Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 BẢO VỆ DÒNG ĐIỆN CẮT NHANH

3 BẢO VỆ DÒNG ĐIỆN CẮT NHANH

Tải bản đầy đủ - 0trang

5.3.1.1 Dòng khởi động

5.3.1.2 Thời gian tác động

5.3.1.3 Vùng bảo vệ27oKhi có 1 nguồn cung cấp: Dòng điện khởi động BV cắt nhanh

bằng hệ số an tồn nhân với dòng điện ngắn mạch lớn nhất cuối

vùng bảo vệI I kd = K at I NM max

oKat = 1.2Ví dụ:I I kd A = K at I NB max

I I kd B = K at I NC maxIN

I kdI N B max

Vùng bảol28oKhi có 2 nguồn cung cấp: Dòng điện khởi động BV cắt nhanh

2 phía phải giống nhau và bằng hệ số an tồn nhân với dòng

điện ngắn mạch lớn nhất cuối vùng bảo vệ nào lớn nhấtoVí dụ:I I kd = K at I NB max

BAI

I kd

I NB maxI NA max

AABBl29oKhi có 2 nguồn cung cấp: trường hợp tồn tại vùng khơng bảo

vệ được (vùng chết)oVí dụ:I I kd = K at I NB max30AVùng chếtBoBằng zero31oMuốn tìm vùng bảo vệ ta giải phương trìnhII

kd= I NM max325.3.2.1

5.3.2.2

5.3.2.3

5.3.2.4Dòng khởi động

Độ nhạy

Thời gian tác động

Vùng bảo vệ33II

I

I kdA

= K at' I kdB

K pd

oK’at = 1.1Ví dụ:I I kd A = K at I NB max

I I kd B = K at I NC maxIN

I kdI N B maxl34oBằng Δt35oMuốn tìm vùng bảo vệ ta giải phương trìnhK pd III

kd= I NM max36oVí dụ37Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 BẢO VỆ DÒNG ĐIỆN CẮT NHANH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×