Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sự dài ra của thân

Sự dài ra của thân

Tải bản đầy đủ - 0trang

* Kết quả :Nhóm câyNgắt ngọn

Không ngắt

ngọnChiều cao (cm)

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhóm

3

( Đậu

( Đậu

đen )

xanh )

( Lạc )

7cm

9cm8,2cm

9, 7cm5,4cm

6.6cmSo sánh chiều cao của 2 nhóm cây làm thí

nghiệm

-raNhóm cây ngắt ngọn : cây không dài- Nhóm cây không ngắt ngọn : cây dài

raTừ thí nghiệm trên, cho biết cây dài ra do

bộ phận nào ?Thân dài ra do phần ngọn.

Vì sao thân dài ra đ

ợc ?Thân dài ra do phần ngọn có mô phân

sinh ngọn, các tế bào ở mô phân sinh

ngọn phân chia và lớn lên làm cho thân

dài ra ( ở cành cây cũng có hiện tợng này )Từ kết quả thí nghiệm:

Chiều cao (cm)

Nhóm câyNhóm 1

( Đậu

đen )Nhóm 2

( Đậu

xanh )Nhóm

3

( Lạc )Ngắt ngọn7cm8,2cm5,4cmKhông ngắt

ngọn9cm9, 7cm6.6cmSự dài ra của các cây khác nhau có giống nhau không ?Sự dài ra của thân ở các cây khác nhau

là khác nhau.- Các cây thân cỏ dài ra rất nhanh, đặc biệt

là cây thân leo

- Các cây thân gỗ dài ra chậm hơn2. Giải thích các hiện tợng thực tế

Khi trồng đậu, bông, cà phê... trớc khi cây ra hoa ng

ời ta thờng ngắt ngọn.Giải thích vì sao lại làm nh vậy ?Vì : -Khi bấm ngọn cây, cây không cao lªn, chÊtdinh dìng dån xng cho chåi hoa, chåi lá phát triển.-Tỉa cành xấu, cành sâu kết hợp với bấmngọn, để thức ăn dồn xuống các cành còn lại làm cho

chồi,

hoa, quả, lá phát triển.Trồng cây lấy gỗ (bạch đàn, lim ), lấy sợi ( gai, đay

), ngời ta thờng tỉa cành xấu, cành bị sâu mà không

bấm ngọn.Giải thích vì sao lại làm nh vậy ?Vì: Cây mọc cao mới cho gỗ tốt, sợi tốt. Cần thờng

xuyên tỉa cành xấu, cành sâu để chất dinh dỡng đ

ợc tập trung vào thân chính.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sự dài ra của thân

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×