Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
D. Bài tập về nhà:

D. Bài tập về nhà:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 59.3: Sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

( Khi đường huyết giảm)CctizơnĐường

Huyết

GiảmMơ mỡGlucagơn

Dec 13, 2018Sinh học lớp 811mBài

trước

tậpnội

2: dung bài 60 trang 187- SGK.

tập 3: Dự kiến các từ cần điền vào bài tập trong

c I trang 187 của bài 60:

Dựa vào hình 60.1 và các chú thích

trên hình để hồn thiện thơng tin

dưới đây:

Nơi sản xuất tinh trùng

là ..................... Nằm phía trên mỗi

tinh hồn là …………, đó là nơi

tinh trùng tiếp tục hồn thiện về cấu

tạo. Tinh hồn nằm trong

…………….. ở phía ngồi cơ thể

tạo điều kiện nhiệt độ thích hợp cho

sự sản sinh tinh trùng (khoảng

330C - 340C). Tinh trùng từ mào tinh

hoàn sẽ theo …………… đến chứa

Dec 13, 2018

Sinh học lớp 8

tại

……………12Bài tập Dự

4: kiến đáp án trong bảng 60 trang 189

Cơ quan

1.Tinh hồn

2.Mào tinh hồn

3.Bìu

4.Ống dẫn tinh5.Túi tinh

6.Tuyến tiền liệt

7.Ống đái

8.Tuyến hành

(tuyến Cơpơ)

Dec 13, 2018Chức năng

aa) Tiết dịch hòa với tinh trùng từ túi tinh

chuyển ra để tạo thành tinh dịch

b)

b Nơi nước tiểu và tinh dịch đi qua

cc) Nơi sản xuất tinh trùng

d)

d Tiết dịch để trung hòa axít trong ống đái,

chuẩn bị cho tinh phóng qua, đồng thời

làm giảm ma sát trong quan hệ tình dục

e) Nơi chứa và ni dưỡng tinh trùng

e

g) Nơi tinh trùng tiếp tục phát triển và hoàn

g

thiện về cấu tạo

h) Dẫn tinh trùng từ tinh hồn đến túi tinh

h Bảo đảm nhiệt độ thích hợp cho quá trình

i)

i sinh tinhSinh học lớp 813Bệnh lý do rối loạn nội tiết của tuyến giáp

Dec 13, 2018Sinh học lớp 814Dec 13, 2018Sinh học lớp 815Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

D. Bài tập về nhà:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×