Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tập quán sử dụng đất của người dân xã Ia tul, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai

Tập quán sử dụng đất của người dân xã Ia tul, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai

Tải bản đầy đủ - 0trang

• Lúa: từ xa xưa người dân đồng bào xã Ia Tul đã biết chọn nơi có điều kiện

thuận lợi để trồng lúa nước như : nguồn nước dồi dào từ sông Ba và sông

Ia Tul chảy qua, đất : có các loại đất như đất đỏ vàng trên đá magma

acid , đất xám phù sa cổ, đất mùn núi cao, khí hậu về mùa mưa nước

mang nhiều phù sa, nhiệt độ trung bình năm 25,5°C, độ ẩm trung bình

năm 80%, gió nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới.Nhìn chung khí hậu của

vùng có nhiệt độ cao, lượng mưa thấp, lượng bốc hơi lớn nhưng có cơng

trình thủy lợi để tưới nên tạo thuận lợi cho việc phát triển 2 mùa lúa

nước , 1 mùa lúa rẫy ( lúa trồng trên nương ).

+ Về lúa nước: Người dân ở đây trồng chủ yếu 2 vụ là vụ mùa và vụ

đông – xuân. Với vụ mùa người dân trồng lúa vào khoảng tháng 7,8

và thu hoạch vào khoảng tháng 11, 12.Còn vụ đông xuân họ trồng

tháng 1,2 tới tháng 5,6 thu hoạch. Theo kết quả mà chúng em đi

khảo sát thực tế thì trung bình 1 năm người dân thu được khoảng 1

tấn lúa/ha.

+ Về lúa rẫy: người dân chỉ trồng có 1 vụ /1 năm. Năng suất thu được

của loại lúa này chỉ bằng 1/3 năng suất của lúa nước nên người dân

ở xã đã hạn chế và dùng nó vào việc canh tác các loại cây trồng

khác.20Người dân xã Ia Tul đang thu hoạch lúa

• Mì: Do địa hình cũng như điều kiện tự nhiên tác động nên mì cũng

là một loại cây công nghiệp chủ yếu của đồng bào dân tộc xã Ia

Tul huyện Ia Pa.Cây mì ở nơi đây được trồng trên các loại đất mùn

hoặc đất nằm ở ven sông, ven suối. Người dân chia sẻ, trung bình

mỗi hộ gia đình cũng có 1-2 ha diện tích đất trồng mì. Người dân

bắt đầu trồng từ tháng 4/tháng 5 của năm trước và thu hoạch vào

tháng 2/tháng 3 của năm sau. Về năng suất, trung bình 1 năm người

dân thu được khoảng 1,5 tấn/ha.Một khu vực đất trồng mì của người dân xã Ia tul

21Ngồi ra còn một số loại cây trồng khác như mía được trồng ở khu vực đất cát,

một số ít khác là các loại cây họ đậu được trồng rải rác quanh khu vực người dân

ở và ven sơng.

• Đất trồng cây lâu năm: Chủ yếu là cây điều được trồng phân bố chủ

yếu ở phía Tây Nam của xã, vì ở đây đất chủ yếu là đất cát pha,

thích hợp cho việc trồng loại cây này. Tuy nhiên, khi đi thăm hỏi

người dân thì trong những năm gần đây, khí hậu của vùng thường

xuyên biến đổi thất thường như khi điều đang phát triển thì đất lại

bị nứt nẻ do hạn hán dẫn đến không đủ nước cho cây phát triển và

khi điều sắp ra hoa thì nhiệt độ lại quá thấp, khơng đáp ứng được

điều kiện của cây, vì vậy mặc dù bỏ cơng chăm sóc cả năm trời

nhưng kết quả là khơng thu hoạch được gì.

Vì vây, hiện nay diện tích trồng cây lâu năm đã có xu hướng giảm đáng kể và

người dân chuyển sang trồng cây công nghiệp ngắn ngày để đạt hiệu quả kinh tế

thực tại cao hơn.

b. Đất phi nơng nghiệp

• Đất ở: mặc dù là từ đất nông nghiệp chuyển sang nhưng bà con nơi

đây cũng đã hiểu biết hơn về đất đai, đã đi đo đạc làm giấy chứng

nhận quyền sử dụng đất để bảo vệ quyền lợi. Với tư cách là người

làm chủ, người dân có thể tự do lựa chọn hướng làm ăn hiệu quả

trên mảnh đất mà họ đang sử dụng.

• Đất chuyên dùng: hiện nay xã đã sử dụng đất vào việc xây dựng

đường xá, các cơng trình thủy lợi… nhưng vẫn còn hạn hẹp.

c. Đất lâm nghiệp:

Hiện nay đất lâm nghiệp chủ yếu tập trung ở nơi có địa hình cao, còn ở

những vùng thấp thì đã bị người dân xã lấn chiếm làm nương rẫy….

Các cán bộ của xã cần có biện pháp hữu hiệu để giao đất, giao rừng cho

người dân trồng rừng, phát triển rừng và bảo vệ rừng.

5. Thuận lợi và khó khăn trên địa bàn xã Ia tul

a. Thuận lợi

• Hiện tại tại xã đã được đo đạc, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất nên nhìn chung tình hình quản lí, sử dụng đất trên địa

bàn xã tương đói ổn định, dần dần đã đi vào nề nếp.

• Địa hình bằng trũng kết hợp với các loại đất thích hợp cho các cây cơng

nghiệp ngắn ngày ( lúa ,mì,….)22• Hiện trạng sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn xã nhìn chung đã

đúng mục đích được giao

• Người dân ở xã đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt như làm

thủy lợi vào việc tưới cây, đưa máy móc vào việc chăm sóc , thu hoạch

….

• Nhà nước đã cung cấp hệ thống thủy lợi giúp đỡ người dân ở xã phát triển

cây lương thực, đặc biệt là cây lúa nước.

• Thơng qua việc giao quyền sử dụng đất, người dân đã an tâm đầu tư và

định hướng đầu tư phát triển hợp lí cũng như lựa chọn hướng làm ăn hiệu

quả trên mảnh đất mà họ sử dụng.

• Xã cũng đã đầu tư xây dựng thêm nhiều cơng trình, mở mang thêm nhiều

tuyến giao thông phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân.

b. Khó khăn

• Nhiệt độ cao, lượng mưa thấp ,lượng bốc hơi lớn vào mùa mưa làm đất

đai bị khô hạn, ảnh hưởng xấu đến năng suất các loại cây cơng nghiệp.

• Ở hai con sơng là sông Ba và sông Ia tul vào mùa mưa có tốc độ dòng

chảy lớn nên làm xói mòn , rửa trôi đất làm người dân trong xã không

canh tác đất đai theo như mong muốn.

• Người dân vẫn còn một số hủ tục lạc hậu, khiến đất bị thoái hóa , ơ nhiễm

ảnh hưởng tới năng suất trồng trọt. Một số ít vẫn chưa áp dụng được khoa

hoc kỹ thuật, máy móc hiện đại vào canh tác đất và sản suất cây trồng.

• Người dân vẫn chưa hiểu biết nhiều về lĩnh vực đất đai dẫn đến những vụ

tranh chấp có liên quan đến đất đai chủ yếu là đất ở và đất nông nghiệp

dẫn đến việc không phát triển tình hình kinh tế xã hội của xã.

• Việc xã đa số là đồng bào người Ia- grai nên việc am hiểu đất đai còn hạn

chế, nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không nhiều. Không

chỉ vậy, nhà nước vẫn còn một số thủ tục hành chính rườm rà trong việc

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân.

• Một số vùng đất còn để trống mà nhà nước hiện nay vẫn chưa có kế hoạch

thực hiện canh tác.

• Việc định canh định cư của người dân trong xã vẫn chưa đi vào nề nếp,

chưa phù hợp với chính sách nhà nước.

• Chính sách đất đai của nhà nước cho người dân của xã vẫn còn hạn hẹp…

c. Giải pháp

- Phải tuyên truyền , phổ biến , loại bỏ các hủ tục lạc hậu và đưa đến cho

người dân các biện pháp cải tạo đất.

- Khuyến khích cho người dân định canh định cư phù hợp.

- Nhà nước phải phổ biến Luật đất đai cho người dân để họ hiểu về quyền

lợi và nghĩa vụ khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tập quán sử dụng đất của người dân xã Ia tul, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×