Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Các công việc trước kiểm toán.

1 Các công việc trước kiểm toán.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíQ cơng ty đã tạo điều kiện cho chúng tôi Gửi thư chào hàng dịch vụ tư vấn

kế toán và kiểm toán Báo Cáo Tài Chính để Q cơng ty xem xét và chọn lựa.

Để phục vụ cho mục tiêu quản lý của quý công ty, đáp ứng được những

thơng tin tài chính chính xác và kịp thời cho nhà đầu tư. Công ty Cổ Phần

Kiểm Toán Thăng Long bầy tỏ nguyện vọng được cung cấp dịch vụ tư vấn Kế

toán và kiểm toán báo cáo tài chính cho q cơng ty.

Với phương châm hoạt động của công ty là “ Hoạt động với nguyên tắc

độc lập, khách quan và bí mật số liệu của khách hàng, coi uy tín là chất lượng,

là yếu tố hàng đầu, phục vụ khách hàng nhanh chóng và thuận lợi nhất”, Công

ty CPKT Thăng Long luôn là nhà cung cấp dịch vụ Kiểm tốn, Tư vấn có chất

lượng với mức phí hợp lý nhất.

Chúng tơi hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp trong

thư này sẽ phần nào giúp Ban giám đốc quý công ty hiểu thêm về hoạt động

của chúng tôi và đưa ra những quyết định lựa chọn hợp lí nhất.

Chúng tơi mong muốn góp phần vào sự thành cơng của q cơng ty.

Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tơi theo địa chỉ:

427 Nguyễn Khang - Cầu Giấy - Hà Nội

ĐT: (84-4)7670720/(84-4)7672429

Fax: (84-4)7670721

Email: info@kiemtoanthanglong.com

Website: http://www.kiemtoanthanglong.comHoặc: Ông Lê Ngọc khuê ( Giám đốc ) Mobile: 0912 303 0892.1.2 Tìm hiểu khách hàng và đánh giá ban đầu về rủi ro kiểm sốt.Ngun Thị HuyềnKiểm toán 45BKet-noi.com kho ti liu min phớQuy trỡnh kiểm tốn bắt đầu từ khi Cơng ty CPKT Thăng Long thu

nhận một khách hàng. Thu nhận khách hàng là một q trình gồm 2 bước: thứ

nhất, phải có sự liên lạc giữa KTV Công ty CPKT Thăng Long với khách

hàng tiềm năng mà khách hàng này yêu cầu được kiểm tốn và khi có u cầu

kiểm tốn, thứ hai: KTV phải đánh giá liệu có chấp nhận yêu cầu đó hay

khơng. Còn đối với khách hàng hiện tại, KTV phải quyết định liệu có tiếp tục

kiểm tốn hay khơng.

- Đánh giá khả năng chấp nhận kiểm tốn

Cơng ty CPKT Thăng Long phải đánh giá xem việc chấp nhận hay

tiếp tục một khách hàng có thể làm tăng rủi ro cho hoạt động của KTV thực

hiện hay làm hại đến uy tín và hình ảnh của cơng ty kiểm tốn hay khơng. Để

làm được điều đó, KTV cơng ty phải tiến hành các cơng việc sau:

Tính liêm chính của nhà quản trị: Tính liêm chính của Ban quản trị

là bộ phận cấu thành then chốt của mơi trường kiểm sốt, đây là nền tảng cho

tất cả các bộ phận khác của hệ thống KSNB. Vì vậy, tính liêm chính vủa Ban

quản trị rất quan trọng đối với quy trình kiểm tốn. Bởi lẽ nếu Ban quản trị

thiếu tính liêm chính, KTV khơng thể dựa vào bất kì bản giải trình nào của

Ban quản trị cũng như không thể dựa vào các sổ sách kế tốn. Nếu những

nghi ngại về tính liêm chính của nhà quản trị q lớn, KTV có thể đưa ra kết

luận không thể thực hiện được cuộc kiểm toán .

+ Liên lạc với KTV tiền nhiệm

Đối với khách hàng tiềm năng: Nếu khách hàng này trước đây đã

được kiểm tốn bởi một cơng ty kiểm tốn khác thì KTV kế nhiệm có thể thu

thập thơng tin bằng cách chủ động liên lạc với KTV tiền nhiệm để đánh giá

khách hàng. KTV thu thập những thông tin về tính liêm chính của Ban quản

trị, về thủ tục kiểm toán hoặc các vấn đề quan trọng khác... KTV phải thận

trọng trong những trường hợp sau: Khách hàng không đồng ý cho tip xỳc viNguyễn Thị HuyềnKiểm toán 45BKet-noi.com kho tài liệu miễn phíKTV tiền nhiệm; Có những bất đồng nghiêm trọng giữa KTV tiền nhiệm với

nhà quản lý. KTV nên xem xét lại những thông tin do KTV tiền nhiệm cung

cấp; qua ý kiến của KTV tiền nhiệm, KTV kế nhiệm nên phát hiện một số vấn

đề bất thường và trọng yếu.

+ Xem xét hồ sơ kiểm toán của KTV tiền nhiệm, để hỗ trợ cho KTV kế

nhiệm trong việc lập kế hoạch kiểm tốn.

+ Ngồi ra, KTV phải xem xét thoả thuận phí kiểm tốn với khách

hàng,phần lớn các cơng ty kiểm tốn đều muốn lập hố đơn dựa theo tỷ lệ

chuẩn ngày hoặc giờ làm việc của các cấp bậc KTV khác nhau và mức phí

này sẽ thay đổi theo tiến trình của cuộc kiểm tốn. Những khách hàng thường

đòi hỏi đi kiểm tốn được ấn định trước khi hợp đồng kiểm toán được thực

hiện.

+ Điều cân nhắc cuối cùng của KTV khi đánh giá có chấp nhận khách

hàng hay khơng chính là việc xác định khả năng có thể kiểm tốn của khách

hàng.

Như vậy với những khách hàng mà trước đây chưa từng được công

ty kiểm tốn nào kiểm tốn thì KTV có thể thu nhập các thông tin này thông

qua việc nghiên cứu sách báo, tạp chí chun ngành, thẩm tra các bên thơng

tin về khách hàng sắp tới như ngân hàng, cố vấn pháp lý, các bên có mối quan

hệ tài chính bn bán với khách hàng... thậm chí có thể th các nhà điều tra

chuyên nghiệp để điều tra về vấn đề cần thiết khác.

Đối với khách hàng cũ: Hàng năm công ty cập nhật các thông tin về

khách hàng và đành giá xem liệu có rủi ro nào khiến KTV phải ngừng cung

cấp các dịch vụ kiểm tốn cho họ hay khơng? KTV có thể ngừng cung cấp

dịch vụ kiểm tốn cho khách hàng trong trường hợp hai bên có những mâu

thuẫn về các vấn đề như: phạm vi thích hợp của cuộc kiểm tốn, loại báo cáo

kiểm tốn phải cơng bố hoặc giữa hai bên có những vụ kiện tụng ...Ngun Thị HuyềnKiểm toán 45BKet-noi.com kho ti liu min phớ- Nhn diện lí do kiểm tốn của khách hàng

Để biết được điều đó, KTVcó thể phỏng vấn trực tiếp Ban giám đốc

khách hàng (đối với khách hàng mới) hoặc dựa vào kinh nghiệm của cuộc

kiểm tốn đã thực hiện trước đó (đối với khách hàng cũ).Và trong suốt quá

trình thực hiện kiểm tốn sau này, KTV sẽ thu thập thêm thơng tin để hiểu

biết thêm về lý do kiểm toán của cơng ty khách hàng.

Người sử dụng BCTC có thể rất đa dạng: là cơ quan Nhà nước,các

nhà đầu tư, nhà quản lý, khách hàng và người lao động...Thông tin họ cần

nhận được với những yêu cầu khác nhau, trên nhiều khía cạnh và mục đích sử

dụng khác nhau. Do vậy, cơng ty kiểm tốn cần phải xác định lý do kiểm tốn

của khách hàng, căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như

dựa trên khả năng của công ty để đề ra quyết định hợp lý trong việc kí kết hợp

đồng kiểm tốn cũng như thiết kế phương pháp kiểm toán.

2.1.3 Hợp đồng kiểm toán.

Trước khi kiểm tốn Cơng ty CPKT Thăng Long Thường tổ chức một

cuộc họp với khách hàng. Cuộc họp nhằm đưa ra sự thống nhất giữa hai bên

về nội dung cũng như yêu cầu của khách hành về cuộc kiểm toán, ý kiến của

Công ty CPKT Thăng Long và một số ý kiến bàn luận khác. Nội dung cuộc

họp này được tóm tắt vào hồ sơ kiểm tốn.

Khi đã có sự thống nhất với khách hàng công ty sẽ soạn thảo hợp đồng

kiểm toán. Hợp đồng kiểm toán là cơ sở pháp lý để công ty thực hiện các

bước tiếp theo của cuộc kiểm tốn và có thể ảnh hưởng đến trách nhiệm pháp

lý của cơng ty đối với khách hàng, nó đảm bảo cho cuộc kiểm toán được thực

thi. Sau đây là mẫu hợp đồng kiểm tốn Cơng ty CPKT Thăng Long với Công

ty Sông Đà 25.

Biểu số 2.2:Mẫu Hợp Đồng Kim toỏnNguyễn Thị HuyềnKiểm toán 45BKet-noi.com kho ti liu min phíCỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGH ĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN

Số: 12 /HĐKT/TC

Về việc kiểm tốn Báo cáo tài chính cho kỳ kế tốn từ 01/01/2006 đến

31/12/2006 của Cơng ty Sơng Đà 25.

▪ Căn cứ vào Bộ Luật dân sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2005.

▪ Căn cứ Nghị định số 105/2004/NĐ – CP ngày 30 tháng 03 năm 2004 của

Chính phủ về kiểm toán độc lập.

▪ Thực hiện Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 210 về hợp đồng kiểm toán.

▪ Căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ.

▪ Căn cứ vào u cầu của Cơng ty Sông Đà 25 và khả năng đáp ứng của Công

ty Cổ phần Kiểm toán Thăng Long.

Hợp đồng này được lập và ký kết ngày 02 tháng 01 năm 2007 giữa:

Bên A:

Tên cơng tyCƠNG TY SƠNG ĐÀ 25.Địa chỉSố 100 Đường Trường Thi - TP Thanh HoáSố Điện thoại(037)664.321Đại diệnBà Đỗ Thị PhượngChức vụGiám đốcBên B:

Tên cơng tyCƠNG TY CỔ PHẦN KIỂM TỐN THĂNGLONG

Địa chỉNgun ThÞ Hun260 - Cầu Giấy - Hà NộiKiĨm to¸n 45BKet-noi.com kho tài liệu miễn phíĐại diệnLê Ngọc KhuêChức vụGiám đốcSau khi trao đổi thỏa thuận, hai bên đi đến thống nhất ký hợp đồng với

các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung dịch vụ hợp đồng

Bên B – Cơng ty Cổ phần Kiểm Tốn Thăng Long sẽ cung cấp cho bên

A dịch vụ:

- Kiểm toán BCTC cho kỳ kế toán từ 01/01/2006 đến 31/12/2006.

Điều 2: Luật định và chuẩn mực.

Dịch vụ kiểm toán được tiến hành theo Nghị định số 105/CP ngày

30/03/2004 của Chính Phủ về kiểm toán độc lập và theo Chuẩn mực Kiểm

toán hiện hành của Việt Nam. Các Chuẩn mực này đòi hỏi bên B phải lập kế

hoạch và thực hiện kiểm toán để đạt được sự hợp lý rằng BCTC khơng còn

chứa đựng những sai sót trọng yếu. Cơng việc kiềm tốn bao gồm việc kiểm

tra và thực hiện nhựng thử nghiệm cơ bản các bằng chứng cho những khoản

mục và các thông tin trong BCTC. Cơng việc kiểm tốn cũng bao gồm việc

đánh giá các chính sách chế độ về quản lý tài chính, chế độ kế tốn được áp

dụng, các ước tính và xét đốn quan trọng của Ban giám đốc cũng như việc

đánh giá trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Do bản chất và những hạn chế vốn có của kiềm toán cũng như của hệ

thống kế toán và hệ thống KSNB của doanh nghiệp, có những rủi ro khó tránh

khỏi, ngồi khả năng của KTV và Cơng ty kiểm tốn trong việc phát hiện

những sai sót.

...

Đại diện bên A

CƠNG TY SƠNG ĐÀ 25

Giám đốcNgun ThÞ HunĐại diện bên B

CƠNG TY CPKT THĂNG LONG

Giám đốcKiĨm to¸n 45BKet-noi.com kho tài liệu miễn phíSau khi hợp đồng kiểm tốn được kí kết, cơng ty kiểm tốn trở thành

chủ thể kiểm tốn chính thức của cơng ty khách hàng.

2.1.4 Lựa chọn đội ngũ nhân viên thực hiện kiểm toán

Việc lựa chọn dựa trên yêu cầu về số lượng, trình độ, yêu cầu về

chuyên môn kĩ thuật do Ban giám đốc công ty kiểm toán trực tiếp chỉ đạo.

Với nhiều hoạt động lớn, đội ngũ KTV thường ở các mức kinh nghiệm khác

nhau và có sự tham gia của các chun gia. Còn đối với những hợp đồng nhỏ

thì chỉ cần 1 hoặc 2 thành viên trong nhóm kiểm tốn. Việc lựa chọn đội ngũ

nhân viên rất được Công ty CPKT Thăng Long chú trọng, bởi đây là yếu tố

quyết định đến uy tín và khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Biểu số 2.3: Kế hoạch chiến lược áp dụng cho khách hàng.

CƠNG TY CỔ PHẦN KIỂM TỐN THĂNG LONG

Thành viên hiệp hội kế toán ASEAN (ASNAF)

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

Khách hàng:

Năm tài chính:

Người lập:Ngày:Người duyệt:Ngày:Các chỉ dẫn và yêu cầu:

- Kế hoạch chiến lược được lập cho các cuộc kiểm toán có quy mơ, tích

chất phức tạp, hoặc kiểm tốn BCTC cho nhiu nm;Nguyễn Thị HuyềnKiểm toán 45BKet-noi.com kho ti liu miễn phí- Kế hoạch chiến lược do người phụ trách kiểm tốn lập và được Giám

đốc Cơng ty (Phó giám đốc được uỷ quyền hoặc giám đốc chi nhánh) phê

duyệt;

- Nhóm kiểm tốn phải tn thủ các quy định của Công ty và phương

hướng mà Giám đốc đã duyệt trong kế hoạch chiến lược;

- Trong quá trình lập kế hoạch kiểm tốn tơng thể và thực hiện kiểm

tốn nếu phát hiện những vấn đề khác biệt với nhận định ban đầu của Ban

Giám đốc thì phải báo kịp thời cho Ban Giám đốc để có những điều chỉnh kịp

thời.

Đặc điểm của khách hàng:

(quy mơ lớn, tính chất phức tạp, địa bàn rộng hoặc kiểm toán nhiều năm).

Nội dung và các bước cơng việc của kế hoạch chiến lược:

1. Tình hình kinh doanh của khách hàng (tổng hợp những thông tin về

lĩnh vực hoạt động, loại hình doanh nghiệp, hình thức sở hữu, công nghệ sản

xuất, tổ chức bộ máy quản lý và thực tiễn hoạt động của đơn vị) đặc biệt lưu ý

đến những nội dung chủ yếu như: Động lực cạnh tranh, phân tích thái cực

kinh doanh của doanh nghiệp cũng như các yếu tố về sản phẩm, thị trường

tiêu thụ, giá cả và các hoạt động hỗ trợ sau bán hàng..

2. Xác định những vấn đề liên quan đếc BCTC như Chế độ kế toán,

Chuẩn mực kế toán áp dụng, yêu cầu về lập BCTC và quyền hạn của Công ty;

3. Xác định vùng rủi ro chủ yếu của doanh nghiệp và ảnh hưởng của nó

tới BCTC (đánh giá ban đầu về rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát);

4. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ;

5. Xác định mục tiêu kiểm toán trọng tâm và phương pháp tiếp cận

kiểm toán;

6. Xác định nhu cầu về sự hợp tác của các chuyên gia;

7. Dự kiến nhóm trng v thi gian thc hin;Nguyễn Thị HuyềnKiểm toán 45BKet-noi.com kho tài liệu miễn phí8. Giám đốc duyệt và thơng báo kế hoạch chiến lược cho nhóm kiểm

tốn.Căn cứ kế hoạch chiến lược đã được phê duyệt, trưởng nhóm kiểmtốn lập kế hoạch kiểm tốn tổng thể và chương trình kiểm tốn.

2.2 Lập kế hoạch kiểm tốn tổng qt.

2.2.1. Tìm hiểu hoạt động kinh doanh của khách hàng.

Trong giai đoạn này KTV đánh giá khả năng có những sai sót trọng yếu,

đưa ra đánh giá ban đầu về mức trọng yếu và thực hiện các thủ tục phân tích

để xác định thời gian cần thiết để thực hiện kiểm toán và việc mở tộng các thủ

tục kiểm toán khác…Những hiểu biết về ngành nghề kinh doanh bao gồm:

Những hiểu biết chung về nền kinh tế, lĩnh vực hoạt động của đơn vị và sự

hiểu biết cụ thể hơn về tổ chức và hoạt động của đơn vị kiểm toán. KTV còn

phải hiểu cả những khía cạnh đặc thù của một tổ chức cụ thể như : cơ cấu bố

trí của kiểm toán nội bộ... để hiểu rõ các sự kiện, các nghiệp vụ và vị trí hoạt

động có thể tác động đến BCTC và để thực hiện quá trình so sánh khách hàng

này với các đơn vị khác trong ngành đó.

Sự hiểu biết này có thể thu thập bằng nhiều cách khác nhau. Đó là trao

đổi với Ban giám đốc; phỏng vấn nhân viên của đơn vị; trao đổi với KTV,

những người đã tiến hành kiểm toán cho khách hàng những năm trước hoặc

đã kiểm toán cho khách hàng trong cùng ngành nghề kinh doanh hoặc nghiên

cứu các tạp chí chuyên ngành, niên giám thống kê.

+ Tham quan nhà xưởng: Một vòng tham quan nhà xưởng hoặc quan sát

trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng giúp KTV nắm được

quy trình sản xuất kinh doanh của khách hàng; gặp nhân vật chủ chốt và có

được nhận định ban đầu về phong cách điều hành của nhà quản lý.

+ Xem xét lại kết quả của cuộc kiểm toán trước: Hồ sơ này có các tài

liệu như: sơ đồ tổ chức, điều lệ cơng ty, các bảng kê, chính sỏch tớn dng,Nguyễn Thị HuyềnKiểm toán 45BKet-noi.com kho ti liu miễn phíchính sách kế tốn. Qua đó KTV sẽ tìm thấy những thơng tin hữu ích về cơng

việc kinh doanh của khách hàng.

+ Nhận diện các bên hữu quan: KTV xác định các bên liên quan và nhận

định sơ bộ về mối quan hệ này ngay trong giai đoạn lập kế hoạch từ đó bước

đầu dự đốn các vấn đề có thể phát sinh giữa các bên liên quan để có thể

hoạch định một kế hoạch kiểm tốn phù hợp.

+ Dự kiến nhu cầu sử dụng chuyên gia: Khi KTV đứng trước các tình

huống đòi hỏi kiến thức chun mơn thì có thể cần tham vấn một chun gia.

Đó là những người hoặc văn phòng có năng lực, hiểu biết và khả năng cụ thể

trong một lĩnh vực riêng ngoài lĩnh vực kế toán và kiểm toán. Như việc đánh

giá một tác phẩm nghệ thuật, vàng bạc đá quý...

Dưới đây là một biểu mẫu mô tả các thông tin mà các KTV của cơng

ty thu thập được khi kiểm tốn cho Cơng ty Sơng Đà 25.

Biểu số 2.4: Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của khách hàng

Tên khách hàng: Công ty Sông Đà 25. Là Công ty được thành lập tại

Việt Nam với thời gian hoạt động là 20 năm theo giấy phép đầu tư số 715/GP

ngày 06/11/2000, Giấy phép điều chỉnh số 715/GPĐC ngày 11/7/2000 do Uỷ

ban nhân dân Nhà nước cấp.

Trụ sở của khách hàng: Số 100 Đường Tràng Thi – Thanh Hoá.

Lĩnh vực kinh doanh: Hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng.

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng

Giám đốc: Bà Đỗ Thị Phượng

Kế toán trưởng: Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng.

Kiểm tốn năm tài chính: Ngày 01/01/2006 đến ngày 31/12/2006

Thời gian thực hiện kiểm toán: Ngày 15/05/2006 đến ngy 16/05/2006.Nguyễn Thị HuyềnKiểm toán 45BTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Các công việc trước kiểm toán.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×