Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 6. 6 Sơ đồ khắc phục sự cố hệ thống gạt nước

Hình 6. 6 Sơ đồ khắc phục sự cố hệ thống gạt nước

Tải bản đầy đủ - 0trang

6.1.3.3. Môtơ gạt nước chỉ không hoạt động ở tốc độ thấp:

Nếu môtơ gạt nước hoạt động ở tốc độ cao, các mục sau đây được đánh giá là

tốt:

- Cầu chì wiper.

- Dây điện giữa cầu chì wiper và chân 18 của công tắc gạt nước.

- Tiếp mass của môtơ gạt nước.

Kiểm tra theo quy trình:6.1.3.4. Mơtơ gạt nước chỉ không hoạt động ở tốc độ cao:

Nếu môtơ gạt nước hoạt động ở tốc độ thấp, các mục sau đây được đánh giá là

tốt:

- Cầu chì wipper.

- Dây điện giữa cầu chì wiper và chân 18 của cơng tắc gạt nước.

- Tiếp mass của môtơ gạt nước.

Kiểm tra theo quy trình:6.1.3.5. Mơtơ gạt nước dừng ở mọi vị trí:Nếu mơtơ gạt nước hoạt động ở tốc độ thấp, các mục sau đây được đánh giá là

tốt:

- Cầu chì wiper.

- Dây điện giữa cầu chì wiper v chn 18 của cơng tắc gạt nước.

- Dây điện giữa chân 7 của công tắc gạt nước và chân 2 của môtơ gạt nước.

Kiểm tra theo quy trình:6.1.3.6. Mơtơ gạt nước khơng hoạt động ở chế độ gián đoạn:

Nếu môtơ gạt nước hoạt động ở tốc độ thấp, tốc độ cao và dừng ở vị trí dừng thì

các mục sau đây là tốt:

- Cầu chì wiper.

- Mơtơ gạt nước.

- Dây điện giữa mơtơ gạt nước và cơng tắc gạt nước.

Kiểm tra theo quy trình:6.2. Hệ thống phun nước rửa kính:6.2.1. Nhiệm vụ và yêu cầu:

Hệ thống gạt nước và rửa kính là một hệ thống đảm bảo cho người lái nhìn

được rõ ràng bằng cách gạt nước mưa trên kính trước và kính sau khi trời mưa. Hệ

thống có thể làm sạch bụi bẩn trên kính chắn gió phía trước nhờ thiết bị rửa kính. Vì

vậy đây là thiết bị cần thiết cho sự an toàn khi lái xe. Gần đây một số kiểu xe có thể

thay đổi tốc độ gạt nước theo tốc độ xe và tự động gạt nước khi trời mưa.

6.2.2. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động:

Khi bật cơng tắc rửa kính, dòng điện đi vào mơ tơ rửa kính như sau: accu 

mơtơ rửa kính  chân W  tiếp điểm cơng tắc rửa kính  chân EW  mass.

Ở cơ cấu gạt nước có sự kết hợp với rửa kính, transistor Tr1 bật theo chu kỳ đã

định khi mô tơ gạt nước hoạt động làm cho gạt nước hoạt động một hoặc hai lần ở cấp

tốc độ thấp. Thời gian Tr1 bật là thời gian để tụ điện trong mạch transistor nạp điện trở

lại. Thời gian nạp điện của tụ điện phụ thuộc vào thời gian đóng cơng tắc rửa kính.Hình 6. 7 Cơng tắc rửa kính ở vị trí ONTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 6. 6 Sơ đồ khắc phục sự cố hệ thống gạt nước

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×