Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN I: VAI TRÒ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA THƯƠNG HIỆU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRÊN THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY.

PHẦN I: VAI TRÒ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA THƯƠNG HIỆU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRÊN THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com kho tài liệu miễn phítài sản vơ hình quan trọng và đối với các DN lớn, giá trị thương hiệu của DN

chiếm một phần đáng kể trong tổng giá trị của DN

Từ các định nghĩa trên ta thấy thương hiệu nó khơng chi là một các tên, một

hình vẽ, một biểu tượng nhằm giúp khách hàng phân biệt sản phẩm của doanh

nghiệp này với doanh nghiệp khác, mà nó còn là kết tinh của hàng triệu kinh

nghiệm mà cơng ty tạo ra và được người tiêu dùng công nhận. Và đối với doanh

nghiệp thì thương hiệu là một tài sản vơ hình vơ giá. Tuy nhiên, ngày nay một

số người đã đồng nhất thuật ngữ thương hiệu với nhãn hiệu hàng hoá. Đây là hai

thuật ngữ riêng biệt và nhãn hiệu hàng hoá là sự biểu hiên cụ thể của thương

hiệu. Theo điều 785 Bộ luật Dân sự Việt Nam quy định: “nhãn hiệu hàng hoá là

nhũng dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản

xuất kinh doanh khác nhau. Nhãn hiệu hàng hố có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc

sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng màu sắc”. Như vậy, nhãn hiệu hàng

hoá chỉ là một bộ phận của thương hiệu, là hình thức thể hiện bên ngoài của sản

phẩm, là cơ sở để một thương hiệu có thể tạo ra nhận thức và niềm tin trong

lòng người tiêu dùng với sản phẩm và dịch vụ mà doanh nghiệp cung ứng. Một

doanh nghiệp chỉ có thể có một thương hiệu nhưng có thể có nhiều nhãn

hiệu.Thương hiệu gắn liền với công ty và trường tồn cùng với cơng ty, còn nhãn

hiệu gắn liền với sản phẩm và trường tồn cùng sản phẩm. Đối với một doanh

nghiệp một nhãn hiệu có thể mất nhưng thương hiệu thì khơng thể bởi vì thương

hiệu bị mất thì đồng nghĩa với việc doanh nghiệp bị phá sản.

Ví dụ: Honda là thương hiệu và nó bao gồm nhiều nhãn hiệu như: Wave, @,

Future, SH…

1.2.Vai trò và tầm quan trọng của thương hiệu đối với một doanhnghiệp.

1.2.1. Vai trò và tầm quan trọng của thương hiệu đối với doanh nghiệp.

a, Đối với khách hàng.

Thương hiệu có ý nghĩa đặc biệt đối với khách hàng, nó giúp khách hàng

xác định nguồn gốc của sản phẩm hoặc nhà sản xuất của một sản phẩm và giúp

khách hàng xác định nhà sản xuất cụ thể hoặc nhà phân phối nào phải chịu

Phan Thị Hồng Gấm - Lớp Marketing 46a4Ket-noi.com kho tài liệu miễn phítrách nhiệm. Nhờ có những kinh nghiệm đối với một sản phẩm và chương trình

tiếp thị của sản phẩm đó qua nhiều năm, khách hàng biết đến các thương hiệu,

họ tìm ra các thương hiệu thoả mãn nhu cầu của họ. Kết quả là, các thương hiệu

là các công cụ nhanh chóng hoặc là cách đơn giản hố đối với quyết định mua

sản phẩm của khách hàng. Đây chính là điều quan trọng nhất mà một thương

hiệu cũng như một công ty được gắn với thương hiệu đó cần vươn tới.

Qua nghiên cứu cho thấy quá trình ra quyết định mua của người tiêu

dùng bao gồm 5 giai đoạn: 1. Nhận thức vấn đề , 2.Tìm kiếm thơng tin, 3. Đánh

giá các lựa chọn, 4. Quyết định mua, 5. Hành vi sau mua. Như vậy, nếu khách

hàng nhận ra một thương hiệu và có một và kiến thức về thương hiệu đó, họ sẽ

khơng phải suy nghĩ hoặc tìm kiếm, sử lý nhiều thông tin để đưa ra quyết định

về tiêu dùng sản phẩm. Tức là, từ khía cạnh kinh tế, thương hiệu cho phép

khách háng giảm bớt chi phí tìm kiếm sản phẩm cả bên trong (họ phải suy nghĩ

mất bao nhiêu) và bên ngồi (họ phải tìm kiếm mất bao nhiêu). Dựa vào những

gì họ đã biết về thương hiệu - chất lượng, đặc tính của sản phẩm, v.v… - khách

hàng hình thành những giả định và kỳ vọng có cơ sở về những gì họ còn chưa

biết về thương hiệu.

Mặt khác, các thương hiệu có thể xem như một công cụ biểu tượng để

khách hàng tự khẳng định giá trị bản thân. Một số thương hiệu được gắn liền

với một con người hoặc một mẫu người nào đó để phản ánh những giá trị khác

nhau hoặc những nét khác nhau. Do vậy, tiêu thụ sản phẩm được gắn với những

thương hiệu này là một cách để khách hàng có thể giao tiếp với những người

khác - hoặc thậm chí với chính bản thân họ - mẫu người họ đang hoặc muốn trở

thành. Ví dụ: đối với các doanh nhân, họ cho rằng sử dụng các loại điện thoại di

động cao cấp của Samsung như là một bằng chứng để thể hiện mình trong kinh

doanh, hay Mercedes đời mới là một bằng chứng cho những thương nhân năng

động và thành đạt.

Ngồi ra, thương hiệu còn giúp khách hàng giảm thiểu những rủi ro khi

tiêu thụ sản phẩm. Bao gồm các rủi ro: rủi ro chức năng (sản phẩm không được

như mong muốn); rủi ro vật chất (sản phẩm đe doạ sức khoẻ hoặc thể lực của

Phan Thị Hồng Gấm - Lớp Marketing 46a5Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíngười sử dụng hoặc những người khác); rủi ro tài chính (sản phẩm không tương

xứng với giá đã trả); rủi ro xã hội (sản phẩm khơng phù hợp với văn hố, tín

gưỡng hoặc chuổn mực đạo đức xã hội); rủi ro tâm lý (sản phẩm ảnh hưởng đến

sức khoẻ, tinh thần của người sử dụng); rủi ro thời gian (sản phẩm không như

mong muốn dẫn đến mất chi phí cơ hội để tìm sản phẩm khác). Mặc dù khách

hàng có những cách khác nhau để sử lý những rủi ro này, nhưng có một cách

chắc chắn mà họ sẽ chọn, đó là những thương hiệu nổi tiếng, nhất là những

thương hiệu mà họ đã có những kinh nghiệm tốt trong quá khứ. Vì vậy, thương

hiệu có thể là một cơng cụ sử lý rủi ro rất quan trọng.

Như vậy, với khách hàng, ý nghĩa đặc biệt của thương hiệu là có thể làm

thay đổi nhận thức và kinh nghiệm của họ về các sản phẩm. Sản phẩm giống hệt

nhau có thể được khách hàng đánh giá khác nhau tùy thuộc vào sự khác biệt và

uy tín của thương hiệu hoặc các thuộc tính của sản phẩm. Với người tiêu dùng,

thương hiệu làm cho sinh hoạt hằng ngày cũng như cuộc sống của họ trở nên

thuận tiện và phong phú hơn.

b, Đối với người sản xuất.

Về cơ bản, thương hiệu đáp ứng mục đích nhận diện để đơn giản hóa

việc xử lý sản phẩm hoặc truy tìm nguồn gốc sản phẩm cho cơng ty. Về mặt

hoạt động, thương hiệu giúp tổ chức kiểm kê, tính tốn và thực hiện các ghi

chép khác. Thương hiệu cho phép công ty bảo vệ hợp pháp những đặc điểm

và/hoặc hình thức đặc trưng, riêng có của sản phẩm. Thương hiệu có thể được

bảo hộ độc quyền sở hữu trí tuệ, đem lại tư cách hợp pháp cho người sở hữu

thương hiệu. Tên gọi sản phẩm hoặc dịch vụ có thể được bảo hộ thơng qua việc

đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Các quy trình sản xuất có thể được bảo vệ thông

qua bằng sáng chế, giải pháp hữu ích. Bao bì, kiểu dáng thiết kế có thể được bảo

vệ thông qua kiểu dáng công nghiệp hoặc các bản quyền cho các câu hát, đoạn

nhạc. Các quyền sở hữu trí tuệ này bảo đảm rằng cơng ty có thể đầu tư một cách

an toàn cho thương hiệu và thu lợi nhuận từ một tài sản đáng giá.

Như đã nói ở trên, những đầu tư cho thương hiệu có thể mang lại cho

sản phẩm những đặc điểm và thuộc tính riêng có nhằm phân biệt nó với những

Phan Thị Hồng Gấm - Lớp Marketing 46a6Ket-noi.com kho tài liệu miễn phísản phẩm khác. Thương hiệu có thể cam kết một tiêu chuẩn hay đẳng cấp chất

lượng của một sản phẩm và đáp ứng mong muốn của khách hàng, giúp họ tìm

kiếm, lựa chọn sản phẩm một cách dễ dàng, thuận tiện. Lòng trung thành với

thương hiệu của khách hàng cho phép cơng ty dự báo và kiểm sốt thị trường.

Hơn nữa, nó tạo nên một rào cản, gây khó khăn cho các công ty khác muốn xâm

nhập thị trường. Mặc dù các quy trình sản xuất và các thiết kế sản phẩm có thể

dễ dàng bị sao chép lại, nhưng những ấn tượng ăn sâu trong đầu người tiêu dùng

qua nhiều năm về sản phẩm thì khơng thể dễ dàng bị sao chép. Về khía cạnh

này, thương hiệu có thể được coi như một cách thức hữu hiệu để bảo đảm lợi thế

cạnh tranh.

Do đó, đối với các cơng ty, thương hiệu được coi như một tài sản có giá

trị rất lớn bởi nó có khả năng tác động đến thái độ và hành vi của người tiêu

dùng. Nó được mua và bán bởi có thể bảo đảm thu nhập bền vững trong tương

lai cho chủ sở hữu hương hiệu.

1.2.2. Các giá trị mà một thương hiệu mạnh bổ sung cho doanh nghiệp.

Một thương hiệu mạnh sẽ bổ sung cho cơng ty những giá trị hết sức to

lớn:

Cơng ty có thể thu hút thêm được những khách hàng mới thông qua

những chương trìng tiếp thị. Ví dụ: khi có một chương trình khuyến mại khuyến

khích sử dụng hương vị hoặc cơng dụng mới của sản phẩm thì số người tiêu

dùng hưởng ứng sẽ đơng hơn vì là một thương hiệu quen thuộc. Người tiêu

dùng đã tin tưởng vào chất lượng, uy tín của sản phẩm.

Sự trung thành thương hiệu giúp cơng ty duy trì dược khách hàng cũ

một thời gian dài. sự trung thành dược tạo bởi 4 yếu tố: sự nhận biết thương

hiệu; chất lượng cảm nhận; thuộc tính thương hiệu và các yếu tố sở hữu khác.

chất lượng sản phẩm và thuộc tính thương hiệu cộng thêm sự nổi tiếng của

thương hiệu tạo nên niềm tin để khách hàng mua cũng như hài lòng về sản

phẩm. Gia tăng sự trung thành về thương hiệu đóng vai trò rất quan trọng ở thời

điểm mua hàng, khi mà các đối thủ cạnh tranh ln sáng tạo và có những sảnPhan Thị Hồng Gấm - Lớp Marketing 46a7Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíphẩm vuợt trội. Sự trung thành thương hiệu là một thành tố trong tài sản thương

hiệu vì là một trong những giá trị mà tài sản thương hiệu đem lại.

Tài sản thương hiệu giúp cho công ty thiết lập chính sách giá cao và ít bị

lệ thuộc hơn đến các chương trình khuyến mại. Trong những trường hợp khác

nhau, các thành tố tài sản thương hiệu hỗ trợ thiết lập chính sách giá cao trong

khi những thương hiệu khơng tốt phải khuyến mãi để bán hàng. Nhờ chính sách

giá cao mà cơng ty có thêm được lợi nhuận.

Tài sản thương hiệu tạo nền tảng cho sự phát triển qua việc mở rộng

thương hiệu. Sony đã dựa trên thương hiệu để mở rộng sang lĩnh vực máy tính

xách tay với thương hiệu Sony Vaio, hay sang lĩnh vực game như Sony Play

Station. Một thương hiệu mạnh làm giảm chi phí truyền thông rất nhiều khi mở

rộng thương hiệu.

Tài sản thương hiệu còn giúp mở rộng và tận đụng tối đa kênh phân

phối. Cũng tương tự như khách hàng, các điểm bán hàng e ngại khi phân phối

những sản phẩm không nổi tiếng. Một thương hiệu mạnh hỗ trợ việc có được

diện tích trưng bầy lớn trên kệ. Bên cạnh đó, thương hiệu lớn sẽ dễ nhận được

sự hợp tác của các nhà tiếp thị.

Tài sản thương hiệu còn mang lại lợi thế cạnh tranh và cụ thể là tạo rào

cản để hạn chế sự thâm nhập thị trường của các đối thủ mới. Khi nhìn về khía

cạnh thuộc tính thương hiệu, Tide là loại bột giặt dùng cho những gia đình phải

giặt nhiều và đây chính là thuộc tính ngầm định rất quan trọng cho phân khúc

thị trường. Chính vì vậy, thương hiệu khác khó có thể cạnh tranh được với Tide

ở phân khúc “giặt nhiều

Ngồi ra mơt thương hiệu mạnh sẽ giúp cho công ty dễ dàng tuyển

dụng và giữ lại nhân tài; nếu có khủng hoảng thì đó là một cơ sở để cho công ty

dễ dàng vượt qua các cuộc khủng hoảng; nó còn làm chậm hay ngăn chặn sự sói

mòn của thị phần; giúp giảm thiểu các trận chiến sống còn của cơng ty, do mọi

người đang làm việc trên các mục tiêu chung; nó còn giúp doanh nghiệp lôi

cuốn thị trường các nhà đầu tư và tài chính và giúp định hình các quyết định

phức tạp của những nhà điều tiết.

Phan Thị Hồng Gấm - Lớp Marketing 46a8Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíII.Thương hiệu trong hoạt động sản xuất kinh doanh tiêu dùng củaViệt Nam trong thời gian qua.

2.1. Quan niệm của nhà quản lý doanh nghiệp việt Nam với vấn đề xây

dựng thương hiệu.

Ngày nay một số doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu quan tâm đến việc

xây dựng và bảo hộ thương hiệu, mà trước tiên là đăng kí sở hữu đối với thương

hiệu của mình. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam chưa có nhận

thức đúng mức về vắn đề thương hiệu, do đó còn gặp nhiều khó khăn trong việc

xây dựng, giữ gìn uy tín và hình ảnh thương hiệu cũng như phát triển thương

hiệu.

Theo kết quả điều tra của dự án “hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam về xây

dựng và quảng bá thương hiệu” (tháng 10/2002), do báo sài gòn tiếp thị và câu

lạc bộ hàng Việt Nam chất lượng cao thực hiện, với mẫu là 500 doanh nghiệp

thì hiện nay việc xây dựng thương hiệu là quan tâm thứ 2 của doanh nghiệp Việt

Nam sau đẩy mạnh tiêu thụ. Tuy nhiên, mới chỉ có 4,2% doanh nghiệp cho rằng

thương hiệu là vũ khí quan trọng trong cạnh tranh, 5,4% cho ràng thương hiệu

là tài sản của doanh nghiệp. Chỉ có 30% cho rằng thương hiệu sẽ giúp bán hàng

được giá cao hơn và đem lại tự hào cho người tiêu dùng. Hầu hết các doanh

nghiệp chưa nhận rõ sự đóng góp quan trọng của thương hiệu trong giá trị của

sản phẩm.

Việc chưa nhận thức đầy đủ về thương hiệu dẫn đến thiếu chiên lựơc,

thiếu đầu tư chuyên sâu cũng như thiếu tính chun nghiệp trong cơng tác

marketing nói chung và xây dựng uy tín thương hiệu nói riêng. Rất ít doanh

nghiệp nhận ra các đặc điểm tiêu dùng, nhu cầu, thị hiếu…của đối tượng khách

hàng mục tiêu và do đó khơng có dịnh hướng trước khi phát triển sản phẩm, xây

dựng thương hiệu.

Trong bối cảnh hiên nay, cạnh tranh trên thị trường thế giớ đã trở thành

một cuộc chiến giữa các thương hiệu, cùng với “chiến tranh giá cả, chất lượng”

thông thường. Việc chưa quan tâm tới tài sản vơ hình là thương hiệu, đi đơi với

việc chưa định thật rõ thị trường, khách hàng mục tiêu và thiếu niềm tin vào giá

Phan Thị Hồng Gấm - Lớp Marketing 46a9Ket-noi.com kho tài liệu miễn phítrị gia tăng cho thương hiệu tạo ra đã cản trở việc đầu tư cho xây dựng và phát

triển thương hiệu.

2.2. Quan niệm của người tiêu dùng Việt Nam đối với thương hiệu.

Qua điều tra sơ bộ của Đại học Kinh tế tp. Hồ Chí Minh, trong số

những người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh được phỏng vấn, 89% cho rằng

thương hiệu là yếu tố quyết định khi họ lựa chọn mua sắm. Lý do chủ yếu là

thương hiệu tạo cho họ sự an tâm về thông tin xuất xứ, tin tưởng vào chất lượng

sản phẩm, tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin giảm thiểu rủi ro… Kết qua

này cho thấy: ngày nay nhận thức của người tiêu dùng về thương hiệu cao hơn

trước đây. Đồng thời cũng là một thách thức đòi hỏi doanh nghiệp cần phải chú

ý đầu tư một cách thích đáng cho thương hiệu nếu mn chiếm lĩnh thị trường.Phan Thị Hồng Gấm - Lớp Marketing 46a10Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíPHẦN II: Q TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN.

I. Lịch sử hình thành và phát triển của cơng ty Trung Ngun

và thương hiệu cà phê Trung Nguyên ở Việt Nam.

1.1. Đôi nét về lịch sử hình thành và phát triển của công ty Trung Nguyên

và thương hiệu cà phê Trung Nguyên.

Kể từ khi thành lập đến nay, chỉ mới hơn 10 năm (1996)- đây là một

quãng thời gian không dài đối với một doanh nghiệp khởi đầu bằng hai bàn tay

trắng như Trung Nguyên, nhưng kết quả đạt được của nó thì thật đáng nể. Với

1000 quán cà phê nhượng quyền trải khắp các tỉnh thành từ Bắc vào Nam và rất

nhiều quán cà phê nhượng quyền mang thương hiệu Trung Nguyên trên khắp

thế giới như: Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan… Thêm vào đó là sự tăng

trưởng vượt bậc về doanh số bán hàng của Trung Nguyên, mức tăng trưởng

hàng năm của Trung Nguyên là từ 20 - 30% với doanh số bán hàng năm 2003 là

70 tỷ VNĐ, năm 2004 vào khoảng 100 tỷ VNĐ và vào năm 2005 đã nên tới 150

tỷ VNĐ. Có được kết quả này đầu tiên phải kể đến việc Trung Nguyên đã kịp

thời nắm bắt cơ hội cộng thêm với những phương thức hoạt động hiệu quả.

Năm 1996 bắt đầu thành lập công ty, lúc này thị trường cà phê Việt Nam

(đặc biệt là các tỉnh/thành phố phía nam) gần như bỏ ngỏ, trong khi "uống cà

phê" không chỉ đơn thuần là nhu cầu giả khát, thậm chi không đơn thuần là sự

thưởng thức. "Uống cà phê" còn là một nét văn hố mang đậm bản sắc của

người dân Nam bộ. Điều đáng nói là trong giai đoạn đó, các quán cà phê chỉ

mang tính chất gia đình, nguồn cung cấp khơng rõ ràng, thiết kế nghèo nàn,

khơng mang tính hệ thống và hầu như khơng có chiến lược phát triển hay

Marketing dài hạn. Và đây chính là cơ hội của Trung Nguyên.

Năm 1998 câu khẩu hiệu "mang lại nguồn cảm hứng sáng tạo mới" của

Trung Nguyên đã xuất hiện trên khắp các đường phố Sài Gòn. Người Sài Gòn

đã ngạc nhiên trước phong cách uống cà phê mới lạ và hương vị quyến rũ của

tách cà phê Trung Nguyên đến từ Ban Mê. Sự đón nhận nhanh chóng và nhiệtPhan Thị Hồng Gấm - Lớp Marketing 46a11Ket-noi.com kho tài liệu miễn phítình của người tiêu dùng đã tạo nên một hiện tượng Trung Nguyên trên mảnh

đất năng động và đầy cạnh tranh này.

Với việc áp dụng hình thức nhượng quyền kinh doanh, năm 2000 hơn

100 quán nhượng quyền đã ra đời. Tháng 3/2000 Trung Nguyên đã có mặt tại

hầu hết các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Tháng 8/2000 Trung Nguyên đã có mặt tại

thủ đô Hà nội, đánh dấu sự phát triển toàn diện và vũ bão của cà phê Trung

Nguyên tại Việt Nam .

Năm 2001 với khẩu hiệu "khơi nguồn sáng tạo", Trung Nguyên có mặt ở

hầu hết các tỉnh và thành phố trong cả nước.

Năm 2002 cửa hàng nhượng quyền Trung Nguyên đầu tiên ở nước ngoài

(Nhật Bản). Tháng 9/2002 chuyển nhượng thành công thương hiệu tại

Singapore và đến tháng 12 Trung Nguyên đã đặt chân đến Thái Lan.

Năm 2003, nhiều sự kiện quan trọng đã diễn ra: công bố sứ mạng, thành

lập nhiều chi nhánh mới, tháng 4/2003 đưa ra dòng sản phẩm mới "Trà Tiên" và

đến tháng 11/2003 sản phẩm cà phê hoà tan G7 ra đời.

Năm 2005 chính thức khánh thành nhà máy chế biến say cà phê hồ tan

tại Bình Dương có cơng suất lớn nhất Việt Nam. Là công ty cà phê duy nhất của

Việt Nam được cấp chứng nhận quốc tế EUREPGAP (cà phê sạch và chất lượng

cà phê ngon).

Năm 2006 duy trì sự phát triển 1000 quán cà phê tại Việt Nam và các

quán cà phê tại Nhật Bản, Campuchia, Thái Lan, Singgapore, Trung Quốc.

1.2. Triết lý kinh doanh của Trung Nguyên.

1.2.1. Tầm nhìn và sứ mạng của Trung Nguyên.

Tầm nhìn: trở thành một tập đoàn thúc đẩy sự trỗi dậy của nền kinh tế

Việt Nam, giữ vững tự chủ nền kinh tế quốc gia và khơi dậy, chứng minh cho

một khát vọng Đại Việt khám phá và chinh phục.

Sứ mạng: Tạo dựng thương hiệu hàng đầu qua việc mang đến cho người

thưởng thức cà phê và trà nguồn cảm hứng sáng tạo, niềm tự hào trong phong

cách Trung Nguyên đậm đà văn hoá Việt Nam.Phan Thị Hồng Gấm - Lớp Marketing 46a12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN I: VAI TRÒ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA THƯƠNG HIỆU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRÊN THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×