Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.2: Kết quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Agribank chi nhánh Phú Thọ trong giai đoạn 2015 – 2017

Bảng 2.2: Kết quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Agribank chi nhánh Phú Thọ trong giai đoạn 2015 – 2017

Tải bản đầy đủ - 0trang

tỷ đồng so với năm 2016 tương đương với tỷ lệ giảm 1,43%. Tốc độ phát triển bình

quân của chi phí trong cả giai đoạn đạt 101,23%

Ba là, lợi nhuận trước thuế của chi nhánh cũng có sự biến động nhưng nhìn

chung lợi nhuận trước thuê hàng năm vẫn khá ổn định và gần sát với nhau.

Lợi nhuận trước thuế của chi nhánh năm 2016 tăng 6,12 tỷ đồng so với năm

2015 tương đương với tỷ lệ tăng 11,24%. Lợi nhuận sau thuế của chi nhánh năm

2017 giảm 4,26 tỷ đồng so với năm 2016 tương đương với tỷ lệ giảm 7,03%. Tốc

độ phát triển bình quân của lợi nhuận trước thuế tại chi nhánh trong giai đoạn này

đạt 101,69%.

Có thể thấy lợi nhuận trước thuế của chi nhánh có sự sụt giảm vào cuối giai

đoạn, nguyên nhân là do:

Các khoản nợ quá hạn, nợ xấu của chi nhánh trong năm 2017 có sự gia tăng

và kéo dài hơn so với hai nắm trước khiến cho các chi phí về thanh lý tài sản, chi

phí thu nợ, chi phí sân bãi đối với một số tài sản bảo đảm cũng bị kéo dài và tăng

lên vì vậy ảnh hưởng tới lợi nhuận của chi nhánh.

Các hoạt động bán lẻ bị sụt giảm cho chi nhánh chưa tập trung khai thác tối

đa các sản phẩm cho vay đối với các khách hàng cá nhân.

Bên cạnh đó, đây cũng là thời gian mà trên địa bàn huyện cũng xuất hiện

nhiều ngân hàng cạnh tranh khiến cho hoạt động kinh doanh của chi nhánh bị sụt

giảm.

Như vậy, để có thể tiếp tục gia tăng nhuận và kết quả kinh doanh trong

những năm tới hơn nữa thì đòi hỏi Agribank chi nhánh Lâm Thao phải nỗ lực hơn

nữa trong việc nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ của mình, đặc biệt là đối

với sản phẩm có thể mang lại nhiều giá trị lợi nhuận như các sản phẩm cho vay

trung và dài hạn.492.2. Thực trạng cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát

triển Nông thônViệt Nam, chi nhánh Lâm Thao

2.2.1. Quy trình tín dụng cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng Agribank chi

nhánh Lâm Thao

Là một trong những hoạt động có khả năng đem lại lợi nhuận cao cho chi

nhánh tuy nhiên bên cạnh đó nó cũng tồn tại nhiều rủi ro vì vậy các hoạt động cho

vay trung và dài hạn tại ngân hàng Agribank chi nhánh Lâm Thao luôn luôn được

chú trọng, đặc biệt là đối với quy trình tín dụng. Và quy trình tín dụng tại chi nhánh

Agribank Lâm Thao sẽ được mơ tả thơng qua sơ đồ dưới đây:(Nguồn: Phòng quản lý tín dụng, Agribank chi nhánh Lâm Thao, 2018)50Sơ đồ 2.2: Quy trình cho vay tại ngân hàng Agribank chi nhánh Lâm Thao

trong giai đoạn 2015 – 2017

Sơ đồ 2.2. đã cho thấy rất rõ quy trình cho vay tại ngân hàng Agribank chi

nhánh Lâm Thao được trải qua 6 bước rất rõ ràng. Cụ thể:

Bước 1: Lập hồ sơ vay vốn

Bước này do cán bộ tín dụng thực hiện ngay sau khi tiếp xúc với khách hàng

có nhu cầu vay vốn trung và dài hạn. Nhìn chung một bộ hồ sơ vay vốn cần phải

thu thập các thông tin cơ bản như:

 Năng lực pháp lý, năng lực hành vi dân sự của khách hàng.

 Khả năng sử dụng vốn vay trung và dài hạn của khách hàng.

 Khả năng hoàn trả nợ vốn vay và lãi của khách hàng đối với chi nhánh.

Đối với hồ sơ vay vốn tại ngân hàng Agribank chi nhánh Lâm Thao cũng quy

định rất chi tiết để khách hàng có thể chuẩn bị khi có nhu cầu vay vốn trung và dài

hạn. Đó là:51Bảng 2.3: Hồ sơ vay vốn trung và dài hạn tại ngân hàng Agribank chi nhánh Lâm

Thao

Các loại giấy tờVay dự ánVay tiêuđầu tưdùngVay hợp vốnVay thuê tài

chính1. Hồ sơ pháp lý

Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh, giấy chứng chỉ hành nghề

Sổ hộ khẩu/sổ tạm trúCMTND/hộ chiếu/các giấy tờ vềnhân thân khác có giá trị tương

đương

2. Hồ sơ khoản vay

Giấy đề nghị vay vốn

Hợp đồng thuê tài chính

Biên bản hợp vốn

Các tài liệu chứng minh/giải trình vềthu nhập ròng, tài sản ròng của khách

hàng

Các giấy tờ xác nhận/giải trình vềquyền sở hữu, quyền thuê địa điểm

kinh doanh

Dự án/phương án và các tài liệu cóliên quan đến dự án/phương án3. Hồ sơ tài sản bảo đảm tiền vay,

tài sản cho thuê

Các giấy tờ chứng minh quyền sử

dụng, quyền quản lý, quyền sở hữu52Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.2: Kết quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Agribank chi nhánh Phú Thọ trong giai đoạn 2015 – 2017

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×