Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 BẢO VỆ CHO MẠNG CÓ DÒNG CĐ NHỎ

2 BẢO VỆ CHO MẠNG CÓ DÒNG CĐ NHỎ

Tải bản đầy đủ - 0trang

7.2.1.1

7.2.2.2

7.2.1.3

7.2.1.4Dòng khởi động

Độ nhạy

Thời gian tác động

Vùng bảo vệ30Dòng điện khởi độngI kd = kat .k xk .3U f ωCL

kat :1.2

kxk :2-3 với bảo vệ cắt chậm, 4-5 với tác động nhanhUf :điện áp phaCL=Cđv .L: điện dung đường dây31knh =I g min

I kdknh 1.5 với đường dây trên không, 1.25 với cáp ngầm Igmin là

dòng chạm đất nhỏ nhất đi qua bảo vệ khi có chạm đất ở cuối vùng

bảo vệ, được xác định như sau:

Mạng khơng có cuộn dập hồ quang:I g min = 3I 0C − 3I 0 L = 3U 0 nmω (C − CL )

32Igmin là dòng chạm đất nhỏ nhất đi qua bảo vệ khi có chạm đất ở

cuối vùng bảo vệ, được xác định như sau:

Mạng khơng có cuộn dập hồ quang:I g min = 3I 0C − 3I 0 L = 3U 0 nmω (C − CL )

I0C :tổng dòng dung mỗi pha của mạng

U0nm :điện áp pha khi có chạm đất

I0L :dòng điện điện dung mỗi pha của đường dây được bảo vệ

C: điện dung của mạng

CL=Cđv .L: điện dung đường dây được bảo vệ33Mạng có cuộn dập hồ quang:I g min

xL:3U 0 nm

=

− 3U 0 nmω (C − CL )

xLđiện kháng cuộn dập hồ quang3435So sánh dòng36Do dòng NM nhỏ nên độ nhạy rất kém, để tăng độ nhạy phải

phải dòng khơng cân bằng cách:

o Dùng rơle độ nhạy cao

o BI tốt

o khuyếch đại thứ cấp

Bảo vệ thứ tự không mạng trung tính khơng nối đất trực tiếp có

thể báo hiệu hoặc cắt377.2.1.1 Dòng khởi động

7.2.1.3 Thời gian tác động

7.2.1.4 Vùng bảo vệU gkd = ktc (3U 0 − U kcb )U0 trong điều kiện làm viêc bình thường lấy khoảng 5%

Ukcb điện áp kcb của bộ lọc lấy khoảng 2%-4%

Để tính bảo vệ báo tính hiệu khi có NM không đối xứng, thời

gian chỉnh định chọn lớn hơn bảo vệ lớn nhất, và thường chọn 9s

38Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 BẢO VỆ CHO MẠNG CÓ DÒNG CĐ NHỎ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×