Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 6. 7 Công tắc rửa kính ở vị trí ON

Hình 6. 7 Công tắc rửa kính ở vị trí ON

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 6. 8 Sơ đồ hệ thống gạt nước - rửa kính trên xe TOYOTA INNOVA

6.2.3. Những hư hỏng thường gặp và phương pháp kiểm tra sửa chữa:

6.2.3.1. Nếu môtơ gạt nước hoạt động tức là cầu chì wiper còn tốt. Kiểm

tra theo quy trình sau:Bật khóa điệnKiểm tra điện áp tại chân 2 của môtơ rửa kính

Điện áp accu

0V

Kiểm tra điện áp tại chân 1 của môtơ rửa kính0VHở mạch giữa cầu chì wiper và

chân 2 của môtơ rửa kínhMôtơ rửa kính hỏng (hở mạch)Điện áp accuKiểm tra điện áp tại chân 8 của công tắc gạt nước

Hở mạch giữa chân 1 của môtơ

Điện áp accu

0 Vrửa kính và chân 8 của công tắc gạt nướBật công tắc rửa kínhKiểm tra điện áp tại chân 16 của công tắc gạt nước Hở mạch giữa chân 16 của công

0V

Điện tắc gạt nước và điểm nối mass

Công tắc gạt nước hỏng (hở mạch) áp accu6.2.3.2. Mơtơ gạt nước khơng hoạt động kết hợp với rửa kính:

Nếu mơtơ gạt nước và mơtơ rửa kính hoạt động bình thường, ngun nhân của

hư hỏng là cơng tắc gạt nước.

6.2.3.2. Cầu chì wiper bị cháy do chập

mạch: Cầu chì bị cháy:

Cầu chì bị hư hỏng do 2 ngun nhân:

- Nó bị hao mòn do dòng điện đóng ngắt liên tục làm cho dây chì bị nứt (gọi là mỏi

nhiệt).

- Nó bị cháy do có dòng điện quá lớn đi qua (chập mạch).

Nếu cầu chì bị đứt do mỏi nhiệt thì thay nó bằng cầu chì mới. Nếu cầu chì bị

cháy do chập mạch thì phải tìm điểm chập mạch và sửa chữa.

Kiểm tra dây điện:

Tháo cầu chì wiper cũ hay bị cháy.Tháo các giắc nối của tất cả các chi tiết liên quan được chỉ ra dưới đây ra khỏi các đầu

mạch điện kiểm tra, tách mạch điện của tất cả các mối nối:

- Môtơ gạt nước.

- Mơtơ rửa kính.

- Cơng tắc gạt nước.

Kiểm tra sự thông mạch giữa các chân ảnh hưởng với điểm nối mass tốt trên thân xe.

Nếu có sự thơng mạch giữa bất cứ chân nào và thân xe thì ngắt dây điện ra khỏi giắc.

Sau đó kiểm tra lại sự thơng mạch theo quy trình tương tự, thu hẹp dần vùng chập

mạch đến khi tìm thấy điểm bị chập.

Kiểm tra các thiết bị điện:

Ngắt các thiết bị điện ra khỏi giắc nối.

Kiểm tra sự chập mạch giữa chân nối mass và các chân khác.

Kiểm tra sau khi lắp cầu chì mới:

Sau khi mlắp cầu chì mới, thử hoạt động tất cả các công tắc của hệ thống liên

quan đến cầu chì để kiểm tra chức năng của các hệ thống.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 6. 7 Công tắc rửa kính ở vị trí ON

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×