Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
SỰ PHONG PHÚ VÀ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT

SỰ PHONG PHÚ VÀ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Quan sát những hiện tượng sau:

Lấy roi đánh chim đà điểu thì

con chim chạyLấy roi đánh vào cây thì cây đứng im=> Vì cây khơng có khả năng

di chuyểnHiện tượng 2 :

Khi trồng một chậu cây

cạnh cửa sổ, sau môt thời

gian ngọn cây sẽ mọc cong

về phía có nguồn sáng Thực vật phản ứng chậm

với các kích thích của mơi

trườngHồn thành bài tập sau

Dùng ký hiệu + (có) hoặc – (khơng có) ghi vào các cột trong bảng sau:SttTên cây Lớn lên Sinh sản1Lúa2Ngơ3Mít4Sen5Xương

rồngDi

chuyểnHồn thành bài tập sau

Dùng ký hiệu + (có) hoặc – (khơng có) ghi vào các cột trong bảng sau:SttTên cây Lớn lên Sinh sản1Lúa++Di

chuyển

-2Ngơ++-3Mít++-4Sen++-5Xương

rồng++-1. SỰ PHONG PHÚ VÀ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT

2. ĐẶC ĐiỂM CHUNG CỦA THỰC VẬT• Đặc điểm chung của Thực vật

- Tự tổng hợp chất hữu cơ

- Phần lớn khơng có khả năng di

chuyển

- Phản ứng chậm với các kích thích của

mơi trường bên ngồi.DẶN DỊ

-Học bài và làm bài tập trong vở bài tập

- Đọc mục “em có biết”

- Chuẩn bị mẫu vật tiết sau: cây rau cải, hoa hồng,

hoa cúc, cây đậu.Chúc các em học giỏi !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

SỰ PHONG PHÚ VÀ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×