Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. CẬP NHẬT CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH TRONG KỲ

II. CẬP NHẬT CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH TRONG KỲ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bước 1: Mở File số liệu kế tốn đã có sẵn trong máy tính (File chứa

BDMTK), tại Sheet bên phải Sheet BDMTK đổi tên Sheet2 thành SKTM.

Bước 2: Tạo Form sổ kế toán máy theo mẫu.

Bước 3: Cập nhật dữ liệu vào sổ kế toán máy.

Căn cứ vào nội dung các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kế toán tiến hành

cập nhật dữ liệu vào các cột tương ứng.

(Xem chi tiết mẫu sổ trang 30)293031323334353637III. KỸ THUẬT LẬP SỔ KẾ TỐN MÁYTrước khi tiến hành lập các sổ kế tốn chi tiết sổ kế toán tổng hợp trên Excel

chúng ta tiến hành tìm hiểu về sơ đồ truyền thơng tin trong kế toán Excel như sau:

Sổ quỹ tiền mặt

(SQTM)Sổ tiền gửi ngân hàng

(STGNH)Sổ chi tiết các tài khoản

(SCTTK)

Bảng danh mục tài

khoản (BDMTK)

Sổ chi tiết hàng tồn kho

(SHTK)Sổ chi tiết chi phí

(SCHIPHI)Sổ kế toán máy

(SKTM)Các sổ nhật ký đặc biệt

(NKTT, NKCT, NKBH…)Sổ cái tài khoản

(SocaiTK)Bảng cân đối PS các TK

(BCĐPS)………383.1. Lập sổ quỹ tiền mặt

Để lập được sổ quỹ tiền mặt kế toán tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Tại Sheet bên phải SKTM, kế toán đổi tên Sheet thành SQTM.

Bước 2: Tạo Form sổ theo mẫu.Bước 3: Nhập các cơng thức:

[1]=VLOOKUP(E2,BDMTK,7,0)Hàm này tìm kiếm số dư đầu kỳ bên Nợ. Trong đó: E2 là đối tượng tìm kiếm,

BDMTK là miền tìm kiếm, 7 là số thứ tự cột để lấy số liệu trên BDMTK, 0 là điều

kiện lấy số liệu (điều kiện tuyệt đối).

Để có miền tìm kiếm BDMTK ta làm như sau:

Vào BDMTK, bôi đen toàn bộ Bảng danh mục tài khoản (Click chuột vào ô trắng

giao giữa cột và hàng)→ Insert /Name/Difine/Tại ô Name in Work book gõ

BDMTK→Add→OK

[2]

[3]

[4]

[5]Tính tổng phát sinh thu trong kỳ

=SUM(F8:F2000)

Tính tổng phát sinh chi trong kỳ

=SUM(G8:G2000)

Tính số tồn cuối kỳ

=H5+F6-G6

=IF(OR(SKTM!E3=$E$2,SKTM!F3=$E$2),SKTM!A3,"")

Công thức này lấy ngày ghi sổ của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quanđến tiền mặt: “Nếu trên sổ kế toán máy tài khoản ghi nợ (E3) hoặc tài khoản ghi có

(F3) bằng E2(111) thì trên sổ kế tốn máy ta lấy ngày ghi sổ (A3), còn khơng thì bỏ

trống”.

39Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. CẬP NHẬT CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH TRONG KỲ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x