Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hàm sản xuất với hai đầu vào

Hàm sản xuất với hai đầu vào

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hàmưsảnưxuấtưvớiưhaiưđầuư

vào

Hàm năng suất cận biên là:

MPL = Q/L = 120,000L - 3000L2hàm này giảm dần khi L tăng

Q sẽ đạt giá trị cực đại khi:

120,000L - 3000L2 = 0

40L = L2

L = 40Lao động khác giá trị L=40 làm

giảm sản lợngHàmưsảnưxuấtưvớiưhaiưđầuư

vào

Để tính năng suất bình quân,

chúng ta giữ giá trị K=10:

APL = Q/L = 60,000L - 1000L2APL đạt cực đại khi:

APL/L = 60,000 - 2000L = 0

L = 30Hàmưsảnưxuấtưvớiưhaiưđầuư

vào

Thực tế, khi L=30 cả APL và MPL

bằng nhau và bằng 900.000

Do đó, khi APL đạt giá trị cực đại

thì APL bằng MPLBiểuưđồưđườngưđồngưlư

ợng

Để minh hoạ khả năng thay thế các

yếu tố đầu vào với nhau, chúng ta

sử dụng biểu đồ đờng đồng lợng

Đờng đồng lợng thể hiện sự kết

hợp giữa hai yếu tố đầu vào là

vốn (K) và lao động (L) để sản

xuất ra cùng một mức sản lợng (Q0)

f(K,L) = Q0Biểuưđồưđườngưđồngưlư

ợngMỗi đờng đồng lợng thể hiện mức

sản lợng khác nhau

KQ = 30

Q = 20LTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hàm sản xuất với hai đầu vào

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×