Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các thành phần chính

Các thành phần chính

Tải bản đầy đủ - 0trang

5.Các thành phần chính

1

Phương pháp luậnMẫu hạt thu thập trên giấy lọc là được tách ra từ

trong nước và được phân tích kim loại kiềm (Na +,

K +) và kiềm thổ (Mg2 +, Ca2 +) bằng AAS, clo (Cl-),

sunfat (SO4 2- ) và nitrat (NO3-), bởi IC và amoni

(NH4+) bằng cách đo màu.5.Các thành phần chính

2Dụng cụ phân tíchGiấy lọc từ Hi-Vol hoặc lấy mẫu với khối lượng nhỏ.

 Ion sắc ký.

 Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử.

 Máy quang phổ.

 Đĩa nóng.

5.Các thành phần chính

3Qui trình thực hiện

1.Chiết

xuất2.Phân

tích3.Tính

tốn• Na,

Đặt K,

giấy

lọcMg.

khối

lượng

giấy

Ca,

Phân

tíchthấp,

bằnghoặc

ngọnmột

lửaphần

AAScủa

được

mơlọc

tả Hi• Đọc ra các nồng độ trong dd chiết từ đồ thị hiệu chuẩn. Tổng lượng mẫu lấy được

Vol, trong

cốc thủy tinh và thêm 20 ml nước phòng thí

trong

mục một

2.5.1.

tính từ:

2nghiệm.

Cl

, khối

SO4lượng

, NO

. Phân

của3 mẫu

(μg) =tích

(Cs -bằng

Cb) x Vphương pháp IC trong cùng

•• Tổng

• một

Đem

vào

một

bình

thể

50tích

mlnước

và lặp

lại

lần

nữa

Với: cách

Cđổ

quả

xuấttích

mẫu và

mẫu

trắng,

đơn

vị là

mL-1.vẫntảchiết

trong

phân

mưa

tạiμgmục

2.4.6.

s và Cnhư

b là kết

V.làPhân

thể nước

tích

dd trong

chiết

(50phòng

ml).

với 4+20

ml

nghiệm.

• NH

tích

dd chiết

bằngthícách

sử dụng phương pháp đo

• Tổng khối lượng của mẫu được chia cho tổng khối lượng của mẫu khơng khí (tốc

• màu

Chuyển

vào bình định mức cho

tương

tự vàtrong

địnhkhơng

mứckhí:

với nước.

mục

2.5.2

về

độ dòngphenol-hypochlor-ite

chảy x thời gian lấy mẫu) đểđược

ramô

nồngtảđộtrong

Triết với

giấy lọc trắng(trống rỗng) theo cách tương tự.

nước

mưa.Danh sách thành viên

Họ và tênMSSVHồ Ngọc Bi1022025Nguyễn Ánh Chi1022034Nguyễn Thanh Giang1022072Lý Thị Thu1022287Phan Văn Việt1022349Cám ơn cô và các bạn

đã chú ý lắng ngheTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các thành phần chính

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×