Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giá cân bằng tổng thể

Giá cân bằng tổng thể

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáưcânưbằngưtổngưthể

Trong cạnh tranh hoàn hảo, các

hãng tối đa hoá lợi nhuận sẽ đảm

bảo điều kiện RPT = PX /PY

X

PX

RPT4Y PYĐối với ngời tiêu dùng, tối đa hoá lợi

ích khi

Y PX

MRS

X PYGiáưcânưbằngưtổngưthể

Cân bằng tổng thể đòi hỏi các hãng và

các cá nhân phải có cùng một tỷ lệ giá

X

PX Y

RPTMRS

4Y PY

Xhoặc

X 2 = 4Y 2Giáưcânưbằngưtổngưthể

Cân bằng cũng thể hiện trên đờng

PPF

X 2 + 4Y 2 = 2X 2 = 100

X *  50 7.07

Y * 12.5 3.54

PX*

12.5 1

2

50

PY*Soưsánhưphânưtíchưtĩnh

Tỷ lệ giá cân bằng sẽ có xu hớng

tiếp tục tồn tại đến khi sở thích

hoặc công nghệ sản xuất thay đổi

Nếu sở thích dịch về phía hàng

hoá X, PX /PY sẽ tăng và sẽ sản xuất

nhiều hàng hoá X và ít hàng hoá Y

Chúng ta vận động theo chiều kim

đồng hồ dọc đờng PPFSoưsánhưphânưtíchưtĩnh

Tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất

hàng hoá X sẽ dịch chuyển đờng

PPF ra bên ngoài

Giá của X tơng đối thấp hơn

Nhiều X hơn đợc tiêu dùng

Giả định X là hàng hoá thông thờngTác động lên Y rất mơ hồTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giá cân bằng tổng thể

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×