Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TRẠM BƠM CẤP I

TRẠM BƠM CẤP I

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.1 NHIÊM VỤ, THÀNH PHẦN CẤU TẠO Nhiệm vụ: đưa nước từ cơng trình thu lên trạm xử lý. Phân loại trạm bơm: có 2 loại

+ Trạm bơm giếng khoan bơm nước ngầm

+ Trạm bơm nước mặt từ sông, hồ. Các thành phần trong trạm bơm cấp I-Công trình cửa lấy nước 1: lấy nước từ nguồn ( lấy từ sông, hồ, kênh dẫn ... )

Công trình dẫn nước 2: đưa nước từ cửa lấy nước về bể tập trung nước trước nhà

máy bơm

Trên cơng trình dẫn có thể có bể lắng cát 3.

Bể tập trung nước 4: nối tiếp đường dẫn với cơng trình nhận nước ( bể hút ) của

nhà máy sao cho thuận dòng

Cơng trình nhận nước 9 (bể hút) lấy nước từ bể tập trung và cung cấp nước cho

ống hút hoặc ống tự chảy vào máy bơm

Nhà máy bơm 5: đặt các tổ máy bơm và các thiết bị phụ cơ điện

Đường ống áp lực (ống đẩy) 6, đưa nước từ máy bơm lên công trình tháo 7

Cơng trình tháo 7 (bể tháo) nhận nước từ ống đẩy, làm ổn định mực nước, phân

phối nước cho kênh dẫn 8 hoặc cơng trình nhận nước . Đặc điểm cấu tạo của trạm bơm cấp I

•Đặc điểm chung:

- Phù hợp với tiêu chuẩn nhà công nghiệp (TCVN

33:2006 – Bộ XD)

- Chiều rộng : 6, 9, 12m

- Tỉ lệ chiều dài và chiều rộng không quá 4.

- Chiều cao từ sàn đến trần tối thiểu là 3.5m. Trong

thiết kế, cần tính tốn sao cho xe có thể chạy vào

được để dễ dàng sửa chữaTrạm bơm giếng

khoan

- Kết cấu đơn giản.

- Mặt bằng có thể là

dạng hình vng hoặc

hình chữ nhật.

- Kích thước theo u

cầu bớ trí thiết bị.

- Phần mái bớ trí cửa lắp

ráp. Trạm bơm nước

mặt

- Kết cấu đa dạng,

phức tạp.

- Xây dựng theo kiểu

chìm hoặc kiểu nửa

chìm.

- Mặt bằng có thể là

dạng hình tròn hoặc

hình chữ nhật.Bố trí bơm và sơ đồ nối ống1.2 Tính tốn, thiết kế Trạm bơm cấp 1

1. Xác định lưu lượng, áp lực bơm2. Xác định chế độ làm việc của Máy bơm3. Chọn bơm

4. Chọn bơm chữa cháy, bơm dự phòng1.2.1 Xác định lưu lượng và áp lực bơm

a. Lưu lượng của bơm:

Q tởng

Q tính tốnQ bản thân của máyQ TBCII

Q sử dụng

Q chữa cháy

Q rửa đường, cây xanhQ tổn thất đường ốngQ tổn thất tại trạmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TRẠM BƠM CẤP I

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×