Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sự phân chia tế bào

Sự phân chia tế bào

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Sự phân chia củatế bào

1.Tế bào phân chia như thế

nào ?92. Sự phân chia tế bào

 TL 1 : Quá trình phân chia diễn ra như sau:

- Đầu tiên từ một nhân hình thành 2 nhân, tách xa

nhau.

- Sau đó chất tế bào được phân chia, xuất hiện một

vách ngăn, ngăn đôi tế bào cũ thành 2 tế bào con.

 TL 2 : Các tế bào ở mô phân sinh có khả năng

phân chia tạo ra tế bào mới cho cơ thể thực vật.

TL 3 : Các cơ quan thực vật như rễ, thân, lá lớn lên

là nhờ sự phân chia và lớn lên của tế bào.

10CỦNG CỐ BÀI HỌCCâu 1: Tế bào ở mô nào trong các loại

mô sau có khả năng phân chia

A.

B.

C.

D.Mơ mềm

Mơ nâng đỡ

Mơ phân sinh

Cả A, B và C11Câu 2: Trình tự nào sau đây đúng khi

mô tả sự phân chia của tế bào12DẶN DO

- Học bài theo câu hỏi trong SGK.

- Chuẩn bị bài 9.

+ Đọc bài.

+ Mẫu vật : cây lúa, cây cỏ, cây dừa cạn13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sự phân chia tế bào

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×