Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.11: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với các sản phẩm cho vay trung và dài hạn tại Agribank chi nhánh Phú Thọ

Bảng 2.11: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với các sản phẩm cho vay trung và dài hạn tại Agribank chi nhánh Phú Thọ

Tải bản đầy đủ - 0trang

tra thơng tin tín dụng từ hệ thống Ngân hàngF

1

2GNhà nước tỉnh Phú Thọ

Công tác đánh giá các khoản vay tại

Agribank chi nhánh Phú Thọ

Đánh giá chính xác các thơng tin và năng lực

của khác hàng

Quyết định cho vay vốn và quyết định thời

gian vay vốn phù hợp với khách hàng

Hoạt động của chi nhánh trong việc áp dụng

3,643,25bản

đồng

ý2,85khoa học cơng nghệ và chính sách ưu đãi cho

vay trung và dài hạn đối với các khách hàng

Cán bộ chủ động tiếp cận khách hàng, mời1chào khách hàng sử dụng dịch vụ sản phẩm cho3,50

Đồngvay trung và dài hạn

Chi nhánh áp dụng cơng nghệ điện thoại, tín

23

I

1

23nhắn qua SMS và mail để thơng báo thanh tốn

lãi đều đặn, hàng tháng

Chi nhánh có những chính sách ưu đãi tín dụng

hay và phù hợp với khách hàng

Năng lực phục vụ của cán bộ tín dụng tại

Agribank chi nhánh Lâm Thao

Cán bộ thực hiện và hồn thành cơng tác thẩm

định hồ sơ vay nhanh chóng

Cán bộ có thái độ và sự hướng dẫn, tư vấn cho

khách hàng nhiệt tình

Cán bộ biết khai thác việc huy động vốn từ

khách hàng vay vốn3,253,4ý3,452,65

3,653,50

3,27bản

đồngý

(Nguồn: Tự điều tra và tổng hợp, 2018)Qua cuộc điều tra trên, ta thấy kết quả thu được mới chỉ dừng lại chủ yếu ở

cơ bản đồng ý và đồng ý. Sự hài lòng của khách hàng chưa cao, phải chăng trong

91quá trình làm việc, họ vẫn còn gặp phải những khó khăn, khúc mắc mà chưa được

giải quyết kịp thời. Chính vì thế mà những năm vừa qua, hiệu quả của hoạt động

cho vay trung và dài hạn vẫn còn nhiều tồn tại. Cho nên, thông qua cuộc điều tra

nhỏ trên, chúng cho thấy chi nhánh càng phải nhanh chóng cải thiện chất lượng

hoạt động cho vay trung và dài hạn của mình, nhất là trong thời kỳ trên địa bàn

huyện xuất hiện ngày càng nhiều các ngân hàng cạnh tranh khác.

2.3. Đánh giáthực trạng hoạt động cho vay trung và giài hạn tại ngân hàng

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Lâm Thao

2.3.1. Kết quả đạt được

Một là, quy trình cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng Nông nghiệp và

Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Lâm Thao đưc xây dựng tương đối chặt

chẽ.

Mặc dù đem lại lợi nhuận cao cho chi nhánh nhưng hoạt động cho vay trung

và dài hạn cũng tiềm ẩn khá nhiều rủi ro, chính vì vậy hoạt động cho vay trung và

giải hạn tại chi nhánh luôn được thực hiện và triển khai thơng qua một quy trình

tương đối chặt chẽ. Cụ thể, quy trình đó được thể hiện qua các bước như sau:

 Bước 1: Lập hồ sơ vay vốn.

 Bước 2: Phân tích khoản cho vay.

 Bước 3: Ra quyết định cho vay.

 Bước 4: Giải ngân khoản cho vay.

 Bước 5: Giám sát khoản cho vay.

 Bước 6: Thanh lý hợp đồng cho vay.

Việc thực hiện nghiêm ngặt 6 bước này đã khiến cho chi nhánh lựa chọn

được một số hồ sơ cho vay tương đối tốt, khiến cho tỷ lệ nợ quá hạn đối với các

khoản vay được duy trì ở mức dưới 4%/năm trong giai đoạn 2015 – 2017.92Hai là, các sản phẩm cho vay trung và dài hạn tại chi nhánh khá đa dạng và

phù hợp với nhu cầu của nhiều khách hàng.

Thực hiện triển khai danh mục sản phẩm cho vay với 8 loại sản phẩm, trong

đó có nhiều sản phẩm phục vụ cho nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời với đặc

điểm trên địa bàn huyện phát huy chủ yếu thế mạnh về nông nghiệp và tiểu thủ

công nghiệp nên các sản phẩm này lại càng được người dân đón nhận, hưởng ứng

với nhu cầu ngày càng nhiều. Từ nội dung đến đặc tính sản phẩm đều được

Agribank chi nhánh Lâm Thao cơng khai rộng rãi tới người dân thông qua nhiều

mạng lưới thông tin.

Ba là, doanh số cho vay trung và dài hạn tại Agribank chi nhánh Lâm Thao

trong giai đoạn 2015 – 2017 có sự gia tăng qua các năm.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn và biến động thế nhưng trong giai đoạn 2015 –

2017, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Trung Ương và Ban Giám Đốc, sự nỗ lực của

tồn thể cán bộ, cơng nhân viên mà trong giai đoạn 2015 – 2017, doanhsố cho vay

trung và dài hạn của chi nhánh có sự gia tăng đơng đều.

Bốn là, tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh được giữa vững ở mức 4%/năm, lợi nhuận

từ hoạt động cho vay trung và dài hạn của chi nhánh chiếm tỷ trọng cao trong tổng

lợi nhuận của giai đoạn 2015 – 2017.

Đặc thù là hoạt động trên địa bàn huyện Lâm Thao nơi có khối lượng dân cư

và khách hàng ln có nhu cầu lớn về các khoản vay cho nông nghiệp đã giúp cho

các sàn phẩm cho vay trung và dài hạn của chi nhánh được đón nhận khá nhiều.

Điều đó được thể hiện qua việc, doanh số và lợi nhuận từ các sản phẩm vay trung

và dài hạn chiếm tỷ trọng và giá trị cao trong tổng lợi nhuận kinh doanh của tồn

chi nhánh tỷ trọng trung bình khoảng 35% tổng lợi nhuận.932.3.2. Hạn chế

Một là, mặc dù có cơ cấu phẩn bổ vốn cho vay trung và dài hạn tương đối đa

dạng cho các sản phẩm vay nhưng cơ cấu phân bổ này còn chưa thực sự đồng đều,

và mới chỉ tập trung và một số sản phẩm nhất định.

Hai là,có thể thấy, trong giai đoạn này doanh số cho vay trung và dài hạn của

các sản phẩm vay tại Agribank chi nhánh Lâm Thao có sự phân bổ khơng đồng đều

về quy mô vốn cho vay, hầu như mới chỉ tập trung vào các sản phẩm như: Cho vay

từng lần, cho vay xây dựng dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và cho vay xây dựng

mới, cải tạo sửa chữa, mua nhà ở, kinh doanh bất động sản. Còn các sản phẩm khác

mặc dù có doanh số cho vay gia tăng tuy nhiện mức độ gia tăng còn tương đối thấp

hoặc một số sản phẩm có sự tụt giảm về doanh số cho vay qua các năm.

Ba là,tổng doanh số thu hồi nợ và khả năng thu hồi nợ tại chi nhánh trong

giai đoạn 2015 – 2017 đều có sự suy giảm và khơng thể thu hồi đúng doanh số đã

cho vay. .

Bốn là,mặc dù tỷ lệ nợ quá hạn tại chi nhánh được kiểm soát dưới 4% thế

nhưng càng về cuối giai đoạn tỷ lệ nợ quá hạn càng có xu hướng tăng, và dự báo

trong thời gian tới sẽ tăng vượt mức 4% mà Agribank đặt ra hàng năm. Sự gia tăng

dần qua các năm về nợ quá hạn đã khiến cho chi nhánh bị đẩy cao các loại chi phí

thu hồi nợ như: Chi phí thanh lý tài sản, chi phí khấu hao, chi phí đòi nợ, chi phí

trích lập quỹ dự phòng rủi ro và đặc biệt là ảnh hưởng đến sự an toàn, lành mạnh

trong hoạt động cho vay trung và dài hạn của chi nhánh.

2.3.3. Nguyên nhân

Một là, chi nhánh chưa chú trọng tới việc khai thác đồng đều các sản phẩm

cho vay trung và dài hạn, cán bộ công nhân viên thường muốn hồn thành chỉ tiêu

tín dụng đề ra hàng năm của bản thân mà chỉ tập trung vào giới thiệu một số sản

phẩm truyên thống hoặc một số sản phẩm với giá trị cho vay tương đối lớn.

94Hai là, một số sản phẩm vay thủ tục và quy trình còn rườm rà, mất thời gian

nên một số các khách hàng vẫn còn tỏ ra e ngại trong việc lựa chọn sử dụng tại chi

nhánh.

Ba là, các chính sách quảng bá cho các sản phẩm còn chưa đồng đều và

thường xuyên, các chính sách bị lệ thuộc vào sự chỉ huy triển khai của Agribank

Việt Nam.

Bốn là, do cán bộ, nhân viên tại chi nhánh còn thiếu kinh nghiệm, tuổi đời

non trẻ nên việc chăm sóc, tư vấn và tìm kiếm khách hàng còn hời hợt, gặp nhiều

thiếu sót, thái độ phục vụ chưa tốt nên nhiều khách hàng đã lựa chọn sử dụng dịch

vụ của các ngân hàng cạnh tranh.

Năm là, có đặc điểm là một huyện có nơng nghiệp phát triển, đời sống và

kinh tế phục thuộc vào nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp nên nhu cầu sử dựng

của người dân đối với các sản phẩm cho vay từng lần, cho vay xây dựng dự án xây

dựng cơ sở hạ tầng và cho vay xây dựng mới, cải tạo sửa chữa, mua nhà ở, kinh

doanh bất động sản ngày càng tăng, đặc biệt là khi đời sống của người dân ngày

càng được nâng cao khiến cho quá trình cơng nghiệp hố - hiện đại hố cơ sở hạ

tầng đang ngày càng được đẩy mạnh, ngoài ra việc áp dụng khoa học kĩ thuật, tiến

hành cải tạo, đổi mới cơ sở vật chất trong hoạt động nông nghiệp và tiểu thủ công

nghiệp ngày càng được người dân chú trọng.

Sáu là, mức lãi suất của các khoản cho vay theo chỉ định của Chính Phủ còn

chưa thực sự phù hợp với nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện Lâm Thao, các

thủ tục của khoản vay này còn khá là rườm rà với nhiều công đoạn và giấy tờ tương

đối phức tạp chính vì vậy mà chưa thực sự thu hút được các khách hàng. Ngoài ra

trên địa bàn huyện hầu là hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ mới được thành lập, một

số doanh nghiệp còn khơng phù hợp với các tiêu chí, điều kiện vay của các khoản

vay tại chi nhánh.

Bảy là, các sản phẩm cho vay hợp vốn và sản phẩm cho vay theo Nghị định

41 có sự gia tăng mạnh mẽ vào những năm đầu tuy nhiên đến cuối giai đoạn có sự

95sụt giảm do trên địa bàn có một số các hợp tác xã bị giải thể hoặc một số hợp tác

khi vay vốn nhưng khi sử dụng vốn vay lại sai mục đích, sử dụng vốn kinh doanh

thiếu hiệu quả khiến cho một số khoản vay trở thành nợ xấu, nợ khó đòi chính vì

thế đến năm 2017 chi nhánh đã thắt chặt hoạt động cho vay này hơn để đảm bảo

công tác thu nợ và chất lượng cho vay, khiến cho doanh số cho vay các sản phẩm

này tụt giảm.

Tám là, doanh số cho vay các dự án đầu tư mặc dù tăng tuy nhiên không

đáng kể nhiều, nguyên nhân là do các dự án cho vay hầu như có quy mơ nhỏ và chi

nhánh còn chưa chủ động trong việc tiếp cận, tìm kiếm và thu hút các dự án đầu tư

tiến hành vay vốn.

Chín là, sản phẩm cho vay mua ơ tô tải thay thế công nông chưa thực sự thu

hút khách hàng về điều kiện cho vay và lãi suất so với một số ngân hàng cạnh tranh

khách thực hiện sản phẩm cho vay phương tiện vận tải, chính vì thế doanh số cho

vay của sản phẩm này có sự suy giảm hàng năm

Mười là, việc thẩm định các khoản vay, khách hàng vay trung và dài hạn còn

chưa thực sự chính xác, điều này bắt nguồn chủ yếu từ năng lực của thẩm định

viên..

Mười một là, lãi suất của các khoản vay tiêu dùng này được áp dụng cũng

còn cao, vì vậy tạo ra sức ép trả nợ gốc và lãi cho các khách hàng vay, một số

khoản vay đã rơi vào tình trạng nợ xấu kéo dài.

Mười hai là, cán bộ tín dụng cũng chưa thực sự theo sát khách hàng vay và

các khoản vay trung và dài hạn. Vì vậy khả năng nắm bắt thơng tin về năng lực của

khách hàng còn kém. Cơng tác đơn đốc, thu hồi nợ lãi và gốc còn chưa sát sao

Mười ba là, chi nhánh khi tiến hành cho vay chưa thắt chặt khâu thẩm định

về khách hàng, chưa phân tích kĩ tình hình sử dụng vốn và khả năng hồn trả của

khách hàng.

Mười bốn là, một số khách hàng khi đi vay trung và dài hạn còn thiếu ý thức

trong vấn đề sử dụng vốn vay, thiếu ý thức trong việc tự giác trong việc thực hiện

96nghĩa vụ trả nợ, không quan tâm lo lắng tới khoản nợ ngân hàng mặc dù khả năng

trả nợ là có.

Mười lăm là, các thơng tin thẩm định hồ sơ vay còn chưa chuẩn xác, vẫn còn

xuất hiện tiêu cực, móc nối giữa nhân viên thẩm định với khách hàng vì vậy hồ sơ

vay vốn gặp nhiều sai lệch về nội dung và tính chính xác thực tế.

Mười sáu là, cơng tác giám sát cho vay còn chưa tốt, vẫn để xảy ra tình trạng

sử dụng sai mục đích sử dụng vốn tương đối nhiều, khả năng phát hiện và xử lý của

chi nhánh còn tương đối chậm.97Chương 3:

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN

TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN,

CHI NHÁNH LÂM THAO

3.1. Phương hướng phát triển và mục tiêu của hoạt động cho vay trung và dài

hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Lâm Thao

trong giai đoạn tới

3.1.1. Mục tiêu phát triển

Ngân hàng Agribank chi nhánh Lâm Thao phấn đấu trong thời gian tới trở

thành một ngân hàng có thị phần cho vay trung và dài hạn lớn nhất trên địa bàn

huyện Lâm Thao và là trở thành một trong những ngân hàng hàng đầu của vùng

trung du miền núi Bắc Bộ, chuyên sâu về hoạt động cho vay trung và dài hạn đối

với nhiều đối tượng khác hàng, nhiều ngành nghề lĩnh vực trong đó ưu tiên cho

nông nghiệp, nông thôn.

Các chỉ tiêu cụ thể mà ngân hàng Agribank chi nhánh Lâm Thao đặt ra trong

thời gian tới đối với sản phẩm cho vay trung và dài hạn đó là:

Tổng doanh số cho vay trung và dài hạn tại chi nhánh đến năm 2020 đạt hơn

2.200 tỷ đồng/năm.

Hoạt động huy động vốn tạo lập trung và dài hạn tại chi nhánh đạt hơn 2.500

tỷ đồng/năm.

Đa dạng hoá và phát triển danh mục sản phẩm nâng số lượng sản phẩm cho

vay trung và dài hạn với số lượng lớn hơn 8 sản phẩm (hiện tại).

Tiếp tục duy trì tỷ lệ nợ quá hạn dưới mức 3,5% - 4%/năm để đảm bảo chất

lượng cho hoạt động tín dụng.983.1.2. Phương hướng phát triển của hoạt động cho vay trung và dài hạn

Thứ nhất, đẩy mạnh việc khai thác và phát triển tối đa lợi ích kinh tế từ các

sản phẩm cho vay trung và dài hạn.

Trong thời gian qua, lợi nhuận của chi nhánh từ hoạt động cho vay trung và

dài hạn chủ yếu xuất phát từ cho vay dự án đầu tư, cho vay từng lần và cho vay xây

dựng mới, cải tạo sửa chữa, mua nhà ở và kinh doanh BĐS, trong khi đó các sản

phẩm cho vay khác mới chỉ thu về lợi nhuận tương đối nhỏ. Điều này khiến cho lợi

nhuận của chi nhánh vẫn còn tương đối thấp so với nhiều chi nhánh khác trên địa

bàn các tỉnh Phía Bắc. Hơn nữa khai thác tối đa lợi nhuận từ các sản phẩm khác

cũng giúp cho chi nhánh không bị phụ thuộc quá nhiều vào việc cho vay đối với

một số sản phẩm trung và dài hạn nhất định, qua đó giảm thiểu được rủi ro.

Thứ hai, tiếp tục phát triển hệ thống giám sát và kiểm tra thông tin cho vay.

Thông tin sai lệch, mức độ kiểm tra chưa chính xác, còn phụ thuộc vào cảm

tính và bị tác động từ khách hàng vay vốn đã khiến cho hoạt động thẩm định của

chi nhánh gặp nhiều khó khăn và hạn chế. Chính vì vậy, chi nhánh cần đề xuất với

Trung Ương thực hiện xây dựng phòng ban chun hệ thống giám sát và kiểm tra

thơng tin cho vay trung và dài hạn, để đảm bảo cho các khoản vay trung và dài hạn

có chất lượng tốt hơn và giúp cho thẩm định viên tránh được việc sao nhãng cho

phải thực hiện quá nhiều công việc thẩm định.

Thứ ba, nâng cao công tác huy động vốn trung và dài hạn hơn nữa.

Nhằm cân đối nguồn vốn tạo lập và vốn cho vay trung và dài hạn, đồng thời

mở ra cơ hội gia tăng doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động cho vay trung và dài

hạn, thì chi nhánh đòi hỏi phải nỗ lực hơn trong việc nâng cao công tác huy động

vốn trung và dà hạn để mở rộng quy mô vốn tạo lập và phân bổ cho các khoản vay

trung và dài hạn.

Thứ tư, nâng cao năng lực và thái độ của cán bộ công nhân viên.99Với việc khá nhiều ngân hàng cạnh tranh đang phát triển trên địa bàn huyện,

thì đòi hỏi chi nhánh phải thay đổi thái độ phục vụ và năng lực của cán bộ cơng

nhân viên để có thể cạnh tranh và thu hút khách hàng tiềm năng, đồng thời điều này

cũng giúp cho chi nhánh có thể tránh được những rủi ro khách quan do năng lực và

kinh nghiệm của cán bộ cơng nhân viên còn trẻ trong lúc thực hiện các nghiệp vụ

cho vay trung và dài hạn.

3.2. Một số các giải pháp phát triển hoạt động cho vay trung và dài hạn tại

ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nơng thơn Việt Nam, chi nhánh Lâm

Thao

3.2.1. Nhóm giải pháp đa dạng hố các hình thức huy động vốn trung và dài hạn

3.2.1.1. Tăng cường huy động vốn trung và dài hạn

Trong những năm gần đây,nền kinh tế nước ta đã đi dần vào ổn định, hoạt

động cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Lâm Thao được

cải thiện đáng kể để phù hợp với sự đổi mới theo hướng Cơng nghiệp hố-Hiện đại

hố. Đó là việc chi nhánh thay đổi cơ cấu đầu tư theo hướng nâng dần tỷ trọng cho

vay trung và dài hạn, do đó đòi hỏi nguồn vốn cho vay trung dài hạn cũng phải

được tăng cường. Tuy nhiên thực tế nguồn vốn cho vay trung dài hạn vẫn còn nhỏ

bé so với tổng nguồn vốn huy động. Điều này có thể gây khó khăn cho Ngân hàng

về khả năng thanh toán hay về lãi suất. Phát triển hoạt động cho vay trung và dài

hạn đòi hỏi Ngân hàng Agribank chi nhánh Lâm Thao phải có nguồn vốn tương đối

ổn định.Để mở rộng nguồn vốn cho vay, chi nhánh cần phải tiến hành:

Đối với vốn tự có, chi nhánh phải chuyển đủ phần lợi nhuận vào vốn tự có

sau khi đã trích lập các quỹ, tập trung giải quyết nợ quá hạn, tài sản thế chấp, cầm

cố.

Về nguồn vốn hoạt động từ dân cư và các tổ chức kinh tế, chi nhánh cần mở

rộng mạng lưới các phòng giao dịch, thực hiện các chương trình huy động tiền gửi

100tiết kiệm dài hạn với mức lãi suất hấp dẫn và phù hợp.Đồng thời tiến hành mua bảo

hiểm tiền gửi tạo sự an tâm cho người gửi tiền khi xa rời tiền vốn trong một thời

gian dài.

Đối với các doanh nghiệp thường xun có số dư tiền gửi lớn,cần có chính

sách ưu đãi về lãi suất tiền gửi,nâng cao chất lượng phục vụ của Ngân hàng,đảm

bảo thanh tốn nhanh chóng kịp thời…

3.2.1.2. Thực hiện tốt chiến lược khách hàng, tích cực tìm kiếm, khai thác khách

hàng để mở rộng tín dụng

Chính sách tín dụng phải thu hút được khách hàng, duy trì và phát triển được

khách hàng để mở rộng quy mô hoạt động của chi nhánh. Càng nhiều khách hàng

biết đến chi nhánh thì chi nhánh càng có nhiều cơ hội đầu tư lớn hơn, hoạt động tín

dụng càng có khả năng mở rộng hơn. Vì vậy trong thời gian tới, Ngân hàng

Agribank Lâm Thao cần tiết tục đẩy mạnh công tác khách hàng, tổ chức hội nghị

khách hàng, tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Ngân hàng Agribank Lâm Thao và

lợi ích của khách hàng khi vay vốn tại chi nhánh. Coi lợi ích của khách hàng là lợi

ích của chính bản thân chi nhánh, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng bằng một

chính sách lãi suất, phí dịch vụ thấp, có khả năng cạnh tranh với các ngân hàng

khác và sớm ban hành quy chế về hoa hồng của hệ thống.

Tiến hành đa dạng hoá và nâng cao chất lượng các dịch vụ mà chi nhánh

cung cấp cho khách hàng, thực hiện chính sách ưu đãi về lãi suất, phí dịch vụ thấp

cho khách hàng thực hiện giao dịch trọn gói với chi nhánh từ khâu vay vốn, kinh

doanh ngoại tệ, thanh tốn xuất nhập khẩu…

Ngồi ra chi nhánh cần chủ động tìm kiếm dự án đầu tư, đặt quan hệ tín dụng

với những đơn vị kinh tế làm ăn có hiệu quả và uy tín chứ khơng ngồi chờ khách

hàng đến xin vay. Chi nhánh không chỉ đợi khách hàng đến xin vay vốn rồi mới

thẩm định mà cần thẩm định ngay từ khi doanh nghiệp đó xuất hiện trên thị trường

để phân tích nhu cầu và năng lực của họ, đặt mối quan hệ với họ, tiếp cận ngay khi

101Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.11: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với các sản phẩm cho vay trung và dài hạn tại Agribank chi nhánh Phú Thọ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×