Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Thông tin thuốc- dược lâm sàng

III. Thông tin thuốc- dược lâm sàng

Tải bản đầy đủ - 0trang

THỰC TẬP BỆNH VIỆN BÌNH DÂN

Tham gia báo cáo tình hình sử dụng thuốc và các vấn đề liên quan trong họp Hộiđồng thuốc – điều trị

• Tập huấn, đào tạo dược lâm sàng cho các nhân viên y tế

• Tham gia cơng trình, nghiên cứu khoa học, cải tiến chất lượng cơng việc

2. Bình bệnh án, đơn thuốc

2.1. Bình bệnh án:

Mỡi tháng, khi thực hiện kiểm tra dược chính, dược sĩ khoa Dược chọn ngẫu nhiên

5 bệnh án tại khoa để thực hiện bình bệnh án.

Bình bệnh án: kiểm tra các nội dung theo bảng kiểm bình bệnh án nội trú.

Sau khi kiểm tra bệnh án, dược sĩ khoa Dược ghi những nhận xét, những đề nghị

khắc phục vào:Sổ Bình bệnh án của khoa lâm sàng.

Sổ Bình bệnh án của khoa Dược và có thể đề xuất bình bệnh án, họp hội

đồng thuốc và điều trị.Sổ Bình bệnh án của khoa Dược và có thể đề xuất bình bệnh án đưa lên bình bệnh

án với các khoa lâm sàng vào buổi Sinh hoạt khoa học chuyên môn mỗi chiều thứ hai

hằng tuần, hoặc họp hội đồng thuốc và điều trị.

2.2. Bình đơn thuốc:

Chọn đơn thuốc:

Vào thứ năm hàng tuần, điều dưỡng trưởng phòng khám chọn ngẫu nhiên ít nhất 1

đơn thuốc/phòng khám/ngày của tất cả phòng khám trong vòng một tuần, gửi vềkhoa Dược.

• Dược sĩ lâm sàng kiểm tra toàn bộ đơn thuốc bảo hiểm được lưu ở kho lẻ trong

vòng một tuần.

Bình đơn thuốc: kiểm tra các nội dung theo bảng kiểm bình đơn thuốc.

• Thuốc chỉ định theo y lệnh có phù hợp với chẩn đốn và phác đồ điều trị hay

khơng?

• Đường dùng thuốcPage 30THỰC TẬP BỆNH VIỆN BÌNH DÂN

• Nồng độ, liều dùng, số lần sử dụng thuốc trong 24 giờ, khoảng cách giữa cách lần

dùng thuốc

• Đánh giá thứ tự ngày dùng thuốc: thuốc phóng xạ, thuốc gây nghiện-hướng tâm

thần, thuốc kháng sinh, thuốc điều trị lao, thuốc corticoid, thuốc trị ung thư

Đối với các thuốc pha: đánh giá dung môi pha, nồng độ pha, thời gian truyền, tốc độ truyền so với khuyến

cáoSau khi kiểm tra đơn thuốc, dược sĩ khoa Dược ghi những nhận xét, những đề nghị khắc

phục vào: sổ Bình đơn của khoa Dược.

Mục đích của việc bình đơn: để mình rút ra được những cái chưa đúng và những

cái đúng. Những cái chưa đúng thì đưa ra bàn luận rồi thống nhất bác sĩ và sau đó cái nào

chưa đúng thì mình sẽ chỉnh lại cho phù hợp, còn những vấn đề được bác sĩ đánh giá theo

kinh nghiệm bản thân có gặp những tương tác nhỏ có thể bỏ qua được thì chấp nhận.Page 31THỰC TẬP BỆNH VIỆN BÌNH DÂN

2.4. Nhân lực thực hiện, điều hành, tư vấn thuốc trong công tác dược bệnh viện

 Khoa dược bệnh viện Bình Dân hiện đang có 4 dược sĩ lâm sàng: dược sĩ Hạ, dược sĩÂn, dược sĩ Vy, dược sĩ Phương.

 Công việc của từng dược sĩ lâm sàng

• Dược sĩ Hạ: chịu trách nhiệm quản lí kháng sinh của bệnh viện.

• Dược sĩ Ân: chịu trách nhiệm về khoa nội gồm có khoa ung bướu và khoa hồi sứctích, khoa cấp cứu và khoa nội tổng hợp.

Dược sĩ Phương: chịu trách nhiệm về khoa niệu và toàn bộ khoa niệu bao gồm

khoa nam học và khoa thận.

• Dược sĩ Vy: chịu trách nhiệm về khoa tổng quát.

 Thông tin thuốc đến các khoa lâm sàng của bệnh viện:

Thuốc mới: khi nào có thuốc mới sẽ thơng tin cho khoa lâm sàng. Phổ biến về liều

dùng, chỉ định, các lưu ý, các thông tin mới về thuốc cần lưu ý để nâng cao hiệu

quả sử dụng trên lâm sàng, hạn chế sai sót…Thuốc bảo hiểm: : dựa theo danh mục thuốc mà bệnh viện thông tin ngay từ đầu

với bác sĩ, những thuốc nào được bảo hiểm chi trả và những thuốc nào không được

bảo hiểm chi trả hay được chỉ trả bao nhiêu phần trăm.Thuốc trúng thầu: Tương tự như thuốc bảo hiểm, thuốc trúng thầu sẽ được thơng

báo ngay từ đầu khi vừa có danh mục thuốc của bệnh viện, thuốc trúng thầu sẽ

được sử dụng trong bệnh viện trong vòng một năm.Các thơng tin cập nhật về Dược: ADR (Adverse Drug Reaction – Phản ứng có hại

của thuốc), cảnh báo, thu hồi… được Sở Y tế, Bộ Y tế ban hành.Lập kế hoạch tập huấn cho bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng:

 Bác sĩ:

Sử dụng thuốc cho các đối tượng đặc biệt như phụ nữ mang thai, phụ nữ

cho con bú, trẻ em và người bị suy thận.Danh mục thuốc chống nhầm lẫn (LASA).Page 32THỰC TẬP BỆNH VIỆN BÌNH DÂN

 Dược sĩ:

Tập huấn quy trình sắp xếp thuốcTập huấn quy trình cấp phát thuốcDanh mục thuốc chống nhầm lẫn (LASA – Look alike Sound alike). Điều dưỡng:

• Danh mục thuốc chống nhầm lẫn (LASA – Look alike Sound alike).

• 5 đúng (người bệnh, tên thuốc, liều dùng, thời gian dùng, đường dùng).

• Tư vấn sử dụng, bảo quản…

• Sử dụng thuốc trong tử thuốc tại khoa lâm sàng hợp lý, hiệu quả.

• Tập huấn về cảnh giác Dược.

 Thông tin thuốc Cung cấp thông tin thuốc chủ động:

Định kỳ vào đầu mỡi tháng, thơng tin thuốc (TTT) trên Bảng thông tin thuốc củakhoa và trên mạng nội bộ.

• Cung cấp kịp thời những thơng tin mới đến khoa lâm sàng.

• Cập nhật TTT:

 Thuốc mới.

 Tính an tồn và phản ứng có hại của thuốc.

 Thay đổi về dược lý của thuốc.

 Thuốc bị đình chỉ lưu hành.

Định kỳ mỡi q, tổ chức báo cáo, hội thảo các chuyên đề về thuốc và sử dụng

thuốc trong bệnh viện, TTT về:

 Phản ứng có hại ADR.

 Các chống chỉ định của thuốc.

 Cách xử trí, điều trị trong trường hợp dung thuốc quá liều.

 Các khuyến cáo tương tác thuốc.

 Các khuyến cáo liều dùng.

 Các trường hợp dễ nhầm lẫn trong kê đơn, kinh nghiệm sử dụng thuốc…Page 33THỰC TẬP BỆNH VIỆN BÌNH DÂN

 Cung cấp thơng tin thuốc tư vấn:

Thu nhập thơng tin qua mạng nội bộ, trang web, phân loại câu hỏi, tùy từng

chuyên khoa chuyển đến bác sĩ trả lời. Hồ sơ yêu cầu đầy đủ: ngày, tên, tuổi, giớitính, mục đích, nội dung câu hỏi…

• Tư vấn cho Hội đồng thuốc và điều trị trong việc lựa chọn thuốc đưa vào Danh

mục thuốc dùng trong bệnh viện, trong việc xây dựng tiêu chí lựa chọn thuốc

trong đấu thầu.

Mỡi thứ hai hàng tuần khoa Dược có tổ chức thơng tin giới thiệu thuốc cho các trưởng

khoa lâm sàng, điều dưỡng trưởng trong bệnh viện. Khoa Dược cập nhật thông tin 1

tháng một lần và thông báo bằng văn bản đến các khoa phòng hay thơng báo trong buổi

giao banPage 34THỰC TẬP BỆNH VIỆN BÌNH DÂN

IV. HỘI ĐỒNG THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ

a

--Tổ chức của Hội đồng thuốc và điều trị:

Chủ tịch Hội đồng giám đốc bệnh viện

Phó chủ tịch Phó giám đốc bệnh viện và Trưởng khoa dược bệnh viện.

Thư ký Hội đồng: Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp và dược sĩ khoa Dược

Uỷ viên: Trưởng/phó khoa lâm sàng và cận lâm sàng, điều dưỡng trưởng bệnh

viện, bác sĩ chuyên khoa vi sinh, ủy viên dược lý/Dược Lâm Sàng và trưởng

phòng tài chính kế toán.

Các tiểu ban

Tiểu ban xây dựng danh mục thuốc

và giám sát sử dụng thuốc trong

bệnh việnTiểu ban giám sát sử dụng

kháng sinh và theo dõi sự khángTiểu ban xây dựng hướng dẫn điềuthuốc của vi khuẩn bệnh thườngtrịgặpTiểu ban giám sát ADR và sai sótTiểu ban giám sát thơng tin thuốctrong điều trịb

-Nhiệm vụ của Hội đồng thuốc và điều trị

Xây dựng các quy định về quản lý và sử dụng thuốc trong bệnh viện.

Xây dựng danh mục thuốc dùng trong bệnh viện.

Xây dựng và thực hiện các hướng dẫn điều trị.

Xác định và phân tích các vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc.

Giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) và các sai sót trong điều trị.

Thơng báo, kiểm sốt thơng tin thuốcPage 35THỰC TẬP BỆNH VIỆN BÌNH DÂN

c Hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị

-Hội đồng họp định kỳ hai tháng 1 lần hoặc đột xuất do Chủ tịch Hội đồng triệu

tập.-Hội đồng có thể họp đột xuất để giải quyết các vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp

định kỳ của Hội đồng.-Hội đồng xây dựng quy chế làm việc, kế hoạch hoạt động và nội dung họp định kỳ

trong 1 năm.-Hội đồng thảo luận, phân tích và đề xuất ý kiến, ghi biên bản và trình Giám đốc

bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.-Hội đồng thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo định kỳ 6 và 12 tháng theo mẫu

quy định.d Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng, Phó chủ tịch, Thư ký hội đồng

Chủ Tịch Hội ĐồngPhó Chủ Tịch- Triệu tập họp Hội đồng - Lập kế hoạch hoạt động

đột xuất

của Hội động trong năm

- Đề xuất nội dung các buổi

- Phân công nhiệm vụ cụ

họp

thể cho các tiểu ban

- Tổng hợp tài liệu liên

- Quyết định, kết luận các

quan về thuốc cho các buổi

vấn đề

họp của Hội đồngThư ký Hội Đồng

- Tổng hợp các tài liệu

chuẩn bị cho cuộc họp

- Lập biên bản các cuộc

họp của Hội đồng và lưu

theo quy định

- Nhận các ý kiến đề xuất

của các khoa phòng

- Nhận các tài liệu của các

tiểu ban của Hội đồng và

lưu theo quy địnhe Vai trò của dược sĩ trưởng khoa dược trong Hội đồng thuốc và điều trị

Là Phó chủ tịch kiêm ủy viên thường trực Hội đồng thuốc và điều trị.Lập kế hoạch hoạt động của Hội đồng trong năm.Đề xuất nội dung các buổi họp.Tổng hợp tài liệu liên quan về thuốc cho các buổi họp của Hội đồng.Page 36Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Thông tin thuốc- dược lâm sàng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×