Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT LẬP SỔ KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRÊN EXCEL

CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT LẬP SỔ KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRÊN EXCEL

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. Ngày 02: Mua của doanh nghiệp Thanh Bình 5.000 kg thép không gỉ về

nhập kho, giá chưa thuế: 35.500đ/kg, thuế GTGT 10% thanh toán bằng

chuyển khoản sau 10 ngày.

2. Ngày 02: Chuyển tiền gửi ngân hàng góp vốn liên doanh thời hạn 3 năm

với công ty Hoàng Hà:150.000.000đ.

3. Ngày 04: Mua của doanh nghiệp Thanh Bình 1.200 kg thép đúc về nhập

kho, giá chưa thuế là: 25.900đ/kg, thuế GTGT 10% thanh toán bằng

chuyển khoản sau 10 ngày.

4. Ngày 04: Mua của công ty Vũ Hà 3 bộ khuân đúc van bi, giá chưa thuế

3.750.000đ/bộ, thuế GTGT 10%, thanh toán bằng chuyển khoản sau 7

ngày. Dùng ngay cho sản xuất van nước, thời gian sử dụng dự kiến 24

tháng.

5. Ngày 05: Công ty Hoa Mai chuyển trả hết nợ tháng trước qua ngân hàng,

đã có giấy báo có.

6. Ngày 06: Anh Thắng thanh toán tạm ứng: số tiền được duyệt chi theo hoá

đơn và phiếu nhập kho như sau: thuế GTGT 10%

- Găng tay vải bò: 200 đơi giá 3.750đ/đơi

- Kính bảo hộ: 10 chiếc giá 7.500đ/chiếc

- Khẩu trang 2 lớp: 50 cái giá 1.050đ/cái

Số CC - DC trên được mua của cửa hàng Hoa Lan; số tiền tạm ứng chi

không đủ trả tiếp bằng tiền mặt.

7. Ngày 07: Nhập kho 50.000 viên bi khố giá 150đ/viên của cơng ty cơ khí

Hà Nội, thanh toán bằng tiền mặt.

8. Ngày 07: Xuất kho bảo hộ lao động để sử dụng: 20 đôi găng tay; 5 kính

bảo hộ lao động; 20 cái khẩu trang 2 lớp.

9. Ngày 07: Chuyển tiền gửi ngân hàng trả tiền mua thép của cơng ty Thanh

Bình ngày 02. Do thanh toán trước hạn nên được bạn thưởng cho 500.000đ

bằng tiền mặt.

10. Ngày 07: Mua của công ty Hoàn Kiếm 2 khuân đúc khoá, giá mua chưa

thuế là 3.750.000đ/chiếc,thuế GTGT 10 %, thanh toán ngay bằng tiền mặt.

23Đưa vào sử dụng ngay cho sản xuất khoá, thời gian sử dụng dự kiến 20

tháng.

11. Ngày 07: Xuất kho để sản xuất khóa: 1.200 kg thép đúc; 25.000 viên bi

khóa.

12. Ngày 07: Chuyển TGNH tạm nộp thuế thu nhập quý II theo kế hoạch:

36.000.000đ.

13. Ngày 07: Nhập kho 220 lít dầu diêzen của công ty xăng dầu Minh Hải,

giá chưa thuế là: 14.500đ/lít, thuế GTGT 10%, lệ phí giao thông tính vào

giá dầu là 300đ/lít. Thanh toán bằng tiền mặt.

14. Ngày 08: Xuất kho 4.000 kg thép không gỉ để sản xuất van nước.

15. Ngày 08: Sản xuất hoàn thành nhập kho 4.000 khoá cửa, giá tạm tính

7.500đ/chiếc.

16. Ngày 08: Mua của công ty cơ khí Hà Nội 45.000 viên bi van nhập kho,

giá 300đ/viên, thanh toán bằng tiền mặt.

17. Ngày 09: Chuyển khoản thanh toán tiền khuân đúc van bi cho công ty Vũ Hà.

18. Ngày 10: Xuất kho thành phẩm bán cho cửa hàng bách hóa Hà Đồng

3.000 khố, giá bán chưa có thuế GTGT là 10.500đ/chiếc thu bằng tiền mặt.

19. Ngày 12: Nhập kho 1.500 kg thép không gỉ, giá chưa thuế 34.500đ/kg,

thuế GTGT 10% của DN Thanh Bình, thanh tốn bằng chuyển khoản trong

thời gian 10 ngày.

20. Ngày 12: Chi tạm ứng cho Giám đốc đi công tác 7.500.000đ.

21. Ngày 12: Nhập kho 80.000 chiếc Gioăng mua của công ty Minh Châu để

sản xuất van nước, giá chưa thuế 120đ/chiếc, thuế GTGT 10%, thanh toán

bằng tiền mặt.

22. Ngày 15: Xuất kho để sản xuất van nước: 20.000 bi van, 20.000 Êcu,

40.000 gioăng.

23. Ngày 20: Giám đốc thanh toán tiền tạm ứng, số tiền thực chi theo hố

đơn: Vé máy bay khứ hồi 4.575.000đ, trong đó thuế GTGT 10%, vé nghỉ

trọ 1 ngày 220.000đ, trong đó thuế GTGT 10%. Số còn lại trừ vào lương

của giám đốc.

2424. Ngày 20: Mua của công ty tin học Thành Tâm một bộ máy vi tính + máy

in, giá chưa thuế 18.000.000đ, thuế suất GTGT 10%. Thanh toán bằng

chuyển khoản sau 15 ngày.

25. Ngày 22: Sản xuất hoàn thành nhập kho 18.000 van nước, giá thành tạm

tính 15.500đ/chiếc.

26. Ngày 22: Xuất kho thành phẩm bán chịu cho cửa hàng Chí Thành 10.000

van nước, giá thanh toán: 19.800đ/chiếc.

27. Ngày 22: Nhập kho 3.000 kg thép khơng gỉ của Thanh Bình, giá thanh

tốn: 34.650đ/kg, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán.

28. Ngày 23: Trả tiền quảng cáo cho báo Hà Nội mới: 1.500.000đ, thuế

GTGT 10%.

29. Ngày 23: Xuất kho 2.000 kg thép không gỉ để sản xuất van nước.

30. Ngày 23: Xuất quỹ tiền mặt mua 20.000 Êcu của công ty Hoàn Kiếm, giá

thanh tốn: 123,75đ/chiếc, trong đó thuế GTGT 10%.

31. Ngày 23: Thanh lý 1 bộ máy vi tính đã hỏng không sử dụng được cho

công ty tin học Thành Tâm, thu bằng tiền mặt nhập quỹ 1.100.000đ, trong

đó thuế GTGT 10%, chi phí thanh lý 200.000đ bằng tiền mặt.

32. Ngày 23: Chi tạm ứng cho anh Thắng 6.750.000 đ để mua bàn ghế làm việc.

33. Ngày 23: Xuất 80 lít dầu diêzen dùng để nung vơi sản xuất van nước và

khố.

34. Ngày 24: Mua của xưởng cơ khí Mạnh Đại 2 kệ lưu trữ, giá thanh toán

975.000đ/chiếc đã dùng ngay cho vào việc trưng bày hàng mẫu, chi phí

phân bổ 1 lần.

35. Ngày 24: Xuất kho 10.000 Êcu, 10.000 viên bi van, 20.000 chiếc gioăng

để sản xuất van nước, 2.000 kg thép đúc để sản xuất khố.

36. Ngày 24: Mua của cơng ty bao bì Cơng Minh nhập kho 1.480 chiếc hộp

carton 3 lớp, giá thanh toán: 4.537,5đ/hộp, thuế GTGT 10%.

37. Ngày 25: Xuất kho 100 hộp carton để đóng gói sản phẩm van nước đi tiêu thụ.

38. Ngày 25: Xuất kho 50 lít dầu diêzen để nung phôi thép để sản xuất van

nước và khoá.

2539. Ngày 25: Chuyển khoản trả tiền mua thùng carton cho công ty Công

Minh, đã nhận được giấy báo nợ.

40. Ngày 25: Sản xuất hoàn thành nhập kho thành phẩm: 12.000 van nước,

giá tạm tính 15.500đ/chiếc; 5.000 khoá cửa, giá tạm tính: 7.500đ/chiếc.

41. Ngày 26: Xuất kho thành phẩm bán chịu cho chị Liễu: 5.000 van nước,

giá thanh toán 22.000đ/chiếc.

42. Ngày 26: Mua và đưa vào sử dụng ngay một máy dán nilon để đóng gói

sản phẩm đưa đi tiêu thụ của cửa hàng Thành Tâm, giá 1.500.000đ, thế

GTGT 10%, đã thanh toán bằng tiền mặt. Dự kiến phân bổ trong 2 lần.

43. Ngày 26: Nhận được giấy báo có của ngân hàng về việc cửa hàng Chí

Thành trả nợ mua hàng ngày 22.

44. Ngày 26: Chuyển khoản thanh tốn hết nợ tháng trước cho cơng ty Trung

Phong, đã có giấy báo nợ.

45. Ngày 26: Chi tạm ứng cho anh An đi mua cân bàn, số tiền: 3.300.000đ.

46. Ngày 27: Anh An thanh toán tạm ứng tiền mua cân bàn ở trung tâm

thương mại Tràng Thi, giá thanh tốn: 3.465.000đ, trong đó thuế GTGT

10%, chi phí vận chuyển 90.000đ, đã nhập kho. Số tiền chi quá tạm ứng

được trả bằng tiền mặt.

47. Ngày 28: Mua của cây xăng Thuấn Yến 20 lít dầu nhớt, giá thanh toán

24.200đ/lít, thuế GTGT 10%, thanh toán bằng tiền mặt và dùng ngay cho

chạy máy phục vụ sản xuất.

48. Ngày 28: Xuất kho 60 lít dầu Diêzen để nung phôi.

49. Ngày 28: Nhập kho sơn tổng hợp mua của công ty sơn Hà Nội: Sơn Xanh

ABC 21kg x 6.435đ/kg; Sơn xanh DMT 7kg x 20.818đ/kg, giá đã bao gồm

thuế GTGT 10%.

50. Ngày 29: Sản xuất hoàn thành nhập kho 1.000 chiếc khoá, giá tạm tính

7.500đ/chiếc; 11.900 van nước, giá tạm tính 15.500đ/chiếc.

51. Ngày 29: Xuất hết số sơn nhập ngày 28 để sản xuất khoá.

52. Ngày 29: Xuất kho 500 hộp carton để đóng gói sản phẩm mang đi bán.2653. Ngày 29: Tổng hợp tiền điện dùng trong tháng phải trả: Dùng cho sản

xuất là: 2.227.467đ, dùng cho văn phòng doanh nghiệp là: 330.000đ, trong

đó thuế GTGT 10%.

54. Ngày 30: Xuất kho thành phẩm bán cho chị Liễu 18.000 van nước, giá

thanh toán: 20.900đ/chiếc, chưa thu tiền.

55. Ngày 30: Xuất quỹ tiền mặt thanh tốn tiền điện thoại sử dụng tại văn

phòng cho bưu điện TP Hà Nội, tổng số tiền: 456.300đ, trong đó thuế

GTGT 10%.

56. Ngày 30: Chuyển tiền gửi ngân hàng thanh tốn hết tiền điện cho cơng ty

Điện Lực I.

57. Ngày 30: Xuất kho thành phẩm bán cho cửa hàng Quảng Khải 1.000 van

nước, giá thanh toán: 21.450đ/chiếc thu bằng TGNH.

58. Ngày 30: Xuất kho cân bàn cho xưởng sản xuất sử dụng, thời gian sử

dụng dự kiến 24 tháng.

59. Tiền lương phải trả công nhân viên chức trong tháng:

- Theo khối lượng công việc:

+ Công nhân sản xuất van nước (45 người): 78.750.000đ

+ Cơng nhân sản xuất khố (5 người):12.500.000đ+ Bộ phận quản lý theo tháng lương đã cho (LCB: 25.000.000đ)

Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo quy định hiện hành.

60. Ngày 30: Chuyển khoản nộp thuế GTGT tháng trước vào kho bạc nhànước.

61. Ngày 31: Xuất quỹ tiền mặt trả lương CBCNV tháng này theo bảnglương do kế tốn lập.( Bộ phận cơng nhân do các quản đốc phân xưởng

lập bảng lương chi tiết)

62. Toàn bộ chi phí sản xuất chung trong kỳ được tập hợp và phân bổ hếtcho 2 sản phẩm theo tỷ lệ của tổng chi phí sản xuất trực tiếp.

63. Cuối tháng, số sản phẩm còn sản xuất dở dang: 0YÊU CẦU:

1. Lập BDMTK, SKTM phản ánh tình hình trên trên Excel?

2. Lập các sổ kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp?

273. Căn chỉnh định dạng các trang in trên khổ giấy A4?

II. CẬP NHẬT CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH TRONG KỲCăn cứ vào số liệu kế toán trên, kế toán tiến hành cập nhật các nghiệp vụ

kinh tế phát sinh vào sổ kế toán máy.Sổ kế toán máy là sổ nhật ký ghi lại toàn bộ nội dung các nghiệp vụ kinh

tế phát sinh trong kỳ.

Sổ kế toán máy gồm 9 cột với các nội dung sau :

Cột 1 : Ngày ghi sổ - cập nhật ngày chúng ta nhập dữ liệu vào sổ.

Cột 2 : Số chứng từ - phản ánh sổ hiệu của chứng từ kế toán chứa đựng

nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Cột 3 : Ngày chứng từ - phản ánh ngày ghi trên chứng từ kế tốn.

Cột 4 : Diễn giải – ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Cột 5 : Tài khoản ghi Nợ - Định khoản ghi Nợ cho TK trong các nghiệp

vụ kinh tế phát sinh.

Cột 6 : Tài khoản ghi có – Định khoản ghi Có cho TK trong các nghiệp vụ

kinh tế phát sinh.

Cột 7 : Số lượng – Phản ánh số lượng phát sinh.

Cột 8 : Đơn giá.

Cột 7, 8 dùng cho các tài khản phản ánh hàng tồn kho 152, 153, 155, 156.

Cột 9 : Số tiền phát sinh – Phản ánh số tiền phát sinh liên quan đến bút

toán định khoản ở cột 5 và 6.

Các bước tiến hành cập nhật dữ liệu vào sổ kế toán máy

28Bước 1: Mở File số liệu kế tốn đã có sẵn trong máy tính (File chứa

BDMTK), tại Sheet bên phải Sheet BDMTK đổi tên Sheet2 thành SKTM.

Bước 2: Tạo Form sổ kế toán máy theo mẫu.

Bước 3: Cập nhật dữ liệu vào sổ kế toán máy.

Căn cứ vào nội dung các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kế toán tiến hành

cập nhật dữ liệu vào các cột tương ứng.

(Xem chi tiết mẫu sổ trang 30)2930313233Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT LẬP SỔ KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRÊN EXCEL

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x