Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẠT ĐƯỢC

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẠT ĐƯỢC

Tải bản đầy đủ - 0trang

53Hình 3.2. Gá đỡ bộ điều khiển

3.2. Kết quả thi công, chế tạo hệ thống điều khiển

+ Kết quả thi cơng, chế tạo phần cứngHình 3.3. Bộ điều khiển

+ Kết quả chế tạo phần mềm sử dụng phần mềm Arduino IDE.

Chương trình điều khiển máy khuấy được trình bày ở phần mục lục.54Hình 3.4. Kết quả phần mềm

3.3. Lắp đặt chạy thử

Để nạp chương trình tiến hành chạy thử em sử dụng kết nối trực tiếp vào

chân USB của máy tính nạp chương trình vào Arduino.

Ảnh hồn thiện mơ hình

Khi đã hoàn thành đầy đủ các khối phần điều khiển và cơ khí em bắt đầu

tiến hành ghép nối và chạy thử.Hình 3.5. Mơ hình hồn thiện55

Hệ thống phần cứng và phần mềm sau khi hoàn chỉnh được tiến hành

cho chạy thử, kiểm nghiệm cho thấy mơ hình tực tế “Máy khuấy trộn” đã hoạt

động chính xác theo yêu cầu công nghệ đặt ra.

 Sử dụng nguyên liệu khuấy trộn là hai chất lỏng có màu xanh lam và màu

xanh lục để tạo ra màu xanh lơ.

Yêu cầu: Lượng màu 2 bơm bơm vào bể khuấy: 30cm

Lượng màu ra: 25cm

Thời gian khuấy: 2 phút

Bảng 3.1 Bảng chỉ tiêu đánh giá máy khuấy trộn

Số lần thử

1Lượng

màu

(cm)

302 Lượng

màu ra

( cm)

25Thời gian Sai số(%)

khuấy

( s)

120

0228231250,2329231200.3430251200526211100,4Ghi chú

Sai số nhỏ

nhấtSai số nhỏ

nhất

Sai số lớn

nhất56

PHẦN C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Từ quá trình bắt đầu nghiên cứu, thiết kế, thi công đến giai đoạn chạy

thử, kiểm nghiệm và hồn thiện hệ thống mơ hình máy khuấy trộn, khóa luận

đã thành cơng trong việc hồn thành mục tiêu nghiên cứu và rút ra được một

số kết luận như sau:

- Đã thành công trong việc thiết kế sơ đồ nguyên lý hệ thống cơ khí và sơ

đồ nguyên lý hệ thống cấp điện và điều khiển cho mơ hình máy khuấy

trộn.

- Chế tạo thành cơng các bộ phận cơ khí và các bộ phận điều khiển của mơ

hình máy khuấy trộn cả về phần cứng lẫn phần mềm.

- Lắp ráp, kết nối các bộ phận tạo thành mơ hình máy khuấy trộn hồn chỉnh.

Mơ hình máy khuấy trộn hoạt động theo đúng yêu cầu công nghệ đặt ra.

Đề tài đã bổ sung và cung cấp thêm một sự lựa chọn trong việc thiết

kế, sử dụng thiết bị điều khiển bằng Arduino cho các hệ thống điều khiển tự

động, cụ thể là trong việc thiết kế, chế tạo mơ hình máy khuấy trộn. Việc sử

dụng bộ điều khiển Arduino đã làm giảm giá thành chế tạo mô hình.

2. Hạn chế, tồn tại

Hệ thống khuấy trộn sau khi được hồn thành thì bên cạnh những ưu

điểm, hiệu quả đã được kiểm nghiệm thì vẫn còn tồn tại một số hạn chế như

sau:

- Độ bền của bể khuấy chưa cao do sử dụng bằng kính.

- Thời gian xả van của hệ thống còn lớn.

3.Kiến nghị và đề xuất giải pháp

3.1. Kiến nghị

Do khả năng tài chính cũng còn hạn hẹp nên nhiều bộ phận, thiết bị tạo

thành hệ thống cho chất lượng chưa cao. Kính mong lãnh đạo khoa Kỹ Thuật

Cơng Nghệ có phương án hỗ trợ về mặt kinh phí, giúp cho đề tài có thêm

năng lực tài chính để giải quyết những mặt hạn chế đang còn tồn tại.57

3.2. Đề xuất giải pháp

- Để khắc phục độ bền của bể khuấy cần sử dụng nhựa trong suốt làm bể

khuấy, nhựa có độ bền cao.

- Sử dụng van xả có lưu lượng chảy lớn hơn để giảm thời gian xả.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẠT ĐƯỢC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×