Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 4: TỔNG HỢP ĐỀ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG TỪ 2007 ĐẾN 2012

PHẦN 4: TỔNG HỢP ĐỀ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG TỪ 2007 ĐẾN 2012

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐIỂM SÀN: Khối A: 13 - Khối B: 14 - Khối C: 14 - Khối D:

13

- NĂM 2010:

ĐIỂM SÀN: Khối A: 13 - Khối B: 14 - Khối C: 14 - Khối D:

13

- NĂM 2011:

ĐIỂM SÀN: Khối A: 13 - Khối B: 14 - Khối C: 14 - Khối D:

13

- NĂM 2012:

ĐIỂM SÀN: Khối A,A1: 13 - Khối B: 14 - Khối C: 14 - Khối

D: 13,5

2. CÁC MỐC THỜIGIAN

- Hồnthànhchấmthivàcơngbốđiểmthicủathísinhhạnchót31/7(5/8h

ệcaođẳng)

- Ngày8/8Bộgiáodụccơngbốđiểmsàn

- Từngày15/8,cáctrườngĐH,CĐcơngbốđiểmtrúngtuyển,gửigiấychứn

gnhậnkết

quảthi,phiếubáođiểm,giấybáotrúngtuyểnchocácsởGD&ĐTđểcácsở

gửichothísinh.

- Cáctrườngcònchỉtiêuthơngbáoxéttuyểncácnguyệnvọngbổsungtừngà

y20/8đến hết31/10.Thích Tài Liệu - fb.com/thichtailieu

MVH - Trang 1TÀILIỆULUYỆNTHIĐẠIHỌC20133. LỊCHTHI NĂM2013Đối với hệ đại học: Đợt I, ngày 4 - 5/7/2013 thi đại học khối A,

A1 và V

NgàyBuổiMônthi

KhốiAKhốiA1Ngày 3/7/2013Sáng

Từ8g00

Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký

dự thi củathísinh.

Ngày

4/7/2013

Ngày

5/7/2013SángTốnTốnChiều

Sáng

Chiều

Hóa

Dự trữ

Tiếng

AnhĐợt II, ngày 9 - 10/7/2013, thi đại học khối B, C, D và các

khối năng khiếu

NgàyBuổiMônthi

KhốiBKhốiCKhốiDNgày8/7/2013Sáng

Từ8g00

Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký

dự thi củathísinh

Ngày 9/7/2013SángTốnĐịaTốnNgày

10/7/2013Chiều

Sáng

ChiềuSinh

Hóa

Dự trữSử

Ngữ vănNgoại

ngữ

Ngữ vănĐốivớihệcaođẳng:ĐợtIII,ngày1516/7/2013,cáctrườngcaođẳngtổch

ứcthi tất cả cáckhối.

NgàyBuổiMơnthi

KhốiA KhốiA1KhốiBKhốiCKhốiDNgày14/7/2013SángThích Tài Liệu - fb.com/thichtailieu

TÀILIỆULUYỆNTHIĐẠIHỌC2013MVH - Trang 1từ8g00

Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi

của thí sinh.

Ngày

15/7/2013SángTốnTốnTốnĐịaTốnngữ

Ngày

16/7/2013ChiềuHốHốSửSángTiếng

Anh

SinhNgữ

vănNgo

ại

NgữChiềuDự trữTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 4: TỔNG HỢP ĐỀ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG TỪ 2007 ĐẾN 2012

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×