Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN,

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN,

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.2. Một số các giải pháp phát triển hoạt động cho vay trung và dài hạn tại

ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Lâm

Thao

3.2.1. Nhóm giải pháp đa dạng hố các hình thức huy động vốn trung và dài hạn

3.2.1.1. Tăng cường huy động vốn trung và dài hạn

3.2.1.2. Thực hiện tốt chiến lược khách hàng, tích cực tìm kiếm, khai thác khách

hàng để mở rộng tín dụng

3.2.1.3. Phát triển các trung tâm dịch vụ và tư vấn đầu tư

3.2.2. Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn

3.2.2.1. Hoàn thiện chính sách cho vay

3.2.2.2. Đơn giản hố các thủ tục cho vay trung và dài hạn

3.2.2.3. Nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định tài chính dự án đầu tư

3.2.2.4. Nâng cao trình độ của cán bộ và sử dụng cán bộ một cách hợp lý

a. Đối với cán bộ hoạch định chính sách

b. Đối với cán bộ quản lý điều hành hoạt động cho vay

3.2.3. Nhóm giải pháp khác

3.2.3.1. Nâng cao chất lượng thông tin

3.2.3.2. Luôn dự báo các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động cho vay trung và dài hạn

3.2.3.3. Nâng cao công tác kiểm tra, kiểm soát

3.2.3.4. Ngăn ngừa và giải quyết dứt điểm nợ quá hạn20C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ1. Kết luận

Những năm gần đây, nhu cầu sử dụng và vay vốn trung và dài hạn trên địa

bàn huyện Lâm Thao của người dân đang ngày càng gia tăng bởi đặc điểm cuẩ

huyện là có thế mạnh về sản xuất nơng nghiệp nơng thôn và tiểu thủ công nghiệp.

Được thành lập từ lâu đời và là một tỏng bốn ngân hàng trụ cột của nền kinh tế, với

lợi thế là một ngân hàng Nhà nước, có mạng lưới rộng khắp, sản phẩm vay đa

dạng, các nội dung vay vốn đều hướng trọng tâm tới phát triển nông nghiệp, nông

thôn, trong nhiều năm trở lại đây Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thơn

Việt Nam nói chung và Ngân hàng Nơng nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh

Lâm Thao nỏi riêng luôn đóng góp vài trò to lớn của mình với q trình sản xuất

kinh doanh, phát triển kinh tế, hạ tầng nơng nghiệp nơng thơn bằng nhiều sản phẩm

tiện ích trong đó phải kể tới các sản phẩm cho vay trung và dài hạn. Với sự tin

tưởng và hưởng ứng của đông đảo quần chúng nhân dân và khách hàng trên địa bàn

huyện, trong năm qua hoạt động cho vay trung và dài hạn tại chi nhánh đã gặt hái

được nhiều thành cơng như: Doanh số cho vay có sự gia tăng đồng đều hàng năm,

các loại sản phẩm thì đa dạng và phong phú, tỷ lệ nợ quá hạn được duy trì ở mức

4% và lợi nhuận từ hoạt động cho vay trung và dài hạn luôn chiếm tỷ trọng cao

trong tổng doanh thu trước thuế của chi nhánh. Tuy nhiên bên cạnh những thành

cơng gặt hái được thì hoạt động cho vay trung và dài hạn tại chi nhánh còn gặp

nhiều hạn chế như: Nguồn vốn tạo lập cho vay trung và dài hạn còn khiêm tốn, cơ

cấu cho vay các sản phẩm trung và dài hạn còn chưa đồng đều, khả năng thu nợ có

phần sụt giảm, tỷ lệ nợ quá hạn có xu hướng tăng và sự hài lòng của khách hàng

còn chưa cao. Chính vì vậy em để hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động cho

vay trung và dài hạn của mình, thì Agribank chi nhánh Lâm Thao cần phải có21những biện pháp khắc phục những hạn chế còn tồn tại để phát triển hơn nữa sản

phẩm cho vay trung và dài hạn của mình..

Qua quá trình nghiên cứu đề tài: “Hoạt động cho vay trung và dài hạn tại

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Lâm Thao”,

bài khóa luận đã đạt được một số kết quả cơ bản sau đây:

- Về lý luận:Bài khóa luận đã hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về hoạt

động cho vay trung và dài hạn của các ngân hàng thương mại..

- Về thực trạng: Khóa luận đã nghiên cứu và đưa ra những đánh giá về thực

trạng của hoạt động cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát

triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Lâm, từ đó thấy được các ưu nhược điểm của

hoạt động này. Trên cơ sở đó, khóa luận tìm đã tìm ra những nguyên nhân dẫn đến

những tồn tại trong hoạt động cho vay trung và dài hạn tại chi nhánh, làm cơ sở đề

ra các giải pháp đối với Agribank chi nhánh Lâm Thao

- Về giải pháp: Khóa luận đã đưa ra hệ thống các giải pháp hoàn thiện và

nâng cao chất lượng hoạt động cho vay trung và dài hạn tại Agribank, chi nhánh

Lâm Thao. Các giải pháp này thực sự cần thiết và có tính thực tiễn cao. Tuy nhiên,

để áp dụng tốt các giải pháp này để mang lại hiệu quả tốt nhất thì đòi hỏi chi nhánh,

Hội sở chính và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

cần phải phối hợp cùng nhau thực hiện, giải quyết và hỗ trợ nhau hơn nữa.

Tuy nhiên trong khn khổ có hạn, khóa luận chỉ khảo sát tổng quan và đưa

ra những giải pháp sơ lược cho vấn đề được nghiên cứu. Những nghiên cứu trên

đây tuy sơ sài song cũng rất hy vọng làm cho bức tranh hoạt động cho vay trung và

dài hạn tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Lâm Thao sáng sủa thêm phần nào, góp

phần nhỏ bé vào sự nghiệp phát triển chung toàn hệ thống ngân hàng.

Hy vọng rằng trong thời gian tới, trên cơ sở vận dụng đường lối chính sách của

Đảng và Nhà nước cùng với các kinh nghiệm rút ra từ hoạt động thực tiễn, Ngân hàng

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam sẽ đạt được nhiều thành tựu trong hoạt

22động cho vay trung và dài hạn của mình, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển

kinh tế đất nước trên địa bàn huyện Lâm Thao nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung.

2. Kiến nghị

2.1. Kiến nghị đối với Nhà nước

Hoạt động của hệ thống Ngân hàng liên quan đến hầu hết mọi lĩnh vực của

nền kinh tế. Chính vì vậy việc tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động Ngân

hàng không chỉ là việc ban hành và sửa đổi các điều luật quy định mà là toàn bộ hệ

thống pháp luật kinh tế nói chung. Vấn đề này đòi hỏi Nhà nước sớm giải quyết

thơng qua việc ban hành sửa đổi các văn bản pháp luật như luật về thế chấp tài sản,

về hợp đồng trong kinh doanh, về quyền sở hữu tài sản…Sự đồng bộ, phù hợp của

hệ thống pháp luật một mặt tạo hành lang pháp lý cho các Ngân hàng và khách

hàng vay vốn, một mặt đảm bảo tính an tồn hiệu quả cho hoạt động tín dụng của

Ngân hàng.

2.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Agribank Việt Nam

Đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nơng thơn Việt Nam có quy

định giản lược các yêu cầu về hồ sơ mà trên thực tế rất khó có khả năng đáp ứng.

Tiến tới thực hiện theo thông lệ quốc tế: Một khi đã là nợ khơng có khả năng

thu hồi thì Ngân hàng được phép bù đắp bằng khoản nợ dự phòng rủi ro, không

phân biệt nguyên nhân khách quan hay chủ quan.

Đối với trường hợp nguyên nhân chủ quan thì ngân hàng phải hạch toán

ngoại bảng, theo dõi sát sao để thu tối đa nguồn bù đắp, giảm đến mức thấp nhất

thiệt hại cho Ngân hàng.

Thực hiện thay đổi và điều chỉnh lãi suất cho vay tại các chi nhánh cho phù

hợp với tình hình kinh tế - xã hội của từng địa phương.23D. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam (2015 – 2017), Báo

cáo tổng kết tình hình thưc hiện kế hoạch kinh doanh, chi nhánh Lâm Thao, Phú

Thọ.

2. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam (2015 – 2017), Đánh

giá kết quả thực hiện công tác huy động vốn và tín dụng, chi nhánh Lâm Thao, Phú

Thọ.

3. PGS.TS Mai Văn Bạn (2009), Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà

xuất bản Tài chính, Trường đại học Thăng Long.

4. TS. Nguyễn Minh Kiều (2008), Nghiệp vụ Ngân hàng, nhà xuất bản Thống Kê,

Hà Nội.

5. Cao Văn Hiệp (2013), Hoạt động cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng

thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Thăng Long, Khoá luận

tốt nghiệp Học viện Ngân hàng, Hà Nội.

6. Lê Hữu Trị (2009), Thực trạng tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh Ngân

hàng Nông nghiệp và phát triển Nơng thơn tỉnh Phú Thọ, Khố luận tốt nghiệp Học

viện Tài chính, Hà Nội.

7. Lê Hồng Tn (2012), Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng trung và dài hạn

tại chi nhánh BIDV Cần Thơ, Khoá luận tốt nghiệp Đại học Kinh Tế, Tp. Hồ Chí

Minh.

8.Website: http://www.agribank.com.vn/Default.aspx2425Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN,

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×