Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bộ phân phối khí

Bộ phân phối khí

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tổng quan này cho thấy các thành phần chính của phân phối khơng khí.

Các bộ phận bằng nhựa được kết nối với nhau và phục vụ như ống dẫn khí.

Nói chung, điều này cung cấp tồn bộ luồng khơng khí từ lối vào của nó thơng qua

bộ lọc bụi bẩn đến lỗ thông hơi riêng.

Các lỗ thông hơi trong bảng điều khiển được đặt nằm phía sau bảng điều khiển động

cơ điện.Nắp capoBộ biến đổi khơng khí

Bộ lọc bụi bẩnLỗ thơng hơi bị gián

đoạn để gió thổi gián

tiếp trong bảng điều

khiểnBộ điều hòa khơng khíBộ lưu trữ khơng khí trung tâmKhơng khí được phân phối

đến các lỗ thơng hơi bên

trong bảng điều khiểnSự vận chuyển khơng khí

được điều khiển bởi động cơ

điệnBộ lưu trữ khơng khí

ở phía sau bên tráiBộ lưu trữ khơng khí

ở phía sau bên phảiLỗ thơng hơi trung tâm8.1 Hệ thống phân phối khơng khí trong xe

Quạt thổi khơng khí sạch đi qua bộ lọc bụi bẩn và đưa nó vào giàn lạnh. Phía sau

giàn lạnh, luồng khơng khí được tách ra trong điều hòa khơng khí: tỷ lệ lớn hơn chảy qua

bộ trao đổi nhiệt và tỷ lệ nhỏ hơn được chảy qua bộ trao đổi nhiệt với có cánh gió lạnh

thổi trong điều hòa khơng khí.

Thiết kế với hai bộ trao đổi nhiệt cạnh nhau tạo ra sự phân chia trái phải để thơng

gió nội thất xe.

Nhiệt độ của hai luồng khơng khí này cho nửa xe bên trái và bên phải chủ yếu được

xác định bởi cài đặt nhiệt độ ở ghế trước.

Đằng sau các bộ trao đổi nhiệt, động cơ điện điều khiển cánh trên điều hòa khơng

khí vào trong bảng điều khiển sau đó tiếp tục phân phối khơng khí cho các lỗ thơng hơi

riêng.

Trong q trình này, khơng khí được thổi qua các lỗ thông hơi trong cột B và thổi

qua các lỗ thơng hơi phía sau chổ để chân, có thể được làm nóng bằng phương tiện của

các yếu tố làm nóng bổ sung.Quạt thổi

khơng khí sạch

Bộ chụi

bụi bẩnBộ điều hòa

khơng khíBộ trao đổi

nhiệt bên phảiBộ trao đổi

nhiệt bên tráiBộ làm

nóng phụLỗ thơng hơi

trung tâmLỗ thơng hơi chổ để

chân, giảm lạnh và thổi

gió trực tiếp qua cột BGiànkhí

lạnh

Khơng

8.2. Bộ điều hòa khơng

khí sạchĐây là bộ phần thành chính trong hệ thống phân phối khí. Vị trí lắp đặt là nằm bên

dưới trung tâm của bảng điều khiển.

Các thành phần của điều hòa khơng khí được sử dụng để phân phối khơng khí và

kiểm sốt nhiệt độ.

Điều quan trọng nhất là:

-Thổi khơng khí sạch và điều khiển hướng gió

-Giàn lạnh

-Bộ trao đổi nhiệt bên trái và phải

-15 động cơ điều khiển để kích hoạt các cánh gió khác nhau

-2 cảm biến nhiệt độ phía sau bộ trao đổi nhiệt

-1 cảm biến kiểm sốt nhiệt độ thấp của giàn lạnh

Quạt thổi

khơng khí sạch

cảm biến nhiệt

độ giàn lạnhGiàn lạnh

Lớp phủ đặc biệt trên sườn

để làm giảm khả năng vi

khuẩn có thể tồn tại trên

giàn lạnh

Điều này ngăn ngừa mùi

khó chịu trong xecảm biến nhiệt độ phía

sau bộ trao đổi nhiệtBộ trao đổi nhiệtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bộ phân phối khí

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×