Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Độ dốc của đường PPF

Độ dốc của đường PPF

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐộưdốcưcủaưđườngưPPF

Khi sản xuất X tăng và sản xuất Y

giảm, tỷ lệ MCX/MCY tăng

Xảy ra nếu cả hai hàng hoá đợc sản

xuất theo quy luật lợi suất giảm dần

Tăng sản xuất X sẽ làm tăng MCX, trong

khi giảm sản xuất Y sẽ làm giảm MCYĐiều này cũng có thể xảy ra khi một

số đầu vào phù hợp với việc sản xuất

X hơn so với sản xuất YĐộưdốcưcủaưđườngưPPF

Tuy nhiên chúng ta đã giả định các

đầu vào đồng nhất

Cần phải giải thích rằng các yếu tố

đầu vào đồng nhất và tính kinh tế

của quy mô không thay đổi

Đờng PPF cong lõm nếu hàng hoá X và

Y sử dụng các đầu vào với tỷ lệ khác

nhauChiưphíưcơưhội

Đờng PPF giải thích rằng có rất

nhiều tập hợp hiệu quả đối với hai

hàng hoá

Sản xuất thêm một hàng hoá buộc

phải giảm sản xuất hàng hoá khác

Các nhà kinh tế gọi đó là Chi phí cơ

hộiChiưphíưcơưhội

Chi phí cơ hội của việc có thêm 1

đơn vị hàng hoá X là số lợng hàng

hoá Y giảm đi bao nhiêu đơn vị

Nh vậy, chi phí cơ hội đợc xác

định tốt nhất nh theo RPT (của X

đối với Y) tại điểm trên đờng PPF

Chi phí cơ hội tăng dần khi ngày càng

sản xuất thêm XCácưkhảưnăngưsảnưxuất

Giả sử hai hàng hoá (X) và (Y) đợc

lao động sản xuất ra theo hàm

sản xuất sau:

1

Y LY

X LX

2

Nếu lao động không đổi là 100 thì khi

đó

LX + LY = 100hoặc

X2 + 4Y2 = 100Cácưkhảưnăngưsảnưxuất

Lấy tổng đạo hàm ta có:

2X.dX + 8Y.dY = 0hoặcdY

XRPT

dX

4Y

Lu ý: RPT tăng khi X tăng và Y giảmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Độ dốc của đường PPF

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×