Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Học sinh : Thẻ bày tỏ thái độ, các bài thơ, bài hát truyện, tranh ảnh về Bác Hồ, vở bài tập Đạo đức 3.

Học sinh : Thẻ bày tỏ thái độ, các bài thơ, bài hát truyện, tranh ảnh về Bác Hồ, vở bài tập Đạo đức 3.

Tải bản đầy đủ - 0trang

- HS thảo luận theo nhóm 2 về kết quả sưu tầm được, sau đó trình bày tr ước

lớp.(hát, kể chuyện, đọc thơ,...)

-GV khen ngợi những HS đã sưu tầm được những tư liệu tốt...

*Hoạt động 3 : Trò chơi phóng viên :

- 1 bạn làm phóng viên và hỏi 1 bạn bất kì : Xin bạn vui lòng cho bi ết Bác H ồ đã

có những tên gọi như thế nào?

- GV chốt: Bác Hồ có nhiều tên gọi khác nhau : Nguyễn Sinh Cung , Nguy ễn T ất

Thành , Anh Ba , Nguyễn Ái Quốc , Hồ Chí Minh.

4. Ứng dụng.

- Theo em Kính yêu và biết ơn Bác Hồ, thiếu nhi chúng ta phải làm gì?

- GV nhắc nhở HS thực hiện những hành vi, việc làm th ể hiện s ự kính yêu và

làm theo 5 điều dạy thiếu niên và nhi đồng.

5. Sáng tạo.

-Viết 1 đoạn văn nói về tình cảm kính u của mình đối v ới Bác H ồ.

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………

********************************************************************

Thứ ba ngày 11 tháng 9 năm 2018

Tiết 1

Chính t ả (Nghe-vi ết)

AI CĨ LỖI ? (14)

I. Mục tiêu:

- Nghe - viết đúng bài chính tả.

-Trình bày đúng hình thức bài văn xi, tìm và viết đ ược từ ng ữ ch ứa ti ếng có

vần uếch/ uyu (BT2). Làm đúng BT 3 (a).

* Hình thành và phát triển năng lực : Năng lực ngôn ngữ, NL văn học, NL

thẩm mĩ.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên : SGK, phấn màu.

2. Học sinh : VBT TV3-tập 1

III. Tổ chức các hoạt động dạy học:

1. Hoạt động khởi động :

-Hát bài : Lớp chúng ta đoàn kết.

2. Hình thành kiến thức mới.

- Giáo viên đọc đoạn văn .

-Đoạn văn nói về điều gì ? ( En-ri-cơ thấy hối hận về hành động của mình đối với

bạn )

- Tìm tên riêng trong bài chính tả : ( Cơ- rét- ti)

+ Luyện viết tiếng , từ khó :( giận , lắng xuống , Cô- ret -ti, khuỷu tay .)

- Đọc cho HS viết.

+Nhắc nhở tư thế ngồi, cách cầm bút,...

-Đọc lại cho HS soát lỗi và sửa lỗi.

-Thu chấm 5-7 bài, nhận xét và đánh giá.

3. Thực hành kĩ năng : Làm bài tập:

*Bài 2a:

- Nêu yêu cầu bài tập 2a .

-u cầu HS thảo luận nhóm 2 tìm các từ chứa tiếng có vần uếch.-Gọi đại diện 2 nhóm lên thi xem nhóm nào tìm đ ược nhi ều t ừ đúng và nhanh

nhất

-Giáo viên cùng cả lớp theo dõi nhận xét, chốt lại : nguệch ngoạc , rỗng tu ếch,

tuệch toạc, ...

4. Ứng dụng.

- Theo em khi viết chính tả chúng ta cần chú ý điều gì?

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………

==========================

Tiết 2:Toán

LUYỆN TẬP (8)I. Mục tiêu :

- Biết thực hiện phép cộng, phép trừ các số có 3 chữ số (có nh ớ 1 l ần ở

hàng chục hoặc ở hàng trăm).

- Vận dụng được vào giải tốn có lời văn (có 1 phép tr ừ).

* BT cần làm: bài 1, bài 2 (a), bài 3 (cột 1, 2, 3) , bài 4. HS có năng khiếu làm tồn

bộ các BT.

* Hình thành và phát triển năng lực : NL tư duy và lập luận tốn học, NL mơ

hình hố tốn học, NL giải quyết vấn đề toán học, NL giao tiếp tốn h ọc, NL s ử

dụng cơng cụ và phương tiện toán học

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên :SGK, phiếu học tập.

2. Học sinh : Bảng con, phấn, sgk.

III. Tổ chức các hoạt động dạy học:

1. Hoạt động khởi động :

- Hát bài : Đếm sao

-Giới thiệu bài.

2. Thực hành kĩ năng :

-Giao nhiệm vụ : bài 1,2 (Cá nhân), bài 3(nhóm 2), bài 4 (nhóm 3), bài 5 : HS h ọc

tốt làm thêm.

Nhắc HS hoạt động cá nhân hoàn thành các bài tập theo Phiếu học tập, trao đ ổi

chia sẻ với bạn cách làm của mình.

-HS thực hiện yêu cầu.

-GV tổ chức cho HS chữa bài

(Lưu ý khuyến khích cho HS giải thích cách làm, trình bày kết quả bài làm c ủa

mình, nhận xét bài làm của bạn)

Bài 1:

-1 HS lên bảng dán phiếu ghi kết quả bài làm của mình, HS khác nh ận xét

-Gọi 2hs nêu cách tính của phép tính đầu và phép tính cuối .

-2 phép tính này có gì khác nhau?( 1 phép trừ không nh ớ và 1 phép tr ừ có nh ớ )

Bài 2 :

-1 HS lên bảng dán phiếu ghi kết quả bài làm của mình, HS khác nh ận xét

-Gọi 2hs nêu cách tính của phép tính đầu của câu a và b .

-Các phép tính này có gì giống và khác nhau?-Bài 3:

-Đại diện 1 nhóm lên bảng trình bày bài làm.

- Gọi nhóm học sinh khác nhận xét

+ Giáo viên nhận xét chung về bài làm của học sinh

-Muốn tìm SBT, ST ta làm thế nào?

Bài 4:

-Đại diện 1 nhóm lên bảng trình bày bài làm.

- Gọi nhóm học sinh khác nhận xét

+ Giáo viên nhận xét chung về bài làm của học sinh

Bài 5: Dành cho HS có năng khiếu

-HS lên bảng trình bày bài làm và nêu cách làm của mình.

- Gọi học sinh khác nhận xét

+ Giáo viên nhận xét chung về bài làm của học sinh

4. Ứng dụng.

- Yêu cầu HS nêu cách trừ số có 3 chữ số.

5. Sáng tạo.

Viết thêm bài tập luyện tập cộng, trừ các số có 3 ch ữ số và giải bài tập

đó. Ví dụ : Có 620 gam đường, ăn hết 120 gam đường. Hỏi còn l ại bao nhiêu gam

đường ?

Về nhà: Thực hiện các bài tập trong VBT.

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………

=======================

Tiết 3+4:

Kĩ năng sống

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………

(GV chuyên trách dạy soạn)

*******************************************************************

Th ứ t ư ngày 12 tháng 9 năm 2018

Tiết 1

Tập đọc

CƠ GIÁO TÍ HON (17)

I. Mục tiêu:

- Biết ngắt nghỉ hơi hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy và gi ữa các cụm t ừ.

- Hiểu nội dung: Tả trò chơi lớp học rất ngộ nghĩnh của các bạn nh ỏ, b ộc l ộ

tình cảm yêu quý cô giáo và mơ ước trở thành cô giáo. (Trả lời được các CH

trong SGK).

* Hình thành và phát triển năng lực: Năng lực ngôn ngữ, NL văn học

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên : Bảng viết sẵn đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc, s ách giáo

khoa, tranh sgk.

2. Học sinh : Sách giáo khoa, đọc trơn văn bản bài đọc, từ điển Tiếng Việt.

III. Tổ chức các hoạt động dạy học:

1. Hoạt động khởi động :

-Các bạn đã chời trò chơi Lớp học chưa? Các bạn có thích ch ơi khơng?

-Giới thiệu bài.

2. Hình thành kiến thức mới.Hoạt động 1: Luyện đọc trơn

* GV đọc toàn bài (Gợi ý cách đọc)

* GV hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ.

- Đọc nối tiếp từng câu trong nhóm.

+ GV hướng dẫn các em đọc đúng từ khó hoặc dễ lần khi đọc.

- Đọc từng đoạn.

+ Trong khi theo dõi HS đọc, GV kết hợp nhắc nh ở HS đọc ng ắt ngh ỉ h ơi đúng và

giải nghĩa một số từ HS chưa hiểu trong bài (HS có thể tự tra t ừ điển)

- Đọc từng đoạn trong nhóm.

+ HS đọc từng đoạn nối tiếp nhau trong nhóm, sửa lỗi phát âm, l ỗi ngắt h ơi ở

từng câu cho nhau (GV hỗ trợ HS đọc yếu)

* Thi đọc giữa các nhóm.

Hoạt động 2: Luyện đọc hiểu

-Làm việc cá nhân: HS đọc thầm từng đoạn và trả lời câu hỏi trong sgk.

-Làm việc nhóm: thảo luận để chọn câu trả lời thuyết phục nh ất từng câu h ỏi

trong phiếu.

-Làm việc chung cả lớp: 2 HS hỏi- đáp trước lớp hoặc 1 bạn h ỏi m ời các b ạn

trong lớp trả lời; cả lớp nhận xét:

- Câu 1 (sgk)? ( Truyện có 3 nhân vật Bé và 2 đứa em là Hiển và Thanh )

- Câu 2 (sgk) ?( Cử chỉ của cô giáo làm em thích thú là : làm ra v ẻ ng ười l ớn , k ẹp

lại tóc , thả ống quần xuống , lấy nón của má đội lên đầu )

- Câu 3 (sgk) ? (Những hình ảnh ngộ nghĩnh , đáng yêu : làm nh ư h ọc trò th ật ,

đứng dậy khúc khích cười chào cơ, ríu rít đánh v ần , th ằng Hi ển ng ọng líu , cái

Anh hai má núng nính , cái Thanh mắt mở to nhìn bảng

-GV hỏi thêm :

+ Câu chuyện cho em thấy điều gì ?

- Nhiều HS trả lời ý kiến theo suy nghĩ cá nhân.

- Nghe GV nhận xét từng bạn và nhận xét chung cả lớp.

3. Thực hành kĩ năng : Luyện đọc diễn cảm

- 1-2 HS đọc toàn bài với giọng diễn cảm

- HS luyện đọc lại toàn bài (đọc nhẩm), cố gắng thể hiện sự di ễn c ảm trong

giọng đọc (phân biệt giọng đọc của người kể và giọng nhân vật)

4. Ứng dụng.

- Theo em câu văn nào trong bài có sử dụng biện pháp so sánh?

- Gv nhấn mạnh ý chính

5. Sáng tạo:

- Tìm những bài hát nói về thầy cơ giáo.

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………Tiết 2:==========================

Tốn

ƠN TẬP CÁC BẢNG NHÂN (tr.9)I. Mục tiêu:

- Thuộc các bảng nhân 2, 3, 4 ,5.- Biết nhân nhẩm với số tròn trăm và tính giá trị bi ểu th ức.

- Vận dụng được vào tính chu vi hình tam giác,và giải tốn có l ời văn(có 1

phép nhân).

* BT cần làm : 1; 2(a, c); 3; . HS có năng khiếu làm tồn bộ các bài.

HDĐC:Bài tập 4 khơng u cầu viết phép tính, chỉ u cầu trả lời.

* Hình thành và phát triển năng lực : NL tư duy và lập luận tốn học, NL mơ

hình hố toán học, NL giải quyết vấn đề toán học, NL giao tiếp tốn h ọc, NL s ử

dụng cơng cụ và phương tiện toán học.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên :SGK, bảng lớp viết sẵn bài 2.

2. Học sinh : Bảng con, phấn, sgk.

III. Tổ chức các hoạt động dạy học:

1. Hoạt động khởi động :-Hát

-Hát bài: Lớp chúng mình.

-Giới thiệu bài.

2. Thực hành kĩ năng :

-Giao nhiệm vụ : bài 1 (Cá nhân), bài 2, 3(nhóm 2), bài 4 (HS h ọc t ốt làm thêm).

Nhắc HS hoạt động cá nhân hoàn thành các bài tập theo Phiếu học tập, trao đ ổi

chia sẻ với bạn cách làm của mình.

-HS thực hiện yêu cầu.

-GV tổ chức cho HS chữa bài (Lưu ý khuyến khích cho HS gi ải thích cách làm,

trình bày kết quả bài làm của mình, nhận xét bài làm của bạn):

Bài 1:

-HS nối tiếp nhau nêu kết quả, hs khác nhận xét.

-Khi nhân nhẩm số tròn trăm với số có 1 chữ số em làm th ế nào ?

Bài 2 :

- Yêu cầu 2 nhóm lên bảng trình bày bài làm của mình.

- Gọi học sinh nhóm khác nhận xét bài bạn.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

-Khi tính biểu thức có dấu phép tính :+, x em làm th ế nào?

-Khi tính biểu thức có 2 dấu x em làm thế nào?

Bài 3:

- Yêu cầu 2 nhóm lên bảng trình bày bài làm của mình.

- Gọi học sinh nhóm khác nhận xét bài bạn.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

Bài 4 :

- Yêu cầu HS lên bảng trình bày bài làm của mình.

- Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn.

- Giáo viên nhận xét, chốt lại.

4. Ứng dụng.

- Gọi 4 HS đọc bảng nhân đã học.

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………

============================

Tiết 3:

Luyện từ và câu

TỪ NGỮ VỀ THIẾU NHI . ÔN TẬP CÂU “ AI LÀ GÌ ?” (16)I. Mục tiêu :

- Tìm được 1 vài từ ngữ về trẻ em theo yêu cầu của BT1.

- Tìm được các bộ phận trả lời CH : Ai(cái gì, con gì) ? Là gì ? (BT 2).

- Đặt được CH cho các bộ phận câu được in đậm (BT 3).

* Hình thành và phát triển năng lực: Năng lực ngôn ngữ, NL văn học

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên : Bảng lớp viết sẵn BT 1,2,3.

2. Học sinh : VBT, SGK.

III. Tổ chức các hoạt động dạy học:

1. Hoạt động khởi động :

2. Thực hành kĩ năng :

-Giao nhiệm vụ : bài 1 (nhóm 2), bài 2(cá nhân), bài 4 (nhóm 2). Nh ắc HS ho ạt

động cá nhân hoàn thành các bài tập theo Phiếu học tập, trao đ ổi chia sẻ v ới

bạn cách làm của mình.

-HS thực hiện yêu cầu.

-GV tổ chức cho HS chữa bài (Lưu ý khuyến khích cho HS gi ải thích cách làm,

trình bày kết quả bài làm của mình, nhận xét bài làm của bạn):

Bài tập 1:

- Cho 2 nhóm lên bảng thi tìm từ, nhóm nào tìm đ ược nhanh và nhi ều t ừ đúng

nhất là nhóm thắng cuộc

- Giáo viên nhận xét, chốt lại lời giải đúng :

a, Chỉ trẻ em : thiếu nhi , thiếu niên , nhi đồng , trẻ nhỏ , trẻ con , tr ẻ em ....

b, Chỉ tình nết của trẻ em : ngoan ngỗn , lễ phép , lễ phép ngây th ơ , hiền lành

, thật thà ...

c, Chỉ tình cảm hoặc sự chăm sóc của người lớn với trẻ em : thương yêu , quí

mến quan tâm , nâng đỡ , nâng niu, chăm sóc , chăm bẵm, lo l ắng ...

Bài tập 2:

- Mời đại diện 1 nhóm lên bảng gạch chân dưới bộ phận TLCH: Ai (cái gì , con

gì ) là gì ?

- Nhóm khác nhận xét .

- Chốt lại lời giải đúng :

Ai(cái gì, con gì)?

Thiếu nhi

Chúng em

Chích bơngLà gì?

là măng non của đất nước .

là học sinh tiểu học .

là bạn của trẻ em.-Các câu văn trên viết theo mẫu câu gì?

-Để tìm được bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai (cái gì , con gì ) là gì ? thì chúng ta

nên làm gì?

Bài tập 3:

- Mời đại diện các nhóm đặt câu hỏi, nhóm khác nh ận xét.

- Chốt lại lời giải đúng :

a, Cái gì là hình ảnh quen thuộc của làng quê Việt Nam ?

b, Ai là chủ nhân tương lai của đất nước ?

c, Đội Thiếu Niên Tiền Phong là gì ?

-Để đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm đúng chúng ta cần phải xác định được điều gì?

4. Ứng dụng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Học sinh : Thẻ bày tỏ thái độ, các bài thơ, bài hát truyện, tranh ảnh về Bác Hồ, vở bài tập Đạo đức 3.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×