Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
SƠ ĐỒ MẠCH CHUYỂN ĐỔI

SƠ ĐỒ MẠCH CHUYỂN ĐỔI

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận Văn Tốt Nghiệp

2) Sơ đồ mạch in của board chuyển đổiHình V.6. Sơ đồ mạch in lớp trênKhoa Điện – Điện tửLuận Văn Tốt NghiệpHình V.7. Sơ đồ mạch in lớp dướiKhoa Điện – Điện tửLuận Văn Tốt NghiệpHình V.8. Sơ đồ bố trí linh kiệnKhoa Điện – Điện tửLuận Văn Tốt NghiệpCHƯƠNG VI

KẾT LUẬNQua thời giai 10 tuần thực hiện đồ án “Phân tích hệ

thống máy CD, VCD ứng dụng khối MPEG Audio/Video

decoder để chuyển đổi máy CD thành VCD” đã hoàn

thành.

Nội dung đi sâu vào tìm hiểu và phân tích hệ thống

máy CD, VCD đặc biệt là phân tích kỹ thuật nén và

giải nén tín hiệu Audio, Video theo tiêu chuẩn MPEG. đây

là tiêu chuẩn mới nhất hiện nay, ưu điểm của tiêu

chuẩn này là tiết kiệm được độ rộng band tần, tiết

kiệm tối đa bộ nhớ lưu trữ thông tin, làm giảm tối đa

tốc độ truyền bit của hệ thống nhưng vẫn đảm bảo

tốt chất lượng của thông tin khi phục hồi, đặc biệt là tín

hiệu âm thanh và hình ảnh.

Bên cạnh việc tìm hiểu và phân tích hệ thống máy

CD, VCD, chúng em cũng tìm ra được những kiến thức cần

thiết nhằm phục vụ cho việc thiết kế một mạch chuyển

đổi máy CD thành máy VCD.

Với thời gian ngắn ngủi so với kiến thức của một

đề tài rất rộng và mới, nhưng chúng em cũng cố gắng

thi công được việc chuyển đổi máy CD thành máy VCD,

để thể hiện được việc ứng dụng những kiến thức đã

tìm hiểu (về kỹ thuật số xử lý tín hiệu Audio/Video theo

tiêu chuẩn MPEG) vào trong thực tế.

 Tự đánh giá mức độ đạt được:

Hệ thống CD_VCD chỉ là một ứng dụng nhỏ trong kỹ

thuật xử lý tín hiệu Audio/Video theo tiêu chuẩn MPEG. Tuy

nhiên nó cũng thể hiện đầy đủ các phương pháp và

nguyên tắc cơ bản của kỹ thuật này.

Như vậy qua 10 tuần thực hiện đồ án, chúng em đã

thâm nhập được những kiến thức đầu tiên về kỹ thuật

xử lý tín hiệu Audio/Video theo tiêu chuẩn MPEG, đồng

thời đưa ra phương pháp chuyển đổi máy CD thành máy

VCD để đáp ứng nhu cầu của thò trường Việt Nam trong

giai đoạn hiện nay.

Mạch được thi công tên cơ sở máy CD Panasonic DT7 và

board mạch chuyển đổi.

Khoa Điện – Điện tửLuận Văn Tốt Nghiệp

Kết quả thi công đã đáp ứng được những yêu cầu

đề ra.

Mạch chạy ổn đònh và có thể áp dụng trên thực tế.Khoa Điện – Điện tửLuận Văn Tốt Nghiệp

 Đề xuất hướng phát triển đề tài:

Đề tài này chỉ tìm hiểu về một phần nhỏ của việc

ứng dụng kỹ thuật xử lý tín hiệu thông tin theo tiêu

chuẩn MPEG. Còn lại nhiều ứng dụng rất hữu ích như hệ

thống truyền hình cáp, truyền hình HDVT, máy thu hình 3

chiều, … chưa được đề cặp trong tập luận văn này.

Chúng em thiết nghó đó là những đề tài nóng bổng

trong ngành điện tử công nghệ thông tin của Việt Nam

hiện nay. Mong rằng các bạn đồng nghiệp, các sinh viên

thế hệ trước và sau sẽ cùng chúng em tiếp tục tìm

hiểu để phát triển đề tài này. Và đây một đề đang

được chúng em quan tâm, đó là đề tài ứng dụng kỹ

thuật MPEG Audio Layer III để thiết kế mạch phần cứng

chuyển đổi máy CD_VCD thành máy có khả năng đọc

được đóa nén. Cuối cùng chúng em xin chân thành cảm

ơn tất cả quý thầy cô đã xây đắp cho chúng em có

được những kiến thức như ngày hôm nay.

Xin tỏ lòng cám ơn sâu sắc đến các bậc sinh

thành cùng mọi người thân của chúng con đã tôn tạo

cho chúng con thành người.

Xin bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi đến anh em,

bạn hữu gần xa đã góp ý về kiến thức và động viên

tinh thần cho chúng tôi trong khoảng thời gian đèn sách.TP.HCM, ngày 25 tháng 2 năm 2000Nhóm

hiệnsinhviênthựcNguyễn Đình Hùng

Đỗ Văn GiànKhoa Điện – Điện tửLuận Văn Tốt NghiệpTÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]: MPEG Video Compression Standard

- Joan L. Mitchell, William B. Pennebaker, Chad E. Fogg, and

Didier J. Lecall.

[2]: Video Compression

- Jerry Withker, Series advisor

[3]: DIGITAL Video: An introduction to MPEG – 2

- Barry G. Haskell, Atul Puri, and Arun N. Netravali.

[4]: Giáo trình kỹ thuật nén Video số

- Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học truyền hình

Brac.

[5]: Tìm hỏng và sửa chữa đầu máy CD, LD, DVD, CD_ROM,

VCD.

- Kỹ sư Nguyễn Minh Giáp

[6]: COMPACT DISC PLAYER – Nguyên lý và căn bản sửa

chữa tập I, II.

- Kỹ sư Phạm Đình Bảo

[7]: Xử lý ảnh và Video số

- D. Sc, Ph. D. Nguyễn Kim SáchKhoa Điện – Điện tửTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

SƠ ĐỒ MẠCH CHUYỂN ĐỔI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×