Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thuận lợi và khó khăn trên địa bàn xã Ia tul

Thuận lợi và khó khăn trên địa bàn xã Ia tul

Tải bản đầy đủ - 0trang

• Hiện trạng sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn xã nhìn chung đã

đúng mục đích được giao

• Người dân ở xã đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt như làm

thủy lợi vào việc tưới cây, đưa máy móc vào việc chăm sóc , thu hoạch

….

• Nhà nước đã cung cấp hệ thống thủy lợi giúp đỡ người dân ở xã phát triển

cây lương thực, đặc biệt là cây lúa nước.

• Thơng qua việc giao quyền sử dụng đất, người dân đã an tâm đầu tư và

định hướng đầu tư phát triển hợp lí cũng như lựa chọn hướng làm ăn hiệu

quả trên mảnh đất mà họ sử dụng.

• Xã cũng đã đầu tư xây dựng thêm nhiều cơng trình, mở mang thêm nhiều

tuyến giao thông phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân.

b. Khó khăn

• Nhiệt độ cao, lượng mưa thấp ,lượng bốc hơi lớn vào mùa mưa làm đất

đai bị khô hạn, ảnh hưởng xấu đến năng suất các loại cây cơng nghiệp.

• Ở hai con sơng là sơng Ba và sơng Ia tul vào mùa mưa có tốc độ dòng

chảy lớn nên làm xói mòn , rửa trôi đất làm người dân trong xã không

canh tác đất đai theo như mong muốn.

• Người dân vẫn còn một số hủ tục lạc hậu, khiến đất bị thối hóa , ô nhiễm

ảnh hưởng tới năng suất trồng trọt. Một số ít vẫn chưa áp dụng được khoa

hoc kỹ thuật, máy móc hiện đại vào canh tác đất và sản suất cây trồng.

• Người dân vẫn chưa hiểu biết nhiều về lĩnh vực đất đai dẫn đến những vụ

tranh chấp có liên quan đến đất đai chủ yếu là đất ở và đất nông nghiệp

dẫn đến việc không phát triển tình hình kinh tế xã hội của xã.

• Việc xã đa số là đồng bào người Ia- grai nên việc am hiểu đất đai còn hạn

chế, nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không nhiều. Không

chỉ vậy, nhà nước vẫn còn một số thủ tục hành chính rườm rà trong việc

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân.

• Một số vùng đất còn để trống mà nhà nước hiện nay vẫn chưa có kế hoạch

thực hiện canh tác.

• Việc định canh định cư của người dân trong xã vẫn chưa đi vào nề nếp,

chưa phù hợp với chính sách nhà nước.

• Chính sách đất đai của nhà nước cho người dân của xã vẫn còn hạn hẹp…

c. Giải pháp

- Phải tuyên truyền , phổ biến , loại bỏ các hủ tục lạc hậu và đưa đến cho

người dân các biện pháp cải tạo đất.

- Khuyến khích cho người dân định canh định cư phù hợp.

- Nhà nước phải phổ biến Luật đất đai cho người dân để họ hiểu về quyền

lợi và nghĩa vụ khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

23- Nhà nước phải có những chính sách phù hợp để hỗ trợ người dân trong

việc sử dụng đất đai.

- Giảm thiểu các thủ tục hành chính rườm rà khơng cần thiết khi cấp giấy

chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Mở lớp học cho người dân nhằm tuyên truyền về các chính sách đất đai để

bà con hiểu và nắm rõ hơn.

- Có các chính sách sử dụng đất trên các vùng đất chưa sử dụng để tránh

xói mòn rửa trơi đất cũng như áp dụng tối đa các tài nguyên trên đất

- Sử dụng nhiều hơn nữa vào việc sử dụng cho các mục đích giao thơng,

thủy lợi, các cơng trình xây dựng, kiến trúc hạ tầng nhằm tăng tốc độ phát

triển kinh tế xã hội ngày một đi lên.C. KẾT LUẬN:

Đất đai là nguồn tài nguyên quý giá và đóng vai trò vơ cùng quan trọng

trong việc phát triển kinh tế xã hội của xã.

24Nguồn tài nguyên này mãi luôn gắn bó với người dân trong xã, nhờ đất

mà người dân nơi đây đã có thể trồng các loại cây nông nghiệp, cây công

nghiệp…. phục vụ đời sống kinh tế cho người dân.

Ngồi ra,đất cũng là nơi con người có thể làm nhà để ở, làm nơi để phục

vụ sinh hoạt cộng đồng, … phục vụ nhu cầu văn hóa người đồng bào dân

tộc Jrai

Qua việc tiếp xúc với những cán bộ của xã đã làm cho chúng em hiểu rõ

hơn về những chính sách đất đai của nhà nước dành cho người dân nơi

đây

Qua việc đi khảo sát thực tế, chúng em đã hiểu biết rõ hơn về các tập tục

sinh hoạt của người đồng bào xã Ia tul, biết được cách mà họ canh tác

đất, họ trồng những loại cây nào cho phù hợp với đất, biết được những

khó khăn của người dân còn đang mắc phải, để từ đó đưa những giải pháp

khắc phục.

Chúng em mong rằng với sự hiểu biết những kiến thức trong học tập cũng

như đời sống sẽ phần nào giúp được người dân nơi đây thốt khỏi những

khó khăn à từ trước đến nay họ vẫn chưa khắc phục được.

Cảm ơn cô đã cho chúng em một chuyến đi thực tế đầy ý nghĩa….25Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thuận lợi và khó khăn trên địa bàn xã Ia tul

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×