Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c) Hệ thống hoạt động ở chế độ tự động

c) Hệ thống hoạt động ở chế độ tự động

Tải bản đầy đủ - 0trang

69

được từ cảm biến là 22oC, giá trị này nhỏ hơn nhiệt độ đặt tối thiểu; thời tiết

đảm bảo, hệ thống bơm tưới sẽ không hoạt động. Tại thời điểm 18 giờ tối

cùng ngày, giá trị độ ẩm đo được chỉ còn 67%, nhỏ hơn mức độ ẩm yêu cầu;

nhiệt độ đo được là 25oC, bằng mức nhiệt độ tối thiểu cho phép; đất đang

thiếu nước, khi đó hệ thớng sẽ bơm duy trì độ ẩm yêu cầu.

- Sau đây là bảng ghi lại các giá trị đo được và trạng thái hoạt động cuả

hệ thống tại các thời điểm khác trong quá trình thử nghiệm.

Bảng 3.7. Bảng ghi lại các thông số hoạt động tự động lần 1

Thời điểm lấy

mẫu kiểm tra

Giá trị độ ẩm

đo được trong

thực tế (%)

Giá trị nhiệt độ

đo được trong

thực tế (oC)

Lượng nước

còn lại trong bể

chứa (cm)

Trạng thái cuả

hệ thống

(Bật/ Tắt)Ngày 1Ngày 26 giờ12 giờ18 giờ6 giờ12 giờ18 giờ706867716968222825203026181816151412TắtBậtBậtTắtTắtBậtTheo giá trị các thông số kiểm tra như bảng trên, hệ thống hoạt động

đúng theo yêu cầu ban đầu đã đặt ra, các giá trị đo phản ánh được tình trạng

thực tế trong nhà vườn.

Tiến hành thử nghiệm sản phẩm lần thứ hai như sau:

- Cho hệ thống hoạt động liên tục trong 1 tuần ở chế độ tự động.

- Đối tượng nghiên cứu là cây rau mồng tơi, thay đổi giá trị độ ẩm đặt là

80%, nhiệt độ thích hợp là 25- 30oC.

- Trong giao diện cài đặt trên phần mềm, thay đổi các thông số;

 Giá trị độ ẩm yêu cầu: Ổn định độ ẩm đất ở mức 80%.70

 Nhiệt độ tối đa: Đặt giá trị nhiệt độ 300C.

 Nhiệt độ tối thiểu: Đặt giá trị nhiệt độ 250C.

 Mực nước tối đa: Chiều cao nước tối đa trong bể chứa, đặt giá trị 18

cm.

 Mực nước tối thiểu: Mức nước tối thiểu trong bể chứa, đặt giá trị 2 cm.

- Bơm chỉ hoạt động khi thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:

 Độ ẩm đo được trong thực tế nhỏ hơn độ ẩm yêu cầu. Độ ẩm của đất

không đảm bảo, đất bị khơ, độ ẩm nhỏ hơn 80% thì hệ thớng tưới hoạt động.

 Nhiệt độ đo được trong thực tế nằm trong khoảng từ nhiệt độ nhỏ nhất

cho phép tới nhiệt độ lớn nhất cho phép để cây phát triển tốt nhất.

 Độ sâu nước trong bể chứa phải nhỏ hơn độ cao bể và lớn hơn mức

nước tối thiểu cho phép. Nếu lượng nước quá lớn sẽ gây ngập máy bơm, phát

sinh chập điện; nếu lượng nước thấp dưới mức đặt tối thiểu, lượng nước

không đủ để máy bơm hoạt động.

- Khi thời tiết đảm bảo mức nhiệt độ và độ ẩm u cầu thì hệ thớng

khơng cần bơm tưới.

- Hoạt động cuả sản phẩm được đánh giá dựa theo kết quả ghi lại vào các

thời điểm 9 giờ sáng, 15 giờ chiều cuả ngày đầu tiên, ngày thứ 3, ngày thứ 5

và ngày cuối cùng cuả lần thử nghiệm này.

- Ví dụ, khi lấy số liệu tại ngày cuối cùng. Vào lúc 9 giờ sáng, giá trị độ

ẩm đo được là 76%, đất khô; giá trị nhiệt độ đo được từ cảm biến là 26 0C,

nằm trong giới hạn cho phép; lượng nước còn lại trong bể là 3 cm, lớn hơn

mức nước tối thiểu; các yếu tố thoả mãn để hệ thống bơm nước hoạt động.

Vào lúc 15 giờ chiều, giá trị độ ẩm là 79%, đất khô; giá trị nhiệt độ đo được

từ cảm biến là 260C, nằm trong giới hạn cho phép; lượng nước còn lại trong

bể là 1 cm, nhỏ hơn mức nước tối thiểu nên hệ thống tưới không hoạt động để

đảm bảo an toàn cho hệ thống bơm nhỏ giọt.

- Sau đây là bảng ghi lại các giá trị đo được và trạng thái hoạt động cuả

hệ thống tại các thời điểm khác trong quá trình thử nghiệm.

Bảng 3.8. Bảng ghi lại các thông số hoạt động tự động lần 271Thời điểm

lấy mẫu

kiểm traNgày 1Ngày 3Ngày 5Ngày 79 giờ 15 giờ 9 giờ 15 giờ 9 giờ 15 giờ 9 giờ 15 giờGiá trị độ ẩm

đo được (%)7065758078817679Giá trị nhiệt

độ đo được

(oC)2628252728302629Lượng nước

còn lại trong

bể chứa (cm)181714128531Trạng thái

cuả hệ thống

(Bật/ Tắt)BậtBậtBậtTắtBậtTắtBậtTắtTheo giá trị các thông số kiểm tra như bảng trên, hệ thống hoạt động

đúng theo yêu cầu ban đầu đã đặt ra, các giá trị đo phản ánh được tình trạng

thực tế trong nhà vườn.

d) Hệ thống hoạt động ở chế độ thủ công.

Ở chế độ thủ công, người sử dụng có thể chủ động bật tắt hệ thớng bơm

khi cần thiết. Trong chế độ thủ cơng thì các thơng sớ về nhiệt độ môi trường,

độ ẩm đất và lượng nước trong bể chứa vẫn được hiển thị cho người dùng.

Bảng 3.9. Bảng thử nghiệm điều khiển hệ thống ở chế độ thủ công

Lần tác độngTrạng thái mong muốnPhản hồi cuả hệ thớng1

2Bật

BậtBật

Bật72

3

4

5Tắt

Bật

TắtTắt

Bật

Tắt3.3.2. Đánh giá chất lượng hoạt động

- Quá trình hoạt động cuả hệ thống ổn định, không xuất hiện lỗi trong

śt quá trình chạy thử.

- Hệ thớng đo được chính xác các thông số trong thực tế, hoạt động tốt ở

cả 2 chế độ tự động và thủ công.

- Mơ hình hệ thớng bộ điều khiển đáp ứng đúng được u cầu cơng nghệ

đã đặt ra, vừa có thể quan sát được các thông số đo được trong thực tế, vừa có

thể điều khiển được.

- Hệ thớng phản hời nhanh, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển

cuả cây trồng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c) Hệ thống hoạt động ở chế độ tự động

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×