Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quá trình quá độ của khoá T

Quá trình quá độ của khoá T

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nguyên lýTrong khoảng:

Trong khoảng:0 ≤ t < t1;Udk= E2<0-> T tắt, ib=-ibo;ic=Ico, Uc=Ec.t1 ≤ t ≤ t 3+ Tại t=t1: Udk đột biến dương,E1>0; Ib=Ib1=E1/Rb >Ibbh.-> T bão hoà.

Ic tăng theo quy luật hàm mũ tạo ra sườn trước ts1.

+ Sau t2: tuy ic=Icbh=const nhưng vì ib=Ib1>Ibh nên có hiện tượng tràn điện tích từ E->B tạo nên các điện tích thừa

trong cực B ở phái tiếp giáp cực C.

Quá trình tích luỹ vẫn theo đúng quy luật tăng sườn trước của ic và tiến tới xác lập tại t3.Khi:t-t3, Udk có đột biến âm,Udk =E2<0.

Lẽ ra Ib=-Ibo song do R ngược ở tiếp giáp đầu vào EB của T chưa kịp thiết lập-> Ib vẫn có giá trị rất lớn> Ib2=E2/Rb.

Dòng Ib2 sẽ duy trì trong 1 khoảng thời gian nào đó rồi dần dần giảm về Ibo sau khi R ngược được thiết lập.43Nguyên lý (tiếp)

Ic vẫn duy trì Icbh trong khoảng thời gian t3-t4 tạo ra thời gian trễ ngắt.T trễ = t4-t3: là thời gian để tiêu tán các điện tích thừa đã được tích luỹ trong giai đoạn

trước.

Sau đó Ic giảm . Đến thời điểm t 5 có ic=ico và hình thành độ rộng sườn sau ts2=t5-t4.

Chính các khoảng thời gian ts1, ts2, t trễ tạo nên các quá trình quá độ trong mạch làm chậm

tốc độ của khố. Do đó phải hạn chế chúng.44III. Chuyển mạch dùng Diode

1. Diode lý tưởng

1N4007DA iDiDK_+

VDVDDLT

+ Dẫn khi VD >0VD = 0K đóng (ngắn mạch)rD > 0

+ Ngắt khi VD < 0rD =K hở (hở mạch)iD = 0Diode lý tưởng hoạt động như 1 khóa K452. Diode thường

* Mơ hình tương đương của Dthường bởi DLT* Đặc tuyến V-AAAiDD lt

D Thường1N4007 1N4007VD10kKRK46Dthường

+ Dẫn khi VD > VγVD =tồn tại rd+ Ngắt khi VD <

tồn tại rngược

εε

tồn tại C

irò <<

i 0s

= thuận

txtồn tạid473. Diode Zenner

* Mơ hình tương DZ bởi DLTA

AD

lt1

DZ1N4007VZ10D

KR

lt2ZK+ DZ phân cực thuận: giống D thường

+ DZ phân cực nghịch: Vnghịch > VZ rơi vào chế độ ổn áp song song

48CHƯƠNG 3: MẠCH XÉN

Mạch xén là mạch cắt bỏ 1 phần của tín hiệu ngõ vào mà khơng làm méo dạng phần tín

hiệu còn lại. Mạch chỉnh lưu bán kỳ là 1 dạng mạch xén đơn giản nhất vì chỉ sử dụng 1 diode và

1 điện trở

Có 2 loại mạch xén: xén nối tiếp và song song

Mạch xén nối tiếp là Diode trong mạch mắc nối tiếp với tải, còn mạch xén song song thì

Diode mắc song song với tải

Điều kiện để Diode thường dẫn: VD ≥ Vɤ

Điều kiện để Diode lý tưởng dẫn: VD ≥ 049MẠCH XÉN NỐI TIẾP

Cho mạch như hình vẽ:ĐL K2:

Giả sử IR ~ 0VD + R.IR = Vi

VD = Vi+ Diode dẫn: VD ≥ 0 → Vi ≥ 0 → Vo = Vi

+ Diode không dẫn: VD ≤ 0 → Vi ≤ 0 → Vo = 050MẠCH XÉN NỐI TIẾP51Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quá trình quá độ của khoá T

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×