Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sự xuất hiện nhu cầu

Sự xuất hiện nhu cầu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com din n cụng ngh, giỏo dcCây cà phê đợc du nhập vào cuối thế kỷ 20 nhng ngời

Pháp, ngời Bồ Đào Nha.. đã vào Việt Nam từ cuối thế kỷ 19.

Ngời Pháp xâm lợc nớc ta, cùng với những chính sách chính

trị, ngời Pháp đã đa văn hoá Pháp vào Việt Nam một cách

cỡng chế (bắt học tiếng Pháp). Cùng với những giá trị văn

hoá nguồn cội, Hà Nội thêm những nét văn hoá phơng Tây.

Ngoài Nho giáo và Phật giáo Hà Nội có thêm thiên chúa giáo.

Ngoài văn hoá uống trà Hà Nội xuất hiện thêm nhu cầu thởng thức cà phê.

Cây cà phê do ngời Pháp đem tới Việt Nam, cách thởng thức, tiêu dùng cà phê cũng đợc ngời Pháp du nhập. Nh

đã nói, văn hoá không phải là một khái niệm tĩnh. Các nền

văn hoá, nhánh văn hoá luôn tìm cách bảo tồn bản sắc

dân văn hoá của mình song luôn chịu ảnh hởng của các

nền văn hoá khác. Khi đó bên cạnh những giá trị văn hoá

truyền thống xuất hiện thêm hoặc đợc cái tiến do các yếu

tố bên ngoài thông qua tiếp xúc mở rộng thơng mại, chiến

tranhDo vậy khi văn hoá Pháp đã ảnh hởng tới văn hoá

dân tộc, văn hoá Hà Néi. Ngêi Hµ Néi tõ xa chØ biÕt tíi

ng trµ, khi ảnh hởng của văn hoá Pháp họ biết thởng thức

cà phê.

Họ uống cà phê không phải vì tìm kiến giá trị sử

dụng nh công dụng chức năng của cà phê. Lý do để họ mua

dùng cà phê trớc hết là vì muốn thể hiện là mình có lối

sống hiện đại, lối sống, văn hoá phơng Tây. Văn hoá phơng

Tây vào Hà Nội, nó đã thẩm thấu và thay đổi một số quan

niệm của con ngời nơi đây. Họ cho rằng uống cà phê là

biểu hiện của phong cách lối sống hiện đại cùng với sự thayKet-noi.com din n cụng ngh, giỏo dcđổi trong phong cách ăn mặc và ẩm thực khác. Qua quá

trình đó văn hoá uống trà đã đợc chấp nhận tới ngày nay.

Xu thế hội nhập kinh tế, tiếp thu các giá trị văn hoá

tiên tiến ngày càng cao. Sự phát triển của kinh tế xã hội

khiến cho văn hoá Thăng Long - Hà Nội một số biến đổi.

Nho giáo và Phật giáo không phải là hai tôn giáo ảnh hởng

trong hệ t tởng ngời Hà Nội nữa.T tởng trọng nam khi nữ,

sự độc đoán gia trởng của ngời đàn ông trong hệ t tởng

phong kiến ngày càng mờ nhạt, dần bị loại bỏ do không hợp

thời.Thay vào đó là những t tởng tiến bộ: bình đẳng

giữa nam và nữ, những nét văn hoá hiện đại về lối sống

năng động đã đợc chọn lọc và chấp nhận.

Phong cách, lối sống năng động hiện đại đó cũng là

một lý do hình thành nên nhu cầu tiêu dùng, cà phê. Ngoài

việc tìm kiếm giá trị gia tăng nh đã nói, những ngời có

phong cách lối sống mới uống cà phê để tìm giá trị sử

dụng đó là tính chất kích thích giúp tỉnh táo của cà phê,

họ muốn làm việc nhiều hơn, hoạt động nhiều hơn. Trà

cũng là một đồ uống có chất kích thích, song, nhẹ hơn cà

phê. Do đó những nhóm có phong cách lối sống mới này

thích hợp với cà phê hơn. Tuy nhiên một số trờng hợp uống

cà phê về các giá trị gia tăng khác. Vấn đề này sẽ đợc

trình bày cụ thể trong cách lựa chọn cách thức thởng thức

cà phê.

Tất cả những lý do cho nhu cầu tiêu dùng cà phê đó,

suy cho cùng cũng là ảnh hởng từ một nét văn hoá truyền

thống của dân tộc đó là tinh thần cộng đồng, là "tâm lý

làng xã" biểu hiện của tâm lý này là mỗi ngời đều quan

tâm tới ngời khác và muôn ngời khác quan tâm tới mình.Ket-noi.com din n cụng ngh, giỏo dcĐối với ngời Hà Nội sự nhìn nhận từ những ngời khác về

bản thân mình rất quan trọng. Do đó họ uống cà phê là

để những ngời khác biết về họ là con ngời hiện đại.

Qua giai đoạn nhận thức đợc nhu cầu, con ngời tiến tới

thu thập thông tin về sả phẩm và đánh giá phơng án để

đáp ứng nhu cầu của mình.

2. Thu thập thông tin và đánh giá phơng án

Các thông tin về cà phê hay bất cứ một sản phẩm nào

đến ngời tiêu dùng đều chịu ảnh hởng của các yếu tố văn

hoá. Ngời tiêu dùng có thể chấp nhận thông tin đó hay

đánh giá độ tin cậy của thông tin cao hay thấp, đều dựa

trên các quan điểm cá nhân và các giá trị chuẩn mực văn

hoá nơi họ sống và làm việc.

Để đáp ứng nhu cầu của mình hoặc là đề uống thoả

mãn cơn khát hoặc để tìm kiếm giá trị khác nh sù tØnh

t¸o hay thĨ hiƯn phong c¸ch lèi sèng của mình. Con ngời

có nhiều sự lựa chọn. Nhng thông tin về sản phẩm mà phù

hợp với nhu cầu tìm kiếm giá trị, phù hợp với những giá trị

văn hoá hay không đối nghịch, cấm kỵ với nền văn hoá của

ngời Hà Nội sẽ dễ dàng đợc chấp nhận hơn.

Sự tìm kiếm thông tin và đánh giá lựa chọn sản

phẩm cà phê của ngời tiêu dùng ở Hà Nội, chịu ảnh hởng

mạnh mẽ của nét văn hoá ẩm thực khác, văn hoá uống trà

của ngời Hà Nội. Có từ rất lâu đời, tục uống trà của ngời

Việt Nam nói riêng, ngời Hà Nội nói chung là một nét văn

hoá tinh thần của dân tộc. Việt Nam đợc cho bằng "chiếc

nôi" cổ nhất của cây chè thế giới. Tục uống trà ở Việt Nam

rất phong phú mà đặc biệt là nghệ tht ng trµ cđa ng-Ket-noi.com diễn đàn cơng nghệ, giáo dcời Hà Nội. Trà có tác dụng làm tỉnh táo nh cà phê nhng nhẹ

hơn cà phê, ngoài ra còn một số tác dụng tốt khác nh kích

thích tiêu hoá, chống ung th Tuy nhiên xét trên góc độ

văn hoá, chén trà là một thứ đồ uống đã đi sâu vào con

ngời Việt Nam. Trà xuất hiện trong gia đình vào buổi

sáng sớm, vào sau bữa ăn, trong giao tiếp giữa ngời với ngời." Đạo trà" Việt Nam thật trân trọng ở cách dâng mời

đầy ngụ ý. Dù lòng vui hay buồn dù trời ma hay trời nắng,

khách cũng không thể từ chối một ly trà nóng. Khi chủ nhà

trân trọng dâng mời bằng hai tay. Dâng trà là một nét

ứng xử văn hoá phổ biến biểu hiện sự lễ độ, lòng mến

khách. Uống trà cũng là ứng xử văn hoá. Uống từng ngụm

nhỏ để thởng thức cái thơm ngon của trà và cảm nhận hơi

ấm của chén trà đủ nóng lòng bàn tay khi mùa đông lạnh

giá. Uống để đáp lại lòng mến khách của ngời dâng trà,

để bắt đầu một tâm sự, một nỗi niềm, để bàn chuyện

gia đình, xã hội, nhân tình thế thái, để cảm thấy trong

trà có cả hơng vị của đất trời, cỏ cây. Dâng trà và dùng

trà là một biểu hiện phong độ văn hoá, sự thanh cao, tình

tri âm, tri kỷ, lòng mong muốn hoà hợp và xoá đi những

đố kỵ hận thù. Những khía cạnh của văn hoá ứng xử Việt

Nam rÊt phong phó vµ biĨu hiƯn tËp trung nhÊt ë tục uống

trà. Nếp sống thanh lịch củangời Hà Nội thể hiện quauống trà. Vì uống trà thể hiện một sự tế nhị, nhạy cảm,

thanh cao, sự suy ngầm và óc tỉnh táo.

Dới tác động của văn hoá ẩm thực nh vậy. Trên đất Hà

thành, cà phê, một thứ đồ uống mới xuất hiện sẽ chịu ảnh

hởng rất lớn trong quá trình thông tin tới ngời tiêu dùng. Ng-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sự xuất hiện nhu cầu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×