Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I.Giới thiệu – tổng quan

I.Giới thiệu – tổng quan

Tải bản đầy đủ - 0trang

I.Giới thiệu – tổng quan

I.1 Chất thải rắn đô thi

I.2.b Tình hình chất thải rắn đơ thị ở Trung QuốcChất thải rắn đô thị đã tăng 8-10%, với hơn 150 triệu tấn MSW

được thải ra mỗi năm.I.Giới thiệu – tổng quan

I.2 Phân compost

Compost là một hỗn hợp đặc biệt chất hữu cơ cấu tạo từ

thực vật và động vật. Quy trình pha chế làm mục vật chất và

diệt các sinh vật xấu và hạt cỏ dại. Có thể cho Compost vào

đất để tăng hàm lượng dinh dưỡng cho đấtI.Giới thiệu – tổng quan

I.3 VSCs (các hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi)

Các hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi (VSCs) đã được xác

định là các chất gây mùi phát thải trong quá trình làm

compost.

VSCs bao gồm hydrogen sulfide (H2S), methyl

mercaptan (MM), dimethyl sulfide (DMS), dimethyl disulfide

(DMDS), carbonyl sulfide (OCS) và carbon disulfide (CS2).II.Nguyên liệu làm compost và

phương pháp phân tích

II.1 chuẩn bị nguyên liệu

II.1.a Phân loại

MSW 15-80mm sử dụng trong nghiên cứu này được thu

gom từ trạm phân loại XiaoWuji. Ở đây,MSW được chia

thành 3 phần: kích thước từ 15-80mm, nhỏ hơn 15mm, lớn

hơn 80mm.

Nghiên cứu này sử dụng MSW 15-80mm. mẫu MSW bao

gồm 67% chất thải nhà bếp, 18% giấy, 6% nhựa và 9% các

loại khác..

Chất thải nhà bếp được thu từ hệ thống thu gom, chứa

53% rau củ chưa sử dụng, 23% vỏ trái cây, 17% đồ ăn thừa

và 7% lá cây. Thân bắp được chặt nhỏ thành những đoạn 25cm.II.Nguyên liệu làm compost và phương pháp

phân tích

II.1 chuẩn bị nguyên liệuII.1.a Phân loại

Trong quá trình làm compost, MSW 15-80mm được đánh dấu là T0,

chất thải nhà bếp là T1, hỗn hợp giữa chất thải nhà bếp và thân bắp

khô với tỉ lệ khối lượng ướt là 4:1 ứng với T2.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I.Giới thiệu – tổng quan

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×