Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II.Nguyên liệu làm compost và phương pháp phân tích

II.Nguyên liệu làm compost và phương pháp phân tích

Tải bản đầy đủ - 0trang

II.Nguyên liệu làm compost và phương pháp

phân tích

II.1 chuẩn bị nguyên liệuII.1.a Phân loại

Trong quá trình làm compost, MSW 15-80mm được đánh dấu là T0,

chất thải nhà bếp là T1, hỗn hợp giữa chất thải nhà bếp và thân bắp

khô với tỉ lệ khối lượng ướt là 4:1 ứng với T2.II.Nguyên liệu làm compost và phương pháp

phân tích

II.1 chuẩn bị ngun liệu

II.1.a Xây dựng mơ hìnhII.Ngun liệu làm compost và phương pháp

phân tích

II.1 chuẩn bị ngun liệu

II.1.a Q trình thí nghiệm

Ngun liệu được đưa vào mơ hìnhQ trình cấp khíPhối trộn và lấy mẫuII.Nguyên liệu làm compost và phương pháp

phân tích

II.2 Lấy mẫu và phân tích

II.2.a Phương pháp phân tích

VSCs được phân tích bằng mơ hình 5975N sắc ký khí khối

phổ đầu dò chọn lọc. Mẫu khí được thu và chứa trong các túi

khíII.Nguyên liệu làm compost và phương pháp

phân tích

II.2 Lấy mẫu và phân tích

II.2.a Phân tích mẫuBậc 1Bậc 2Bậc 3• 50 mL mẫu khí

được dẫn qua nitơ

lỏng có các chuỗi

hạt thủy tinh ở

-150o với

v=100ml/min

• Mẫu được đun lên

tới 10ovà các khí sẽ

được chuyển đi

bằng 40mL helium

với v=1.5mL/min

để tới bậc hai ở -40o• Sẽ được nung tới

180o

• Sau đó sẽ được

giải nhiệt, chuyển

tới bậc ba bằng

30mL helium với

v=1.5mL/min• Ở -170o sau đó

được nung lên tới

100o và VSCs

cuối cùng được

chuyển tới GCMSD để xác định• pH của compost được xác định bằng máy đo điện tử để

phân tích 1g mẫu compost đã được hòa tan trong 10mL

nước siêu sạch và hòa trộn trong 30 phút

Bi = Mi/Vi

• O2 và H2S được phân tích hàng ngày bằng các đầu dò.

• Các hỗn hợp chuẩn sau đó được pha lỗng với nitơ tinh

khiết ở 0ppb, 10ppb, 50ppb, 100ppb, 500ppb, 500ppb,

1000ppb, 5000ppb. Giới hạn phát hiện của MM, DMS,

CS2, DMDS là 0.233ppb, 0.723ppb, 0.088ppb, 0.477ppb

với 100mL thể tích mẫu.pH

TKN và TOC

O2 và H2S

VSCsII.2.b Thơng số phân tíchII.2 Lấy mẫu và phân tíchII.Ngun liệu làm compost và phương pháp

phân tíchIII.Kết quả và thảo luận

III.1 Yếu tố ảnh hưởng

III.1.a Nhiệt độIII.Kết quả và thảo luận

III.1 Yếu tố ảnh hưởng

III.1.b Lượng O2 cung cấpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II.Nguyên liệu làm compost và phương pháp phân tích

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×