Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lợi nhuận độc quyền

Lợi nhuận độc quyền

Tải bản đầy đủ - 0trang

Lợiưnhuậnưđộcưquyền

Lợi nhuận độc quyền trong dài

hạn sẽ phụ thuộc vào mối quan hệ

giữa chi phí bình quân và đờng

cầu thị trờngLợiưnhuậnưđộcưquyền

PPMCMCACAC

P*=ACP*CMRDQ*Lợi nhuận dơngMRQQ*DQLợi nhuận bằng 0Độcưquyềnưkhôngưcóưđườngư

cung

Với đờng cầu thị trờng không đổi,

đờng cung của nhà độc quyền chỉ

là một điểm

Tập hợp giá và sản lợng tại điểm MR =

MCNếu đờng cầu dịch chuyển, đờng

MR dịch chuyển và mức sản lợng tối

đa hoá lợi nhuận mới sẽ đợc chọnĐộcưquyềnưkhôngưcóưđườngư

cung

PMCP1 = P 2D2

MR2

D1

MR1

Q1Q2QTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lợi nhuận độc quyền

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×