tham quan, nghỉ mát, khuyến học cho con em họ; tặng quà cho người lao động trong

các dịp lễ tết, sinh nhật; kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ khi có khó khăn. Cơng ty thực hiện

các chính sách từ thiện xã hội, tổ chức phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể

thao.

b.Đối với cổ đông191Công ty luôn làm những điều tốt nhất có thể để mang lại lợi tức cao nhất cho cổ

đông. Hàng năm công ty thường tổ chức đại hội cổ đông thường niên để báo cáo tình

hình hoạt động kinh doanh và báo cáo trình bày với các cổ đơng về những kế sách,

chính sách kinh doanh trong năm kế tiếp. Với quan niệm “Minh bạch thông tin” là

quan điểm hàng đầu của Công ty và luôn nhận được sự chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt

từ Ban Quản trị công ty. Công bố thông tin minh bạch không chỉ là trách nhiệm của

Công ty đối với các nhà đầu tư, mà là trách nhiệm củacông ty đối với sự phát triển bền

vững của chính mình.

c.Đối với khách hàngCông ty luôn cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, những

dịch vụ tốt nhất. Trong lĩnh vực xây dựng công ty luôn cung cấp cho khách hàng

những cơng trình có chất lượng. Trong nền kinh tế suy thoái như hiện nay, để hỗ trợ

khách hàng cơng ty đã có những chính sách ưu đãi hơn cho khách hàng trong việc

thanh tốn, chính sách chăm sóc khách hàng cũng được cơng ty quan tâm hàng đầu.

Hàng năm công ty thường tổ chức lễ tri ân đối với khách hàng,thông qua buổi

lễ tri ân này Ban lãnh đạo công ty cùng các khách hàng đối thoại với nhau để giúp đỡ

và giải quyết những vấn đề còn chưa thỏa đáng của các bên.

Cơng ty ln có những giải pháp kịp thời giúp khách hàng vượt qua những khó

khăn trong kinh doanh do cơ chế hay khi bị khủng hoảng, thiên tai. Theo cơng ty,

những khó khăn của khách hàng cũng chính là khó khăn của cơng ty, những mong

muốn hợp lý của khách hàng cũng chính là chiến lược phát triển của Công ty trong

tương lai.

2.2.1.2 Sản phẩm/dịch vụVới phương châm “Khát vọng vươn lên, khẳng định giá trị, phát triển bền

vững”. Công ty luôn chú trọng cung cấp cho các khách hàng những mặt hàng có chất

lượng tốt nhất, những dịch vụ tốt nhất. Những mặt hàng hiện nay công ty đang cung

cấp cho thị trường là máy biến áp mang thương hiệu THIBIDI, dây cáp điện mang

thương hiệu Cadivi, đồng hồ điện mang thương hiệu EMIC, những thương hiệu này

đã được người tiêu dùng trong và ngoài nước kiểm chứng và đánh giá.

Bên cạnh đảm bảo về chất lượng sản phầm, Cơng ty còn giữ uy tín bằng việc

cung cấp sản phẩm đúng thời gian, thực hiện tốt khâu trước và sau bán hàng.

2.2.1.3 Lợi nhuận201Là một doanh nghiệp kinh doanh loại hàng hoá đặc trưng của ngành điện có

ảnh hưởng rất lớn đến người tiêu dùng,Cơng ty đã đặt cho mình một mục tiêu: “Trở

thành công ty hàng đầu Việt Nam, mang lại nhiều giá trị cho xã hội, con người Việt

Nam”. Công ty đã xem sứ mạng này như một lời hứa, một lời thề trước người tiêu

dùng – trước cộng đồng, đây cũng là mục tiêu phấn đấu lâu dài từ lãnh đạo đến từng

thành viên trong Cơng ty. Chính điều này đã giúp công ty ngày càng đứng vững và

phát triển trên thương trường.

Với tốc độ tăng trưởng đầy mạnh mẽ của thị trường và sự cạnh tranh đầy khốc

liệt của các đối thủ thế nhưng doanh thu của công ty trong những năm qua vẫn không

hề sụt giảm, trái lại vẫn tăng đều qua các năm.Bảng 2.1:Bảng doanh thu qua các năm

ĐVT: Tỷ đồngNăm200820092010201120122013

(kế hoạch)Doanh thu2015707459051.0671.375Lợi nhuận4161747885100Nguồn: P.Kinh doanh

Biểu đồ Doanh thu – Lợi nhuận qua các năm211Số liệu kinh doanh năm 2013, bao gồm kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm và

kế hoạch q 4/2013.

2.2.2 Mơ hình 8S của Công ty Cổ phần kinh doanh vật tư Thibidi:

2.2.2.1 Structure (Cấu trúc)Hiện nay cơng ty có một bộ máy quản lý khá hoàn chỉnh, với chức năng nhiệm

vụ của từng phòng ban được phân chia rõ ràng. Nguồn nhân lực được xác định là quan

trọng nhất quyết định đến thành bại trong chiến lược phát triển công ty cũng như thực

hiện có hiệu quả các mục tiêu do Cơng ty đề ra, trong đó vai trò của người lãnh đạo,

cán bộ quản lý các cấp, cán bộ kỹ sư và công nhân là tài sản lớn nhất của Công ty.

Tuy nhiên Công tác hoạch định nguồn nhân lực chưa được thực hiện một

cách bài bản và nghiêm túc gây ảnh hưởng chung đến tồn bộ q trình sản xuất

kinh doanh của công ty. Nguồn nhân lực luôn ở trong tình trạng thừa thầy thiếu thợ

do lao động trí thức trong công ty chủ yếu là do các mối quan hệ thân thiết đưa

vào, có những bộ phận thực sự không cần nhiều người quản lý như hiện tại. Trong

khi ở các phân xưởng lại thiếu lực lượng lao động trực tiếp sản xuất. Do bộ phận

quản lý đông, công việc mỗi thành viên đảm nhận không nhiều làm cho bộ máy

cổng kềnh, nhân viên thiếu tính linh hoạt, chế độ khen thưởng, phúc lợi lại tập

trung cho bộ phận này nên tạo tâm lý bất mãn cho những lao động trực tiếp ở phân

xưởng sản xuất dẫn đến bộ phận này lại thường xuyên thay đổi nhân sự gây ảnh

hưởng đến q trình sản xuất của cơng ty.

a.Về tổ chức nhân sự:

Công ty thực hiện:22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 2. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG TRIẾT LÝ 3P & MÔ HÌNH 8S TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ THIBIDI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×