Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ảnh hưởng của kim loại nặng

Ảnh hưởng của kim loại nặng

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. Ảnh hưởng của kim loại nặng Gây mất cân bằng sinh thái làm suy giảm nhiều quần thể sinh vật.

 Khả năng tích lũy cao gây ảnh hưởng sức khỏe của người tiêu thụ thông qua chuỗi thức ăn.

 Thủy ngân kết hợp với các hợp chất hữu cơ và bị biến đổi bởi các vi khuẩn và vi sinh vật trong nước và

trầm tích hình thành các hợp chất khác nhất là metyl thủy ngân rất độc, bền và tích tụ trong chuỗi thức ăn

(Peter & Michael, 2003).II. THỦY NGÂN

1. Vị trí trong bảng tuần hồnĐồng vị chủ yếu trong tự nhiên :200

202

Hg(23,1%),

Hg(29,86%)2. Dạng tồn tại

* Thường bắt gặp ở dạng li ti trong tự nhiên.

* 99,98% thủy ngân tồn tại ở dạng phân tán (HgO, (CH3)2Hg), chỉ có 0,02% thủy ngân tồn tại dưới dạng khống vật.

* Thủy ngân có nhiều trong các đá magma và đá trầm tích sét.Hg tinh thểKhống vật chu saTrong khơng khí: nồng độ khoảng 3mg/m3, hầu hết ở dạng HgO

Trong nước: tồn tại hầu hết ở dạng vô cơ với nồng độ <0.5μg/l.

 Trong đất: chủ yếu là Hg và (CH3)2Hg do quá trình lắng đọng và các chấn động địa chất. Hg tinh khiết hầu như tập trung trong

khoáng đá.

Hàm lượng thủy ngân bị lắng đọng tăng cao ở các khu cơng nghiệp3. Tính chất vật lí Là kim loại nặng, có ánh bạc; thể lỏng.

 Nhiệt độ nóng chảy -37.89°C

 Nhiệt độ sôi 375°C

 Tỉ trọng 13.6

 Điểm ba trạng thái của thủy ngân, -38,8344 °C, được sử dụng như nhiệt độ tiêu chuẩn cho thang đo

nhiệt độ quốc tế (ITS-90). Dẫn nhiệt kém nhưng dẫn điện tốt.4. Tính chất hóa họcTrạng thái oxi hóa: +1 , +2

Dễ bị oxi hóa thành Hg2O ở nhiệt độ thường

Khi đun nóng ( khoảng 350 °C) tạo HgODung dịch kiềm + Hg2+Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ảnh hưởng của kim loại nặng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×