Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết nối cảm biến siêu âm với Arduino

Kết nối cảm biến siêu âm với Arduino

Tải bản đầy đủ - 0trang

iv

3.1.3. Phần bể chứa nước

Phần bể chứa được thiết kế để cung cấp nước tưới cho toàn bộ hệ thống.

Quá trình gia cơng tỉ mỉ đảm bảo khơng xảy ra hiện tượng rò rỉ nước từ bể.Hình 3.50. Bể chứa nước sau khi hoàn thiệnHình 3.51. Mặt trên cuả bể chứa nướciv

3.2.Kết quả thi công chế tạo phần mềm3.2.1. Giao diện điều khiển, giám sát trên phần mềm LabVIEWHình 3.52. Giao diện người dùng ở chế độ tự độngiv

Hình 3.53. Giao diện người dùng ở chế độ thủ cơng

Chương trình điều khiển được thi công trong phần giao diện người dùng

(Front Panel) cuả phần mềm LabVIEW.Hình 3.54. Giao diện cài đặt bộ điều khiển tưới nước

3.2.2. Chương trình điều khiển, giám sát trên phần mềm LabVIEW

Chương trình điều khiển được thi cơng trong phần giao diện lập trình

(Block diagram) cuả phần mềm LabVIEW.

Một số hàm được sử dụng trong chương trình này như:

-Structures: tạo vòng lặp cho hệ thớng hoạt động liên tục.

Case Structures: chuyển đổi nhanh chóng giữa các chế độ hoạt động.

Comparison: so sánh đưa ra kết quả giữa giá trị đặt và giá trị đo.

Boolean: nút điều khiển bằng tay trong chế độ thủ công.

Numeric: cho phép nhập các giá trị đặt từ bàn phím máy tính.64Hình 3.55. Chương trình điều khiển trong chế độ tự động65Hình 3.56. Chương trình điều khiển trong chế độ thủ công66

3.3.Kết quả chạy thử nghiệm và đánh giá3.3.1. Hoạt động cuả hệ thống

Hệ thống phần cứng và phần mềm sau khi hoàn chỉnh được tiến hành

cho chạy thử, kiểm nghiệm.

a) Các chỉ tiêu đánh giá

Để sinh trưởng tớt và có năng suất cao, cây trồng cần được ung cấp đủ

5 yếu tố sau: dinh dưỡng, ánh sáng, nhiệt độ, không khí và nước. Lượng nước

trong đất ít hay nhiều đều có ảnh hưởng tới việc cung cấp dinh dưỡng, chế độ

nhiệt, độ thoáng khí cuả đất và điều đó có ảnh hưởng tới sinh trưởng và năng

suất cuả cây trồng. Xác định thời điểm tưới thích hợp vừa tránh lãng phí

nước, vừa đảm bảo nhu cầu nước cuả cây trồng.

Để đánh giá trạng thái nước trong đất làm cơ sở cho việc điều tiết độ

ẩm đới với cây trờng thì phải xác định được các đại lượng đặc trưng ẩm cuả

đất.

- Sức giữ ẩm đồng ruộng: là độ ẩm biểu thị lượng nước lớn nhất mà đất

có thể giữ lại được sau khi nước trọng lực đã thoát đi và không có sự ảnh

hưởng cuả nước ngầm.

- Độ ẩm bão hoà: là độ ẩm ứng với trường hợp khi nước chứa đầy các

khe rỗng cuả đất, khi đó đất bão hoà nước hoàn toàn.

- Độ ẩm cây héo: là độ ẩm đất mà tại đó bộ rễ cây trờng khơng hút được

nước. Đối với phần lớn cây trồng, áp lực hút nước cuả rễ cây là 15,2 bar, nếu

áp lực hút nước cuả đất lớn hơn giá trị này thì rễ cây sẽ không hút được nước

và khô héo.

- Điểm mao dẫn chậm và độ ẩm giới hạn dưới khi tưới nước: là độ ẩm

đất mà tại đó sự vận động cuả nước mao quản đột nhiên giảm đi, dòng mao

dẫn không đủ bổ sung nước cho cây trồng. Tại điểm mao dẫn chậm, áp lực

nước cuả đất thay đổi từ 1,23 đến 3,1 bar tuỳ theo từng loại đất.

- Điểm hút ẩm: là độ ẩm biểu thị lượng nước hút ẩm lớn nhất bao quanh

các hạt đất. Tại điểm hút ẩm, áp lực giữ nước cuả đất là 46,6 bar.

Xác định thời điểm cần tưới cho cây trồng:67

- Bước 1: Xác định độ ẩm giới hạn dưới cho phép cuả đất canh tác. Có

thể dùng thiết bị Tenshiometer để xác định áp lực nước cuả đất.

- Bước 2: Theo dõi định kỳ độ ẩm đất ở khu vực trồng. Nếu độ ẩm gần

tới giới hạn dưới là lúc cần tưới nước.

b) Đối tượng thử nghiệm

Các điều kiện kiểm tra dựa trên điều kiện sinh trưởng cuả cây rau mồng

tơi. Rau mờng tơi có thân mảnh, lá nhỏ và có màu xanh nhạt. Rau mồng tơi

rất dễ sống và phát triển tớt, có thể trờng quanh năm và khơng cần phải chăm

sóc nhiều, thời điểm thích hợp nhất để trờng rau mồng tơi là vào mùa xuân hè

và hè thu.Hình 3.57. Mô hình trồng rau mồng tơi

Cây mồng tơi không chịu được ngập úng vào điều kiện đất úng nước

hay mưa nhiều. Cây mồng tơi sẽ phát triển tốt nếu trồng ở các loại đất thịt

nhẹ, đất thịt pha cát, có độ ẩm giới hạn dưới cho phép là khoảng 70%. Mồng

tơi là cây rau mùa hè, nhiệt độ thích hợp là 25- 30oC.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết nối cảm biến siêu âm với Arduino

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×