Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
MRTS và năng suất cận biên

MRTS và năng suất cận biên

Tải bản đầy đủ - 0trang

MRTSưvàưnăngưsuấtưcậnư

biên

Do MP và MP không mang giá trị âm nên MRTS cũng sẽ không âm

L

KTuy nhiên, không có khả năng xác định MRTS giảm dần chỉ dựa trên

giả định năng suất cận biên giảm dầnMRTSưvàưnăngưsuấtưcậnư

biênĐể chỉ rõ đờng đồng lợng cong lồi so với gốc toạ độ, chúng ta cần chØ râDo MRTS = f /f

L Kr»ng d(MRTS)/dL < 0dMRTS d ( f L / f K )

=

dL

dL

dMRTS [ f K ( f LL + f LK ⋅ dK / dL) − f L ( f KL + f KK dK / dL)]

=

dL

( f K )2MRTSưvàưnăngưsuấtưcậnư

biên

Sử dụng thực tế là dK/dL = -f /f dọc theo đờng đồng lợng và định lý

L K

Young (f

=f )

KL

LKdMRTS ( f K2 f LL − 2 f K f L f KL + f L2 f KK )

=

dL

( f K )3• Do chóng ta đã giả định fK > 0 nên

mẫu số luôn dơng

Do fLL và fKK đều giả định là âm,

phân số trên sẽ âm nếu fKL dơngMRTSưvàưnăngưsuấtưcậnư

biên

Theo trực giác, dờng nh có lý rằng f =f

sẽ mang giá trị dơng

KL LKNếu công nhân có nhiều vốn hơn, họ sẽ

có năng suất cao hơn

Nhng một số hàm sản xuất có fKL< 0 tại một số mức đầu vàoDo đó, khi giả định MRTS giảm dần

chúng ta đang giả định MPL và MPK

giảm đủ nhanh để bù đắp cho bất cứ

ảnh hởng năng suất chéo nào âmMRTS giảmưdần

Do đó, đối với hàm sản xuất trên, MRTS giảm dần trong tập hợp của K và L

khi năng suất cận biên mang giá trị dơngVới giá trị K và L lớn, năng suất cận biên

giảm dần đủ để lấn át ảnh hởng mang

giá trị âm đối với fKL để đảm bảo đ

ờng đồng lợng cong lồiHiệuưsuấtưtheoưquyưmôSản lợng sẽ nh thế nào khi tăng tất cả các yếu tố đầu vào?Hiệu suất theo quy mô là mối quan tâm của các nhà kinh tế kể từGiả sử tăng các yếu tố đầu vào gấp đôi, liệu sản lợng có tăng gấp

đôi?sau lý thuyết của Adam SmithHiệuưsuấtưtheoưquyưmô

A.Smith đã xác định 2 nhân tố ảnh hởng đến sản lợng khi tăng gấp

đôi đầu vào:Chuyên môn hoá và phân công lao

động

Tổn thất trong hiệu quả do quản lý

(quy mô lớn sẽ khó quản lý h¬n)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MRTS và năng suất cận biên

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×