Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các tham số của tín hiệu xung

Các tham số của tín hiệu xung

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các tham số của tín hiệu xung

Hệ số cơng tácCác tham số của tín hiệu xung

Độ rộng xung

A: Biên độ cực đại

tr: thời gian lên

tf : thời gian xuống

tp : độ rộng xung tính

từ 0,1ACác tham số của tín hiệu xung

Độ rộng xung

Trong các hệ thống số, người ta thường định

nghĩa tp với giá trị từ 0,5ACHƯƠNG 2: CÁC MẠCH BIẾN ĐỔI DẠNG SĨNG

BẰNG RC, RL, RLC

I. Q trình nạp xả tụ

1. Q trình nạp của tụ•K đóng về 1 (t = 0, Uc = 0): tụ nạpR.i(t) + uc(t) = EdU c (t )

ic (t ) = c.

dt1

Ei(t)kR2CUc(t)RC.u’c(t) + uc(t) = E (1)

Uc.qđộ(t) = Uc.tdo(t) = A.e-t/RC24I. Quá trình nạp xả tụ

1. Q trình nạp của tụDo kích thích là hằng số nên Uc.xl(t) = B = const

(1) : B = E

Uc(t) = Uc.qđ(t) + Uc.xl(t) = E + A.e-t/RC

Tại t = 0: Uc(0+) = Uc(0-) = 0

A=–E

Uc(t) = E (1 – e-t/RC)(PT nạp tụ)

25Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các tham số của tín hiệu xung

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×