Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các chân năng lượng

Các chân năng lượng

Tải bản đầy đủ - 0trang

iv

Trong Power-save mode, timer không đồng bộ tiếp tục chạy, cho phép sử

dụng để duy trì thời gian nền, trong khi các phần còn lại của thiết bị được ngủ.

ADC Noise Reduction mode dừng CPU và tất các module I/O ngoại trừ

timer không đồng bộ và ADC để tối thiểu hóa nhiễu mạch trong śt quá trình

ADC trong chủn đổi.

Trong Standby mode, bộ dao động thạch anh/ resonator được phép chạy

trong khi các phần còn lại của thiết bị được ngủ. Điều này cho phép start-up rất

nhanh cùng với hiệu quả tiêu thụ ít năng lượng.

Thiết bị được sản suất áp dụng công nghệ tích hợp bộ nhớ non-volatile

cao của Atmel. Bộ nhớ chương trình Flash này có thể lập trình thơng qua ghép

nới tiếp SPI bằng chương trình lập trình bộ nhớ non- volatile riêng, hoặc bằng

một chương trình boot on- chip, chạy trong AVR core. Chương trình boot có thể

sử dụng bất kỳ một ghép nới nào để download chương trình ứng dụng trong bộ

nhớ Flash. Phần mềm trong Boot Flash sẽ tiếp tục chạy trong khi các phần sử

dụng Flash vẫn được update, hỗ trợ cho hoạt động đọc trong khi ghi (ReadWhile-Write).

Bằng việc kết hợp với một CPU 8-bit RISC với bộ nhớ Flash tự lập trình

trong hệ thớng trên một chíp, Atmel ATmega8 là một vi điều khiển cực mạnh,

thỏa mãn yêu cầu về một bộ vi điều khiển với độ linh hoạt cao và đem lại lợi

nhuận lớn với rất nhiều các ứng dụng điều khiển tác động nhanh.

▪ Các cổng vào/ra

Arduino UNO có 14 chân digital dùng để đọc hoặc xuất tín hiệu. Chúng

chỉ có 2 mức điện áp là 0V và 5V với dòng vào/ra tối đa trên mỗi chân là 40mA.

Một sớ chân digital có các chức năng đặc biệt như sau:

- 2 chân Serial: 0 (RX) và 1 (TX): dùng để gửi (transmit- TX) và nhận

(receive- RX) dữ liệu TTL Serial.iv

- Chân PWM (~): 3, 5, 6, 9, 10, và 11: cho phép bạn xuất ra xung PWM với

độ phân giải 8bit (giá trị từ 0 → 28-1 tương ứng với 0V → 5V) bằng hàm

analogWrite().

- Chân giao tiếp SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Ngoài

các chức năng thông thường, 4 chân này còn dùng để truyền phát dữ liệu bằng

giao thức SPI với các thiết bị khác.

- LED 13: trên Arduino UNO có 1 đèn led màu cam (kí hiệu chữ L). Khi

bấm nút Reset, bạn sẽ thấy đèn này nhấp nháy để báo hiệu.

- Arduino UNO có 6 chân analog (A0 → A5) cung cấp độ phân giải tín

hiệu 10bit để đọc giá trị điện áp trong khoảng 0V → 5V.

- Đặc biệt, Arduino UNO có 2 chân A4 (SDA) và A5 (SCL) hỗ trợ giao tiếp

I2C/TWI với các thiết bị khác.iv

Hình 2.30. Chức năng các chân cuả Arduino Uno R3

▪ Lập trình cho Arduino

Môi trường phát triển tích hợp (IDE) của Arduino là một ứng dụng crossplatform (nền tảng) được viết bằng Java, và từ IDE này sẽ được sử dụng cho

Ngôn ngữ lập trình xử lý (Processing programming language) và project Wiring.

Nó được thiết kế để dành cho những người mới tập làm quen với lĩnh vực phát

triển phần mềm. Các chương trình Arduino được viết bằng C hoặc C++. Arduino

IDE đi kèm với một thư viện phần mềm được gọi là "Wiring", từ project Wiring

gớc, có thể giúp các thao tác input/output được dễ dàng hơn. Vì nền tảng của

Arduino là các vi điều khiển của Atmel, cho nên môi trường phát triển của

Atmel, AVR Studio hoặc các phiên bản Atmel Studio mới hơn, cũng có thể được

sử dụng để làm phần mềm phát triển cho Arduino. Để lập trình cũng như gửi

lệnh và nhận tín hiệu từ mạch Arduino, nhóm phát triển dự án này đã cũng cấp

đến cho người dùng một mơi trường lập trình Arduino được gọi là Arduino IDE

(Intergrated Development Environment).

e) Kết nối phần mềm LabVIEW và bo mạch Arduino

Để bo mạch Arduino Uno R3 có thể tương thích được với thư viện

MakerHub trong phần mềm LabVIEW thì bo mạch cần phải được nạp vào một

chương trình giao tiếp với thư viện này.iv

Hình 2.31. Giao diện cuả chương trình nạp thư viện giao tiếp MakerHub

Chương trình này có thể tìm thấy trong được trong phần mềm LabVIEW

qua đường dẫn sau: Tools > MakerHub > LINX > Linx Firmware Winzard.

Từ giao diện trên, chọn loại thiết bị và phương thức nạp chương trình.Hình 2.32. Chọn cởng nạp chương trình

Chọn cổng USB cuả máy tính mà ở đó phần mềm sẽ suất dữ liệu để nạp

chương trình.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các chân năng lượng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×