Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giáo viên :SGK, bảng lớp viết sẵn bài tập 4.

Giáo viên :SGK, bảng lớp viết sẵn bài tập 4.

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Viết đúng chữ hoa Ă (1dòng), Â, L (1 dòng); viết đúng tên riêng Âu L ạc

(1 dòng) và câu ứng dụng: Ăn quả ... mà trồng (1 lần) bằng ch ữ c ỡ nh ỏ.

* Hình thành và phát triển năng lực : NL ngôn ngữ, NL văn học, NL thẩm mĩ

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên : Mẫu chữ hoa Ă , Â , L, phấn.

2. Học sinh : Vở tập viết, bảng con, phấn.

III. Tổ chức các hoạt động dạy học:

1. Hoạt động khởi động :

- Gọi học sinh nhắc lại từ và câu ứng dụng đã viếtở bài trước.

- Cho học sinh viết vào bảng con : Vừ A Dính.

- Nhận xét

- GV treo bảng phụ viết sẵn nội dung tập viết và nói trong giờ tập viết các em sẽ củng

cố chữ viết hoa Ă, Â, củng cố cách viết một số chữ viết hoa có trong tên riêng và câu

ứng dụng : L

2. Thực hành kĩ năng:

Hoạt động 1 : Hướng dẫn viết trên bảng con

*Luyện viết chữ hoa

- Cho HS quan sát tên riêng : Âu Lạc và hỏi:

+ Tìm và nêu các chữ hoa có trong tên riêng ?

- GV gắn chữ Â trên bảng cho học sinh quan sát và nh ận xét.

+ Chữ Â được viết mấy nét ?

- Giáo viên viết chữ Â hoa cỡ nhỏ trên dòng kẻ li ở bảng lớp cho học sinh quan

sát, vừa viết vừa nhắc học sinh lưu ý : chữ Â hoa cỡ nhỏ có độ cao là hai li rưỡi.

- Giáo viên : trong bài tập viết hôm nay, các em sẽ luy ện viết c ủng c ố thêm ch ữ

hoa L. Hãy theo dõi cô viết trên bảng và nhớ lại cách viết.

- Giáo viên lần lượt viết từng chữ hoa cỡ nhỏ trên dòng kẻ li ở b ảng l ớp, k ết h ợp

lưu ý về cách viết.

- Giáo viên cho HS viết vào bảng con từng ch ữ hoa :

• Chữ Ă, Â hoa cỡ nhỏ : 2 lần

• Chữ L hoa cỡ nhỏ : 1 lần

- Giáo viên nhận xét.

*Luyện viết từ ngữ ứng dụng ( tên riêng )

- GV cho học sinh đọc tên riêng : Âu Lạc

- Giáo viên giới thiệu : Âu Lạc là tên nước ta thời cổ, có vua An Dương Vương,

đóng đơ ở Cổ Loa (nay thuộc huyện Đơng Anh, Hà Nội ).

- Giáo viên treo bảng phụ viết sẵn tên riêng cho h ọc sinh quan sát và nh ận xét các

chữ cần lưu ý khi viết.

+ Những chữ nào viết hai li rưỡi ?

+ Chữ nào viết một li ?

+ Đọc lại từ ứng dụng

- GV viết mẫu tên riêng theo chữ cỡ nhỏ trên dòng kẻ li ở bảng l ớp, l ưu ý cách

nối giữa các con chữ.

- Giáo viên cho HS viết vào bảng con

- Giáo viên nhận xét, uốn nắn về cách viết.

*Luyện viết câu ứng dụng

- GV cho học sinh đọc câu ứng dụng :----Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng

Giáo viên : Câu tục ngữ nói phải biết nhớ ơn những người đã giúp đ ỡ mình,

những người đã làm ra những thứ cho mình được th ừa hưởng.

Treo bảng phụ viết sẵn câu tục ngữ cho học sinh quan sát và nh ận xét các ch ữ

cần lưu ý khi viết.

+ Câu ca dao có chữ nào được viết hoa?

Yêu cầu học sinh Luyện viết trên bảng con

Giáo viên nhận xét, uốn nắn

.Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS viết vào vở Tập viết

Giáo viên nêu yêu cầu :

+ Viết chữ Ă : 1 dòng cỡ nhỏ

+ Viết các chữ Â, L : 1 dòng cỡ nhỏ

+ Viết tên Âu Lạc : 2 dòng cỡ nhỏ

+ Viết câu tục ngữ : 2 lần

Gọi 1 HS nhắc lại tư thế ngồi viết

Cho học sinh viết vào vở.

GV quan sát, nhắc nhở HS ngồi chưa đúng tư thế và cầm bút sai, chú ý h ướng

dẫn các em viết đúng nét, độ cao và khoảng cách giữa các ch ữ, trình bày câu t ục

ngữ theo đúng mẫu.

Hoạt động 3 : Chấm, chữa bài

Giáo viên thu vở chấm nhanh khoảng 5 – 7 bài

Nêu nhận xét về các bài đã chấm để rút kinh nghiệm chung

4. Ứng dụng:

-GV nhắc hs cách viết chữ hoa Ă, Â, L.

5. Sáng tạo:

-Từ chữ hoa Ă, Â, L em vừa học em có thể viết chữ hoa sáng tạo khác.

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………

========================

Tiết2

T ự nhiên và Xã h ội

BÀI 2: CẦN LÀM GÌ ĐỂ CƠ QUAN HÔ HẤP LUÔN KHỎE M ẠNH? (TI ẾT2)

(Dạy theo chương trình phát triển năng lực học sinh)

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………

========================

Tiết 3:

Âm nhạc

(GV chuyên trách dạy soạn)

========================

Tiết 4:

Toán

LUYỆN TẬP (10)

I. Mục tiêu:

- Biết tính giá trị của biểu thức có phép nhân, phép chia.

- Vận dụng được vào giải tốn có lời văn (có 1 phép nhân).* BT cần làm: 1, 2, 3. HS có năng khiếu làm tồn bộ các BT.

* Hình thành và phát triển năng lực : NL tư duy và lập luận tốn học, NL mơ

hình hố toán học, NL giải quyết vấn đề toán học, NL giao tiếp tốn h ọc, NL s ử

dụng cơng cụ và phương tiện toán học

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên :SGK, các hình tam giác, giấy A4.

2. Học sinh : Bảng con, phấn, sgk,4 hình tam giác.

III. Tổ chức các hoạt động dạy học:

1. Hoạt động khởi động :-Hát

2. Thực hành kĩ năng :

-Giao nhiệm vụ : bài 1 (cá nhân), bài 2, 3(nhóm 2), bài 4 (nhóm 4)

Nhắc HS hoạt động cá nhân hoàn thành các bài tập theo Phiếu học tập, trao đ ổi

chia sẻ với bạn cách làm của mình.

-HS thực hiện yêu cầu.

-GV tổ chức cho HS chữa bài (Lưu ý khuyến khích cho HS gi ải thích cách làm,

trình bày kết quả bài làm của mình, nhận xét bài làm của bạn):

Bài 1:

- Yêu cầu HS lên bảng trình bày bài làm của mình và nêu cách tính.

- Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn.

-GV nhận xét.

Bài 2 :

- Yêu cầu đại diện 1 nhóm nêu đáp án và nêu lí do vì sao em ch ọn câu đó.

- Gọi học sinh nhóm khác nhận xét .

- Giáo viên nhận xét, giải thích nếu hs giải thích chưa rõ:

- Đã khoanh vào ¼ số con vịt ở hình A

- Hình B có 3 hàng đã khoanh vào một hàng vậy đã khoanh vào 1/3 số con v ịt.

Bài 3:

- Yêu cầu 1 nhóm lên bảng trình bày bài làm của nhóm mình.

- Gọi học sinh nhóm khác nhận xét bài bạn.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

Bài 4 :

- 2 nhóm lên thi ghép nhanh và đúng

- Gọi nhóm học sinh khác nhận xét bài nhóm bạn.

- Giáo viên nhận xét, chốt lại.

3. Ứng dụng:

- GV nêu lại nội dung bài hơm nay.

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………

=============================

Tiết 5:

sinh ho¹t SAO

I. Yêu cầu cần đạt

- HS tham gia sinh hot sao sơi nổi.

- Giáo dục các em có ý thức trong giờ sinh hoạt, đồn kết và ln có tinh thn giỳp

bn

II.Tiến hành sinh hoạt:

1.Sinh hoạt văn nghệ.2.Nội dung sinh ho¹t

- Lớp trưởng nhận xét sao.

- GV nhận xét ỏnh giỏ chung.

* u im:

* Nhợc điểm:

3. Phơng hớng tuần 2

- Phát huy ưu điểm khắc phục khuyết điểm trên

- Thực hiện đúng nội quy trường lớp.

- Hát đầu giờ, cuối giờ. Vệ sinh trường lớp,vệ sinh cá nhân sạch sẽ

- Trong lớp chăm chú nghe giảng, hăng say phát biểu

- Ở nhà luyện đọc thật nhiều, viết bài, làm bài đầy đủ ở nhà.

******************************************************************

Th ứ b ảy ngày 15 tháng 9 năm 2018

Tiết 1:

Tập làm văn

VIẾT ĐƠN (18)

I. Mục tiêu:

- Bước đầu viết được đơn xin vào Đội TNTP Hồ Chí Minh d ựa theo m ẫu

đơn của bài Đơn xin vào Đội (SGK tr.9).

* Hình thành và phát triển năng lực :NL ngôn ngữ, NL văn học, NL thẩm mĩ

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên : Mẫu đơn xin vào Đội VBT.

2. Học sinh : Mẫu đơn xin vào Đội VBT.

III. Tổ chức các hoạt động dạy học:

1. Hoạt động khởi động :

-Hát bài hát: Đội ca

-Bài hát này nói về điều gì ?Giới thiệu bài hơm nay.

2. Hình thành kiến thức :

Bài 1:

-YCHS suy nghĩ cá nhân, sau đó thảo luận nhóm 2 để biết hình th ức của m ẫu

đơn xin vào Đội TNTPHCM dựa vào mẫu đơn đã học

-YC đại diện nhóm trả lời: Lá đơn cần trình bày nh ư th ế nào?

+ Mở đầu phải ghi tên Đội...

+ Địa điểm, ngày tháng năm.

+Tên của đơn.

+Tên người, hoặc tổ chức nhận đơn.

+Họ tên, ngày tháng năm sinh của người viết đ ơn.

+Lí do viết đơn.

+Lời hứa khi đạt nguyện vọng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giáo viên :SGK, bảng lớp viết sẵn bài tập 4.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×