Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mô hình hộp Edgeworth

Mô hình hộp Edgeworth

Tải bản đầy đủ - 0trang

Môưhìnhưhộpư

Edgeworth

LaoưđộngưsảnưxuấtưY

Laoưđộngưchoư

Vốnưsảnư

Y

OY xuấtưYTổngưvốnVốnưchoưYLaoưđộngưchoưXAVốnưsảnư

xuấtưX

OX

LaoưđộngưsảnưxuấtưXTổngưlaoưđộngVốnư

choưXMôưhìnhưhộpư

Edgeworth

Nhiều phân bổ trong hộp Edgeworth

không hiệu quả

Có khả năng sản xuất đợc nhiều X và Y hơn

bằng việc thay đổi vốn và lao độngGiả định rằng các thị trờng cạnh tranh

thể hiện sự lựa chọn đầu vào hiệu quả

Phải tìm những phân bổ hiệu quả

Chúng minh hoạ kết quả sản xuất hiện tạiMôưhìnhưhộpư

Edgeworth

Sử dụng biểu đồ các đờng đồng lợng

đối với hai hàng hoá

Biểu đồ đờng đồng lợng đối với hàng

hoá X sử dụng gốc toạ độ OX

Biểu đồ đờng đồng lợng đối với hàng

hoá Y sử dụng gốc toạ độ OYNhững phân bổ hiệu quả sẽ xảy ra

khi các đờng đồng lợng tiếp xúc nhauMôưhìnhưhộpư

EdgeworthĐiểm không hiệu quả do có thể tăng X từ X1 lên X2 với Y không đổi

(thông qua việc vận động dọc theo Y1)

OYTổngưvốnY1

Y2AOXTổngưlaoưđộngX2

X1Môưhìnhưhộpư

EdgeworthChúng ta cũng có thể tăng Y từ Y1 lên Y2 với X không thay đổi thông qu

việc vận động dọc theo X1

OYTổngưvốnY1

Y2AOXTổngưlaoưđộngX2

X1Môưhìnhưhộpư

Edgeworth

Tại mỗi điểm hiệu quả, MRTS (của K cho L) bằng nhau trong việc

sản xuất của cả X và Y

OY

Y1

P4TổngưvốnY2

P3X4Y3

P2Y4X3P1X1OXX2TổngưlaoưđộngĐườngưgiớiưhạnưkhảưnăngưsảnư

xuất

Quỹ tích của những điểm hiệu

quả thể hiện sản lợng tối đa của Y

có thể đợc sản xuất ra với bất cứ

mức sản lợng nào của X

Sử dụng thông tin này để xây dựng đ

ờng giới hạn khả năng sản xuất (PPF)

Thể hiện mức sản lợng của X và Y có thể đ

ợc sản xuất ra với đầu vào vốn và lao động

cố địnhĐườngưgiớiưhạnưkhảưnăngưsảnư

xuất

Mối điểm hiệu quả của sản xuất trở

thành một điểm trên đờng PPFY

OX

Y4

Y3P1

P2

P3Y2Độ dốc âm của đờng PPF là tỷ

lệ chuyển đổi sản phẩm (RPT)

P4Y1X1X2X3X4 OYXTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mô hình hộp Edgeworth

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×