Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đặt giá trong độc quyền tập đoàn

Đặt giá trong độc quyền tập đoàn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đặtưgiáưtrongưđộcưquyềnư

tậpưđoàn

Chúng ta giả định có nhiều hãng t

ơng đối nhỏ và đồng nhất (n)

Ban đầu số lợng các hãng n cố định, nh

ng sau đó n thay đổi do sự gia nhập

hoặc rút lui khỏi thị trờng vì lợi nhuậnSản lợng mỗi hãng là qi (i=1,,n)

Sản lợng và chi phí của các hãng nh nhau

3Đặtưgiáưtrongưđộcưquyềnư

tậpưđoàn

Hàm cầu thể hiện các mức giá tơng

ứng với các mức sản lợng của ngành là:

P = f(Q) = f(q1+q2++qn)Mục tiêu của các hãng là tối đa hoá lợi

nhuận

i = f(Q)qi Ci(qi)

i = f(q1+q2+qn)qi Ci

4Môưhìnhưđặtưgiáưcủaưđộcư

quyềnưtậpưđoàn

Mô hình nửa cạnh tranh giả định

các hãng là ngời chấp nhận giá

P đợc coi là cố địnhMô hình cartel giả định các hãng

cấu kết hoàn hảo với nhau trong

việc lựa chọn giá và sản lợng cho

ngành

5Môưhìnhưđặtưgiáưcủaưđộcư

quyềnưtậpưđoàn

Mô hình Cournot giả định hãng i coi

sản lợng của hãng j cố định khi ra

quyết định

qj/qi = 0Mô hình khác nhau dự đoán giả định

rằng sản lợng của j sẽ phản ứng lại đối

với quyết định sản lợng của hãng i

qj/qi 0

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đặt giá trong độc quyền tập đoàn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×