Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Nội dung và phương pháp:

III. Nội dung và phương pháp:

Tải bản đầy đủ - 0trang

* Ôn luyện đi theo nhịp 1 -> 4

hàng dọc

* GV làm mẫu, giảng giải động tác:

- Hiệu lệnh “giậm chân tại chỗ...”:

chân trái nâng lên để chuẩn bị, tay

đánh ngược chiều chân bước (tay

này, chân kia). Sau đó bắt đầu cho

hs đi.

-Khi đếm“1” chân trái xuống đất,

lúc này chân phải nâng lên tay

đánh nghịch chiều chân (tay phải

ra trước, tay trái ra sau) “2” chân

phải giậm xuống đất, chân trái

nâng lên, tay đánh ngược lại (tay

trái ra trước, tay phải ra sau)

- Toàn lớp tập kĩ thuật động tác

- Từng hàng tập kĩ thuật động tác

theo nhóm.

- Gọi vài HS tập lại kĩ thuật động

tác

3.Hình thành kiến thức: Trò

chơi: “Tìm người chỉ huy”

Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi

Cho HS chơi thử

Tiến hành trò chơi

4.Ứng dụng:

Hồi tĩnh: tập động tác thả

lỏng cơ thể duỗi tay, chân, chạy

nhẹ nhàng và hít thở sâu

Củng cố:

Hôm nay các em vừa ôn luyện nội

dung gì? (đi đều, đi kiễng gót hai

tay chống hơng (dang ngang).

Nhận xét và dặn dò

Nhận xét tiết học và nhắc nhở

các em về tập lại bài đã học15-18’

1 lần- GV giảng giải

và làm mẫu cho

HS xem và cho

HS tập theo kĩ

thuật .- GV uốn nắn sửa

sai cho HS khi HS

tập sai các kĩ

thuật

động tác đi đều

4->5 lần

3->4 lần







GV







GV1->2 lần1 lần- GV hướng dẫn

cách thức và qui

luật cho HS nắm

và biết cách chơi3-5’

6 -> 8lần - Thả lỏng nhẹ

nhàng nghỉ ngơi 



nhiều

- Cho học sinh 

2 -> 3lần



nhắc lại nội

dung vừa học và

GV

đã

được

ôn

luyện.

- Nhận xét và

giao bài cho HS

tập ở nhà

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………

*******************************************************************

Thứ năm ngày 13 tháng 9 năm 2018

Tiết 1+2:

Tiếng anh

(GV chuyên trách dạy soạn)

========================

Tiết 3:

Chính tả( Nghe – viết)

CƠ GIÁO TÍ HON (18)I. Mục tiêu:

- Nghe – viết đúng bài CT, trình bày đúng hình thức bài văn xi.

- Làm đúng BT 2 (a).

* Hình thành và phát triển năng lực : Năng lực ngôn ngữ, NL văn học, NL

thẩm mĩ.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên : SGK, bảng lớp viết sẵn bài tập 2a.

2. Học sinh : VBT TV3-tập 1

III. Tổ chức các hoạt động dạy học:

1. Hoạt động khởi động :

-Hát bài : Cơ giáo.

2. Hình thành kiến thức mới.

- Giáo viên đọc mẫu bài lần bài chính tả .

- Yêu cầu một học sinh đọc lại.

- Đoạn văn nói về điều gì ?

- Đoạn văn có mấy câu? (5 câu)

- Những chữ nào phải viết hoa?

*Luyện viết chữ khó hoặc dễ bị nhầm lẫn khi viết (treo nón, nhánh trâm bầu,

ríu rít)

- Đọc cho HS viết.

+Nhắc nhở tư thế ngồi, cách cầm bút,...

- Giáo viên đọc lại để học sinh tự bắt lỗi và ch ữa lỗi xuống cu ối bài.

- Giáo viên thu vở HS chấm và nhận xét.

3. Thực hành kĩ năng : Làm bài tập:

*Bài 2 :

- Nêu yêu cầu của bài tập ->HS suy nghĩ sau đó trao đổi v ới bạn cùng bàn r ồi ghi

vào VBT.

- Treo 2 bảng phụ đã chép sẵn bài tập lên .

- Yêu cầu hai học sinh đại diện hai nhóm lên điền nhanh .

- Gọi hai học sinh nhận xét chéo nhóm

- Giáo viên nhận xét, đánh giá và chốt lại :

+ xét-sét

xét: xét xử , xem xét, xét duy ệt, xét h ỏi...

sét:sấm sét, đất sét...

+xào /sào

xào: xào rau, xào nấu...

sào: sào phơi, sào nứa....

- Gọi HS đặt câu với 1 từ vừa tìm được ở BT2a.

4. Ứng dụng.

Nhắc lại ND bài.

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………

=======================

Tiết 4:

Tốn

ƠN TẬP CÁC BẢNG CHIA (10)

I. Mục tiêu:- Thuộc các bảng chia (chia cho 2, 3, 4, 5).

- Biết tính nhẩm thương của các số tròn trăm khi chia cho 2, 3, 4 (phép chia hết).

* BT cần làm: 1, 2, 3. HS có năng khiếu làm tồn bộ các BT.

* Hình thành và phát triển năng lực : NL tư duy và lập luận tốn học, NL mơ

hình hố tốn học, NL giải quyết vấn đề toán học, NL giao tiếp toán h ọc, NL s ử

dụng cơng cụ và phương tiện tốn học.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên :SGK, bảng lớp viết sẵn bài tập 4.

2. Học sinh : Bảng con, phấn, sgk.

III. Tổ chức các hoạt động dạy học:

1. Hoạt động khởi động :

-Cho 1hs hỏi -1 hs đáp( 5 lượt) về 1 phép tính nhân trong bảng nhân đã h ọc.

-Giới thiệu bài

2. Thực hành kĩ năng :

-Giao nhiệm vụ : bài 1,2 (Cá nhân), bài 3(nhóm 2), bài 4 (HS h ọc t ốt làm thêm).

Nhắc HS hoạt động cá nhân hoàn thành các bài tập theo Phiếu học tập, trao đ ổi

chia sẻ với bạn cách làm của mình.

-HS thực hiện yêu cầu.

-GV tổ chức cho HS chữa bài (Lưu ý khuyến khích cho HS gi ải thích cách làm,

trình bày kết quả bài làm của mình, nhận xét bài làm của bạn):

Bài 1:

-HS nối tiếp nhau nêu kết quả, hs khác nhận xét.

-Em có nhận xét gì về phép tính và kết quả của các pheps tính trong 1 c ột?

Bài 2 :

-HS nối tiếp nhau nêu kết quả, hs khác nhận xét.

-Khi chia số tròn trăm với số có 1 chữ số em làm th ế nào ?

Bài 3:

- u cầu 1 nhóm lên bảng trình bày bài làm của mình.

- Gọi học sinh nhóm khác nhận xét bài bạn.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

Bài 4 :HS học tốt làm thêm

- Cho 2 hs lên bảng thi, bạn nào nối nhanh và đúng nh ất là người th ắng cu ộc.

- Gọi học sinh nhận xét bài bạn.

- Giáo viên nhận xét và tuyên dương.

4. Ứng dụng.

- Gọi 4 HS đọc bảng chia đã học.

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………

******************************************************************

Th ứ sáu ngày 14 tháng 9 năm 2018

Tiết 1

T ập vi ết

ÔN CHỮ HOA Ă, Â (17)

I. Mục tiêu:- Viết đúng chữ hoa Ă (1dòng), Â, L (1 dòng); viết đúng tên riêng Âu L ạc

(1 dòng) và câu ứng dụng: Ăn quả ... mà trồng (1 lần) bằng ch ữ c ỡ nh ỏ.

* Hình thành và phát triển năng lực : NL ngôn ngữ, NL văn học, NL thẩm mĩ

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên : Mẫu chữ hoa Ă , Â , L, phấn.

2. Học sinh : Vở tập viết, bảng con, phấn.

III. Tổ chức các hoạt động dạy học:

1. Hoạt động khởi động :

- Gọi học sinh nhắc lại từ và câu ứng dụng đã viếtở bài trước.

- Cho học sinh viết vào bảng con : Vừ A Dính.

- Nhận xét

- GV treo bảng phụ viết sẵn nội dung tập viết và nói trong giờ tập viết các em sẽ củng

cố chữ viết hoa Ă, Â, củng cố cách viết một số chữ viết hoa có trong tên riêng và câu

ứng dụng : L

2. Thực hành kĩ năng:

Hoạt động 1 : Hướng dẫn viết trên bảng con

*Luyện viết chữ hoa

- Cho HS quan sát tên riêng : Âu Lạc và hỏi:

+ Tìm và nêu các chữ hoa có trong tên riêng ?

- GV gắn chữ Â trên bảng cho học sinh quan sát và nh ận xét.

+ Chữ Â được viết mấy nét ?

- Giáo viên viết chữ Â hoa cỡ nhỏ trên dòng kẻ li ở bảng lớp cho học sinh quan

sát, vừa viết vừa nhắc học sinh lưu ý : chữ Â hoa cỡ nhỏ có độ cao là hai li rưỡi.

- Giáo viên : trong bài tập viết hôm nay, các em sẽ luy ện viết c ủng c ố thêm ch ữ

hoa L. Hãy theo dõi cô viết trên bảng và nhớ lại cách viết.

- Giáo viên lần lượt viết từng chữ hoa cỡ nhỏ trên dòng kẻ li ở b ảng l ớp, k ết h ợp

lưu ý về cách viết.

- Giáo viên cho HS viết vào bảng con từng ch ữ hoa :

• Chữ Ă, Â hoa cỡ nhỏ : 2 lần

• Chữ L hoa cỡ nhỏ : 1 lần

- Giáo viên nhận xét.

*Luyện viết từ ngữ ứng dụng ( tên riêng )

- GV cho học sinh đọc tên riêng : Âu Lạc

- Giáo viên giới thiệu : Âu Lạc là tên nước ta thời cổ, có vua An Dương Vương,

đóng đơ ở Cổ Loa (nay thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội ).

- Giáo viên treo bảng phụ viết sẵn tên riêng cho h ọc sinh quan sát và nh ận xét các

chữ cần lưu ý khi viết.

+ Những chữ nào viết hai li rưỡi ?

+ Chữ nào viết một li ?

+ Đọc lại từ ứng dụng

- GV viết mẫu tên riêng theo chữ cỡ nhỏ trên dòng kẻ li ở bảng l ớp, l ưu ý cách

nối giữa các con chữ.

- Giáo viên cho HS viết vào bảng con

- Giáo viên nhận xét, uốn nắn về cách viết.

*Luyện viết câu ứng dụng

- GV cho học sinh đọc câu ứng dụng :Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Nội dung và phương pháp:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×