Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Văn hoá Thăng Long - Hà Nội

II. Văn hoá Thăng Long - Hà Nội

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com din n cụng ngh, giỏo dcHà Nội, nơi hội tụ, kết tinh những giá trị văn hoá vật

thể và phi vật thể của cả nớc. Bên cạnh những giá trị tinh

thần (phi vật thể) chung của dân tộc là: lòng yêu nớc, tinh

thần bất khuất, kiên cờng thể hiện qua chống giặc ngoại

xâm giữ gìn và bảo vệ đất nớc, qua lao động, học tập,

xây dựng đất nớc giàu mạnh; là trọng tình nghĩa và đạo

lý, tinh thần cộng đồng quan tâm giúp đỡ lẫn nhau; là

lòng nhân ái, khoan dung, tinh thần yêu chuộng hoà bình

và đức tính cần cù sáng tạo, đầu óc thực tế,

Hà Nội còn nổi tiếng là trong học thức yêu chuộng cái

đẹp và nhất là nếp sống thanh lịch. Việc tiếp thu các t tởng Phật Giáo, Nho giáo đã góp phần sự phong phú đa

dạng của văn hoá nớc ta. Trong học thức, hiếu học và trọng

học là một đặc điểm truyền thống của nho giáo. Từ xa ở

mọi triều đình phong kiến đều coi giáo dục là quan trọng

thể hiện qua các khoa thi và việc phân loại các cấp bậc nh

tú tài, trạng nguyênngày nay vẫn còn giá trị vật thể biểu

hiện tinh thần hiếu học và trọng học ấy, đó là Văn miếu

Quốc Tử Giám. Hiếu học đã trở thành truyền thống của văn

hoá Việt Nam mà Thăng Long - Hà Nội là nơi tiêu biểu Tôn

s trọng đạo, "một chữ cũng là thầy" cũng là một nét văn

hoá tinh thần trọng học hiếu học của ngời Hà Nội. Trọng học

thức, ngời Hà Nội còn luôn vơn tới cái Chân, Thiên, Mỹ.

Đặc trng nhất của Văn hoá Hà Nội là nếp sống thanh

lịch. Phạm vi của nếp sống thanh lịch Hà Nội thể hiện chủ

yếu ở Nhân cách với các đặc điểm: Nhã nhặn, tinh tế về

tài hoa trong giao tiếp, sáng tạo và hởng thụ lối sống của

ngời Hà Nội từ xa tới nay nhìn chung "linh hoạt" so với cái

"tĩnh lặng" ở Huế, cái "năng động" của thµnh phè Hå ChÝ

Minh. NÕp sèng lÏ sèng Êy thĨ hiƯn ë phong c¸ch sèng cđaKet-noi.com diễn đàn cơng nghệ, giỏo dcngời Hà Nội lịch sử xã giao mà không khó gần, sang trọng

mà không cầu kỳ, trung dung và không tuỳ tiện. Sự thanh

lịch của ngời Hà Nội đợc thể hiện trong từng lời nói. Cái

thanh cái đẹp của tiếng nói ở chỗ chuẩn xác, phát âm

đúng, vốn từ phong phú, dùng từ đúng chỗHiếu khách là

một trong những nét thanh lịch của Hà Nội, nồng nhiệt mà

không thô bạo, niềm nở mà không suồng sã, khi khách đến

nhà, ngời chủ dù đang bận việc gì cũng phải đứng dậy

mời chào. Trong ăn uống của ngời Hà Nội, cũng có những

nét thanh lịch, thể hiện một trình độ thẩm mü cao, sù

tinh thÕ trong viƯc chÕ biÕn vµ thëng thức và bài trí, phù

hợp theo mùa vụ và thời tiết.

Trong trang phục, ngời Hà Nội đợc đánh giá là có trang

phục trang nhã, hài hoà và giản dị. Tóm lại, nét thanh lịch

của ngời Hà Nội chính là nếp sống thuân hậu, khiêm nhờng và giản dị. Bên cạnh những giá trị tinh thần, phi vật

thể, Hà Nội còn có những giá trị vật thể hết sức phong

phú và đa dạng: các công trình kiến trúc, các tác phẩm văn

học, hội hoạ, điêu khắc.

Đó là những giá trị văn hoá truyền thống Hà Nội. Ngày

nay trong quá trình hội nhập, giao lu, sự giao thoa ngoài

đặc biệt là văn hoá phơng tây đã du nhập và ảnh hởng

không nhỏ tới lối sống, sinh hoạt, tiêu dùng của ngời Hà Nội.

Các yếu tố văn hoá nội tại và các yếu tố văn hoá mới đã

đợc sàng lọc đã ảnh hởng tới hành vi nói chung và hành vi

tiêu dùng nói riêng của ngời Hà Nội. Hành vi tiêu dùng cà phê,

một sản phẩm đồ uống mới xuất hiện cách đây không lâu

sẽ chứng minh cho nhận định trên.Ket-noi.com din n cụng ngh, giỏo dcIII. ảnh hởng của văn hoá

tới hành vi tiêu dùng cà phê của Hà NộiCà phê là sản phẩm thuộc về lĩnh vực ẩm thực. ở Hà

Nội cà phê không đợc tiêu dùng nhiều nh ở Buôn Mê Thuật,

Thành phố Hồ Chí Minh. Sự khác nhau ấy bắt nguồn từ

những yếu tố môi trờng nh văn hoá, chính trị, xã hộitác

động vào quá trình ra quyết định mua của ngời tiêu dùng

đối với sản phẩm cà phê. Trong đó văn hoá Tràng An là một

trong những yếu tố chủ chốt tác động tới từng giai đoạn

trong quá trình ra quyết định mua của ngời Hà Nội.Cũng

nh bất kỳ vi tiêu dùng một loại sản phẩm nào, quá trình ra

quýêt định mua cũng bao gồm các giai đoạn:Nhận thức

nhu cầu; Tìm kiếm thông tin; Đánh giá; Quyết định và

phản ứng đáp lại.

1. Sự xuất hiện nhu cầu

Truyền thống cđa ngêi ViƯt Nam nãi chung vµ cđa ngêi Hµ Nội nói riêng trong văn hoá ẩm thực mà cụ thể trong

đồ uống là trà. Còn cà phê mới đợc xuất hiện vào cuối thế

kỷ 20. Cây cà phê đầu tiên đa vào Việt Nam từ năm 1870,

mãi đến đầu thế kỷ 20 mới đợc phát triển trồng ở một số

đồn điền của ngời Pháp. Khi đất nớc thống nhất, cây cà

phê đợc phát triển mạnh tại các tỉnh Tây Nguyên. Điều này

giải thích tại sao cà phê đợc tiêu dùng và trở thành nét văn

hoá của Tây Nguyên. Trong những năm 1960 - 1970 cây cà

phê đợc phát triển ở một số nông trờng quốc doanh ở các

tỉnh miền Bắc với loại cà phê Arabica, cà phê hobusba

không thích hợp với điều kiện tự nhiên nên chỉ đợc trồng ở

Tây Nguyên.Ket-noi.com din n cụng ngh, giỏo dcCây cà phê đợc du nhập vào cuối thế kỷ 20 nhng ngời

Pháp, ngời Bồ Đào Nha.. đã vào Việt Nam từ cuối thế kỷ 19.

Ngời Pháp xâm lợc nớc ta, cùng với những chính sách chính

trị, ngời Pháp đã đa văn hoá Pháp vào Việt Nam một cách

cỡng chế (bắt học tiếng Pháp). Cùng với những giá trị văn

hoá nguồn cội, Hà Nội thêm những nét văn hoá phơng Tây.

Ngoài Nho giáo và Phật giáo Hà Nội có thêm thiên chúa giáo.

Ngoài văn hoá uống trà Hà Nội xuất hiện thêm nhu cầu thởng thức cà phê.

Cây cà phê do ngời Pháp đem tới Việt Nam, cách thởng thức, tiêu dùng cà phê cũng đợc ngời Pháp du nhập. Nh

đã nói, văn hoá không phải là một khái niệm tĩnh. Các nền

văn hoá, nhánh văn hoá luôn tìm cách bảo tồn bản sắc

dân văn hoá của mình song luôn chịu ảnh hởng của các

nền văn hoá khác. Khi đó bên cạnh những giá trị văn hoá

truyền thống xuất hiện thêm hoặc đợc cái tiến do các yếu

tố bên ngoài thông qua tiếp xúc mở rộng thơng mại, chiến

tranhDo vậy khi văn hoá Pháp đã ảnh hởng tới văn hoá

dân tộc, văn hoá Hµ Néi. Ngêi Hµ Néi tõ xa chØ biÕt tíi

ng trà, khi ảnh hởng của văn hoá Pháp họ biết thởng thức

cà phê.

Họ uống cà phê không phải vì tìm kiến giá trị sử

dụng nh công dụng chức năng của cà phê. Lý do để họ mua

dùng cà phê trớc hết là vì muốn thể hiện là mình có lối

sống hiện đại, lối sống, văn hoá phơng Tây. Văn hoá phơng

Tây vào Hà Nội, nó đã thẩm thấu và thay đổi một số quan

niệm của con ngời nơi đây. Họ cho rằng uống cà phê là

biểu hiện của phong cách lối sống hiện đại cùng với sự thayTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Văn hoá Thăng Long - Hà Nội

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×