Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp xử lý số liệu

Phương pháp xử lý số liệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các sai số thường gặpSai số thơ• Xảy ra trong q trình đo.

• Đo nhầm, đọc nhầm, ghi nhầm.

• Sai lệch kết quả tính cuối cùng

nên phải loại bỏ.Sai số hệ thống• Do máy móc thiết bị

• Do tác động từ mơi trường

• Do kỹ năng thao tác chưa đúngĐể giảm các sai số

 Sử dụng dụng cụ đo quốc tế Martin.

 Kiểm tra sơ bộ, điều chỉnh phiếu đo

vào cuối mỗi ngày đo.

 Người đo phải có kinh nghiệm.

 Khi nhập dữ liệu, máy tính phải

được lập trình để bỏ các sai số thơ.Các đặc trưng thống kê

• Min: là số nhỏ nhất trong dãy phân phối

• Max: là số lớn nhất trong dãy phân phối

• Số trung bình cộng (M)M = Average({dãy số})

• Số trung tâm hay số trung vị (Me)

Me = Median({dãy số})• Số trội (Mo)Mo = Mode({dãy số})• Độ lệch chuẩn• Hệ số biến thiên (cv)

• Hệ số bất đối xứng (SK) SK = Skew({dãy số})

• Hệ số nhọn (KU)KU = Kurt({dãy số})2. Kích thước chủ đạo và bước nhảy

Kích thước chủ đạo

Là kích thước cơ bản nhất mà nhờ

nó mà người tiêu dùng cũng như

nhà sản xuất có thể lựa chọn và

phân biệt được cỡ số phù hợp với

nhu cầu của mình.Bước nhảy

Là khoảng cách giữa 2 sai cỡ

liên tiếp của kích thước chủ đạoĐặc trưng thống kêKích thước chủ đạoChiều caoVòng ngựcBước nhảy5cm4cm3. Xây dựng mơ hình tương quan

Trị tuyệt đối của hệ số tương quan cho biết mức độ chặt chẽ của mối liên hệ

tuyến tính4. Xác định tần suất

 Tần suất được xác định theo kích thước

chủ đạo cho ta tỷ lệ các lọai cỡ của dân cư

nằm trong hệ thống cỡ số.

 Có ý nghĩa quan trọng để xác định số

lượng cỡ thường gặp

 Xác định theo kích thước chủ đạo cho ta

tỷ lệ các lọai cỡChọn độ tin cậy là 90% ta được kích thước cho chiều cao và vòng ngực là

Chiều cao S: 152 (150 - 154)

M: 158 (155 - 160)

L: 163 (161 - 165)

Vòng ngựcS: 78 (76 - 79)

M: 82 (80 - 84)

L: 86 (85 - 88)4. Xây dựng bảng thơng số kích thước các cỡ số

 Tiến hành xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính để xác định các kích

thước phụ thuộc của từng cỡ số.Độ tin cậy

90%Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp xử lý số liệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×