Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
MẠCH SO SÁNH VƠI ĐIỆN ÁP 0V

MẠCH SO SÁNH VƠI ĐIỆN ÁP 0V

Tải bản đầy đủ - 0trang

70MẠCH DAO ĐỘNG ĐA

HÀIđể tạo các dao

Trong kỹ thuật xung,động

không sin, người ta thường dùng các bộ dao động

tích thốt

Dao động tích thốt là các dao động rời rạc,

nó chỉ chứa phần tử tích lũy năng lượng (tụ điện)

Bộ dao động tích thốt thường được sử dụng

để tạo các xung vng có độ rộng khác nhau, làm

việc ở chế độ tự dao động hay kích thích ngồi

Dao động đa hài là 1 dạng mạch dao động tích

thốt

71MẠCH DAO ĐỘNG ĐA

HÀI

- Mạch dao động đa hài bất ổn

(Opamp, Transistor, IC555)

- Mạch dao động đa hài đơn ổn

(Opamp, Transistor, IC555)

- Mạch dao động đa hài lưỡng ổn

(Opamp, Transistor, IC555)

72MẠCH DAO ĐỘNG ĐA HÀI BẤT ỔN

-Là mạch khơng có trạng thái ổn định – đa

hài tự dao động

-Ngõ ra luân phiên thay đổi theo 2 trạng thái

mức cao và mức thấp với chu kỳ T và biên độ

V do chính mạch quyết định73MẠCH DAO ĐỘNG ĐA HÀI ĐƠN ỔN

-Là mạch có 1 trạng thái ổn định ở mức cao

hoặc thấp, còn gọi là mạch đa hài 1 trạng thái

bền hay đa hài đợi

-Khi có xung kích thì mạch mới đổi trạng

thái, sau 1 khoảng thời gian T thì mạch sẽ trở

về trạng thái ổn định

-Thời gian tồn tại trạng thái bất ổn và biên

độ ra do mạch đơn ổn quyết định

74MẠCH DAO ĐỘNG ĐA HÀI ĐƠN ỔN75MẠCH DAO ĐỘNG ĐA HÀI

LƯỠNG ỔN

-Mạch đa hài 2 trạng thái ổn định không đối

xứng (Trigger Schmitt): là mạch sửa dạng xung

thành xung vuông

-Mạch đa hài 2 trạng thái ổn định đối xứng

(Flip Flop): đây là phần tử quan trọng trong kỹ

thuật số: FF RS, FF JK, FF T, FF D76MẠCH DAO ĐỘNG ĐA HÀI BẤT ỔNTrạng thái T dẫn, T tắt

1

2

77MẠCH DAO ĐỘNG ĐA HÀI BẤT ỔNTrạng thái T tắt, T dẫn

1

278MẠCH DAO ĐỘNG ĐA HÀI BẤT ỔNDạng tín hiệu ở các chân

79MẠCH DAO ĐỘNG ĐA HÀI BẤT ỔN80Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MẠCH SO SÁNH VƠI ĐIỆN ÁP 0V

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×