Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN THĂNG LONG

KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN THĂNG LONG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíXét về mặt vĩ mơ đó là sự hồn thiện về vị trí pháp lý; về chuẩn mực;

về chiến lược đào tạo KTV... Xét về mặt vi mơ, các cơng ty kiểm tốn cần có

những chiến lược phát triển riêng để có thể giành thị phần kiểm tốn rộng lớn.

Một trong những vũ khí lợi hại trong cạnh tranh là uy tín về chất lượng của

dịch vụ mà cơng ty kiểm tốn cung cấp cho khách hàng. Chất lượng của cuộc

kiểm toán phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng yếu tố đầu tiên có ảnh hưởng

quan trọng nhất chính là trình tự lập kế hoạch kiểm tốn, mà giai đoạn lập kế

hoạch kiểm tốn chính là bước đầu tiên thiết kế nên trình tự kiểm tốn ấy.

Trước hết có thể nói đến hệ thống CMKT ở Việt Nam cho việc lập kế

hoạch kiểm toán trong kiểm tốn tài chính. Kế thừa những kinh nghiệm thực

tiễn trong hoạt động kiểm toán trên thế giới và ở Việt Nam trong những năm

qua, cùng với xu thế hướng tới những chuẩn quốc tế Việt Nam cũng dần hoàn

thiện những CMKT tài chính riêng cho mình trong những điều kiện riêng về

thị trường Việt Nam. CMKT do Bộ Tài chính ban hành và những chuẩn mực

này mang tính quy phạm bắt buộc. Chuẩn mực trực tiếp liên quan đến lập kế

hoạch kiểm toán là CMKT Việt Nam số 300:”Lập kế hoạch kiểm tốn”. Bên

cạnh đó là những chuẩn mực khác liên quan đến từng phần công việc trong

lập kế hoạch kiểm tốn trong kiểm tốn tài chính như CMKT Việt Nam số

210: “Hợp đồng kiểm toán”; số 220: “Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm

toán”, số 240: “Gian lận và sai sót”, số 310: “Hiểu biết về tình hình kinh

doanh”, số 320: “Tính trọng yếu trong kiểm tốn”, số: 400 “Đánh giá rủi ro

và KSNB”, số 520 : “Quy trình phân tích”, số 600 : “Sử dụng tư liệu của KTV

khác”... Việc xây dựng CMKT tuy còn mang những nét hạn chế và chưa thực

sự phù hợp với các chuẩn mực quốc tế nhưng là những hướng dẫn và khung

pháp lý ban đầu cho công tác lập kế hoạch kiểm tốn ở Việt Nam.

Hiện nay, tại các cơng ty kiểm toán hàng đầu Thế giới ở Việt Nam, giai

đoạn lập kế hoạch kiểm tốn trở thành một quy trình chun v thc s giNguyễn Thị HuyềnKiểm toán 45BKet-noi.com kho tài liệu miễn phíđúng vị trí là kim chỉ nam xun suốt, chỉ đạo tồn bị cuộc kiểm tốn đạt

được mục tiêu hiệu quả, chất lượng và tiết kiệm. Thế nhưng hầu hết các cơng

ty kiểm tốn ở Việt Nam chưa thực sự chú trọng đến công tác lập kế hoạch

kiểm toán trong kiểm toán BCTC. Đây là hạn chế rất đáng tiếc của các cơng

ty kiểm tốn.

Trải qua hơn 5 năm hoạt động Công ty CPKT Thăng Long đã và đang

ngày càng khẳng định vai trò to lớn của mình trong việc cung cấp các dịch vụ

khách hàng.Cơng ty luôn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng các dịch vụ

cung cấp cho khách hàng, chính vì vậy khách hàng của công ty không chỉ là

các công ty trong nước mà còn bao gồm cả các cơng ty liên doanh, cơng ty

100% vốn nước ngồi. Tuy vậy vì mới đi vào hoạt động nên kinh nghiệm cọ

xát chưa thực nhiều nên Cơng ty CPKT Thăng Long còn gặp nhiều khó khăn

và thách thức.

Thứ nhất, hành lang pháp lý cho hoạt động kiểm tốn còn chưa hồn

thiện, nguồn tài liệu còn thiếu và chưa đồng bộ, mới có 29 chuẩn mực kế toán

và 37 Chuẩn mực kiểm toán được ban hành, quy định về hệ thống kế toán

thay đổi thường xuyên. Điều này dẩn đến các KTV không cập nhật các thơng

tin, quy trình kiểm tốn sẽ làm tăng rủi ro trong quy trình kiểm tốn, ảnh

hưởng tới chất lượng kiểm toán, chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu thực tế

đòi hỏi. Thêm vào đó, Nhà nước chưa có chính sách bảo hộ các cơng ty kiểm

tốn trong nước nên các công ty này không thể độc lập tham gia đấu thầu

kiểm toán các dự án do các tổ chức tài trợ cho Việt Nam.

Thứ hai, việc xuất hiện nhiều cơng ty kiểm tốn như cơng ty kiểm tốn

nước ngồi lớn như: KPMG, Cơng ty Erst & Young( E&Y), Công ty Price

water house Copers, Deloitte Touch Tomatsu… làm cho công ty gặp phải sự

cạnh tranh rất lớn. Sức ép cạnh tranh sẽ đè nặng lên vai các công ty kiểm tốn

Việt Nam nói chung và Cơng ty CPKT Thăng Long núi riờng.Nguyễn Thị HuyềnKiểm toán 45BKet-noi.com kho ti liu miễn phíThứ ba, khó khăn trong bản thân Cơng ty CPKT Thăng Long. Đầu tiên,

là do công ty bị hạn chế nguồn nhân lực, do quy mơ cơng ty còn nhỏ với đội

ngũ nhân viên chưa nhiều, số lượng KTV còn hạn chế nên đơi khi khơng đủ

điều kiện về nhân lực để tiếp nhận hợp đồng lớn đòi hỏi cao cả về chất lượng

và dịch vụ cho khách hàng. Tiếp đó, do sức ép về thời gian và khối lượng

cơng việc hồn thành nên các giai đoạn của một kiểm toán phải thực hiện tách

bạch nhau, do yêu cầu khách hàng nên phải hồn thành cơng việc nhanh

chóng cho nên khâu lập kế hoạch bị rút ngắn, không thực hiện đầy đủ và kỹ

lưỡng.

Khó khăn, thách thức còn nhiều nhưng Cơng ty CPKT Thăng Long sẽ

đứng vững trên khó khăn thách thức này bởi có khó khăn sẽ rèn luyện sức dẻo

dai, kinh nghiệm, những thuận lợi sẽ là đà để cơng ty vươn lên. Với nỗ lực

chính bản thân mình cơng ty sẽ đáp ứng tối đa các yêu cầu của khách hàng.

Kể từ đầu năm 2007, công ty ln cố gắng xây dựng được cho mình một

chương trình kiểm tốn cụ thể, cố gắng giữ vững tốc độ phát triển. Để đạt

được điều này công ty không ngừng nâng cao trình độ chun mơn KTV

ngang tầm quốc tế, tạo uy tín với khách hàng bằng việc cung cấp dịch vụ có

chất lượng cao, tạo niềm tin cho khách hàng, tính trung thực, bảo mật độc lập

sẽ là yếu tố hàng đầu để công ty vững bước đi lên.

Cùng vươn mình với sự phát triển hội nhập của nước ta, những khó

khăn thách thức ln được cơng ty chú trọng. Việc hồn thiện cơng tác lập kế

hoạch kiểm tốn trong quy trình kiểm tốn BCTC sẽ là nhu cầu tất yếu cho sự

tồn tại vững chắc của chính mình.3.2 Đánh giá thực tế lập kế hoạch kiểm tốn tại Cơng ty .

3.2.1 Các cơng việc trước kiểm tốn.Ngun Thị HuyềnKiểm toán 45BKet-noi.com kho ti liu min phớV c bản, các cơng việc trước kiểm tốn được cơng ty xây dựng rất

chặt chẽ và hợp lý. Từ việc gửi thư chào hàng cho tới việc lựa chọn nhóm

kiểm tốn cho mỗi cuộc kiểm tốn. Chính khâu này được thực hiện tốt nên

công ty đã thu hút được số lượng khách hàng rất đáng kể trong những năm

hoạt động vừa qua, đó thể hiện sự năng động nhạy bén với thị trường đồng

thời thể hiện việc sử dụng nhân sự hợp lý giúp cuộc kiểm tốn thực hiện

nhanh chóng, có thơng tin trung thực.

Cơng ty đã có những sáng tạo như: lựa chọn việc lập kế hoạch dự thảo

và gửi cho công ty khách hàng trước khi ký hợp đồng kiểm toán. Hay việc

soạn thảo hợp đồng rất sát với thực tế, để tránh những mâu thuẫn với khách

hàng khi có phát sinh bằng việc thỏa thuận các điều khoản giải thích cặn kẽ

các cơng việc cần tiến hành.

3.2.2 Lập kế hoạch kiểm toán tổng quát.

Đây là khâu rất quan trọng trong lập kế hoạch kiểm toán cụ thể. Là

khâu đưa ra những công việc cần thiết và bắt buộc phải làm cho cuộc kiểm

toán tới khách hàng.

Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, để đạt được sự hiểu biết rõ

ràng về hệ thống KSNB, KTV cần chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của chính

mình để thu thập được thông tin cần thiết. Việc sử dụng bảng câu hỏi đánh giá

về hệ thống KSNB khách hàng là ưu điểm được quan tâm. Tuy vậy bảng này

được thiết kế chung cho tất cả khách hàng điều này là chưa hợp lý. Sở dĩ là do

khách hàng thuộc các loại hình doanh nghiệp khác nhau, việc thiết kế và vận

hành hệ thống KSNB trong mỗi doanh nghiệp là rất khác nhau. Do đó, việc áp

dụng bảng câu hỏi sẽ đem lại hiệu quả khơng cao và khơng chính xác.

Trong việc phân tích BCTC, cơng ty sử dụng phân tích dọc, phân tích

ngang, Phân tích tỷ suất và so sánh. Tuy nhiên, phương pháp so sánh chủ yếu

được áp dụng là so sánh năm trước với năm nay. Việc so sánh này khụng emNguyễn Thị HuyềnKiểm toán 45BKet-noi.com kho ti liu min phílại hiệu quả cao vì nếu số liệu năm trước chưa được kiểm tốn thì việc so sánh

sẽ khơng có ý nghĩa trong trường hợp khách hàng sửa chữa số liệu năm trước

để che dấu biến động bất thường.

Khi thực hiện thủ tục phân tích các KTV chỉ sử dụng chủ yếu là thơng

tin tài chính mà ít sử dụng thơng tin phi tài chính. Việc phân tích chỉ dựa vào

thơng tin tài chính khơng nêu lên được ngun nhân vì sao có các biến động

đó hơn nữa các thơng tin về tài chính đó chưa được kiểm tốn sẽ làm thơng

tin kiểm tốn bị sai lệch.

3.2.3 Thiết kế chương trình kiểm tốn.

Do cơng việc q lớn hoặc do các thay đổi là nhỏ không đáng kể nên

KTV không ghi chép sự thay đổi trên giấy tờ làm việc. Vì Cơng ty thiết kế

chương trình kiểm tốn cho tất cả các khách hàng, cả khách hàng thường

xuyên và khách hàng mới. Trên thực tế, mỗi khách hàng có loại hình kinh

doanh khác nhau, cách quản lý khác nhau do đó rủi to khác nhau. Việc áp

dụng chương trình kiểm tốn như vậy là chưa hợp lý.

Thiết kế chương trình kiểm tốn sẽ xây dựng cơng việc cụ thể, hướng

kiểm tốn cho mỗi KTV. Tuy vậy do việc thiết kế mang tính chất lý thuyết

nhiều nên cơng ty chưa xây dựng được một chương trình cụ thể và chuyên

nghiệp. Trên các giấy tờ là việc của KTV chưa nêu rõ mối quan hệ giữa rủi ro

kiểm tốn với các sai sót tương ứng và các cơ sở dẫn liệu bị ảnh hưởng. Các

chương trình kiểm tốn của cơng ty tuy đã cụ thể hóa được các mục tiêu

nhưng thực tế là KTV chưa nhận diện được q trình kiểm sốt đặc thù có tác

dụng làm giảm rủi ro kiểm sốt của từng mục tiêu KSNB. Việc thiết kế trắc

nghiệm công việc theo từng mục tiêu KSNB cũng chưa xét đến kết quả đánh

giá hệ thống KSNB và kết quả ước tính thử nghiệm kiểm soát mà chỉ tập

trung vào các thủ tục kiểm tra chi tiết.

3.2.4 Nhận xét chung.Ngun ThÞ HunKiĨm to¸n 45BKet-noi.com kho tài liệu miễn phíNhận thức được tầm quan trọng của giai đoạn lập kế hoạch, Công ty

CPKT Thăng Long đã đầu tư rất lớn vào việc hoàn thiện quy trình này. Cơng

ty lấy CMKT Việt Nam số 300, với lý luận thực tế tạo cho mình một sản

phẩm riêng, một chương trình kiểm tốn cho riêng mình. Vượt trên tất cả

những khó khăn do điều kiện cơng ty mới thành lập, số lượng nhân viên còn ít

nhưng trong mấy năm qua công ty nhận được sự tin tưởng của khách hàng,

cơng ty đã tạo cho mình một chỗ đứng trong làng kiểm tốn Việt Nam. Từ

việc hồn thiện cơng tác gửi thư chào kiểm tốn để khách hàng biết đến công

ty đến việc xây dựng phương pháp kiểm toán với thời gian được tiết kiệm cho

cuộc kiểm tốn mà giá phí lại rất hợp lý. Bằng đội ngũ ngân viên trẻ trung,

sáng tạo cơng tác hồn thiện quy trình được tiến hành nhanh chóng và nhiều

sáng tạo.

Đạt được những thành công ban đầu rất đáng kể nhưng Ban giám đốc

cơng ty cùng tồn thể nhân viên đã khơng ngừng nâng cao trình độ chun

mơn, trình độ tin học và ngoại ngữ để đáp ứng nhu cầu phát triển của làng

kiêm tốn, cơng ty vẫn sẽ cố gắng hồn thiện chính mình ngay từ cơng tác lập

kế hoạch trong quy trình kiểm tốn BCTC.

3.3 Hồn thiện lập kế hoạch trong kiểm tốn tài chính tại Cơng ty.

3.3.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên.

Trong giai đoạn phát triển và cạnh tranh khốc liệt như hiện nay thì việc

nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên là một đòi hỏi cấp thiết và đặt vị trí

hàng đầu trong việc nâng cao uy tín của cơng ty. Bởi khơng ai hết, ngồi

KTV người đại diện cho trí tuệ, sự nhạy bén để trực tiếp thực hiện cơng việc

kiểm tốn. Để thực hiện giải pháp này, hàng năm công ty CPKT Thăng Long

tạo điều kiện cho các KTV theo học thêm các ngành nghề kinh doanh, nâng

cao trình độ chuyên mơn nghề nghiệp. Ngồi ra, cơng ty có chính sách đưa

nhân viên giỏi đi tu nghiệp ở nước ngoài qua cỏc hỡnh thc kho sỏt, hunNguyễn Thị HuyềnKiểm toán 45BKet-noi.com kho tài liệu miễn phíluyện, thực hành tại đó. Điều này đã giúp cho cơng ty có đội ngũ KTV giỏi về

trình độ nghiệp vụ, năng động nhạy bén thị trường, qua đó nâng cao chất

lượng dịch vụ tới khách hàng .

Bên cạnh việc đào tạo, nâng cao trình độ cơng nhân viên của cơng ty,

cơng ty còn trích ra một khoản chi phí đáng kể mua sách báo, tạp chí và văn

bản pháp luật mới ban hành, đồng thời cung cấp một số sách tâm lý học. Điều

này giúp cho KTV có được cả kiến thức chun mơn và kiến thức xã hội.

hàng tuần công ty dành 30 phút buổi sáng thứ 7 để anh chị em công ty ngồi

bàn luận vấn đề khó khăn gặp phải hay những thắc mắc cần giải quyết. Và

cũng thời gian đó các KTV nói chuyện với Ban giám đốc bằng tiếng Anh,

Trung. Những KTV mới vào cơng ty sẽ có thời gian 2 tháng làm việc tại cơng

ty được sự tận tình của Gaím đốc, giảng viên, KTV hàng đầu Việt Nam giảng

dạy. Một phòng học nhỏ để giúp các KTV có thể đọc tài liệu. Đó là sự đổi

mới, cách tổ chức rất khoa học của công ty trong việc tận dụng nguồn nhân

lực trẻ.

3.3.2 Hồn thiện việc tìm hiểu hệ thống KSNB.

Trên thực tế tại công ty CPKT Thăng Long, để mô tả hệ thống KSNB

của khách hàng, các KTV đã sử dụng thông qua bảng câu hỏi đánh giá và vẽ

lưu đồ. Do đó, giúp KTV hiểu biết tốt về hệ thống KSNB nhằm cung cấp hình

ảnh trung thực nhất, rõ nét nhất về khách hàng.

Tuy vậy, bảng câu hỏi được thiết kế chung cho tất cả các khách hàng

của công ty sẽ rất bất hợp lý khi khách hàng có loại hình doanh nghiệp khác

nhau, doanh nghiệp khác nhau, do đó cơng ty nên thiết kế bảng câu hỏi riêng

đối với từng loại hình doanh nghiệp. Có như vậy thì việc thu thập thơng tin và

đánh giá các thơng tin đó sẽ đem lại hiệu quả cao hơn và chính xác hơn.

Vẽ lưu đồ thực chất là việc trình bày các q trình kiểm sốt đươc áp

dụng cũng như mơ tả các chứng từ, tài liệu kế tốn cựng quỏ trỡnh vn ngNguyễn Thị HuyềnKiểm toán 45BKet-noi.com kho tài liệu miễn phívà luân chuyển chứng từ bằng các ký hiệu và biểu đồ. Nên công ty thực hiện

như vậy là rất hợp lý. Tuy nhiên việc vẽ lưu đồ chưa hồn chỉnh do kinh

nghiệm chưa lâu nên cơng ty cần phải học hỏi kinh nghiệm từ các công ty

kiểm toán hàng đầu trên thế giới cũng như trong nước ta.

3.3.3 Phân tích sơ bộ BCTC.

Để phân tích sơ bộ BCTC theo phương pháp so sánh được hiệu quả thì

KTV cơng ty phải mở rộng việc so sánh như: so sánh số liệu của ngành, so

sánh số liệu kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực kinh doanh với quy mô

tương tự nhau. Việc so sánh số liệu thực tế với khách hàng sẽ giúp KTV thấy

được mức hoàn thành kế hoạch, mục tiêu cơng ty hồn thành là bao nhiêu?

Rồi từ đó phát hiện ra những dấu hiệu bất thường,

Đối với việc sử dụng phương pháp phân tích tỉ suất, cơng ty chỉ sử

dụng thơng tin tài chính là chưa hợp lý. Thơng tin tài chính chỉ nêu được biến

động mà chưa nêu ra được nguyên nhân của những biến động đó. Cho nên

cơng ty nên sử dụng cả thơng tin tài chính và thơng tin phi tài chính trong việc

phân tích BCTC. Từ việc tìm ra sự biến động rồi nguyên nhân gây ra biến

động đó sẽ giúp KTV đưa ra nhận định chính xác kết quả hạn chế sự sai lệch.

Sử dụng thơng tin phi tài chính bằng cách đưa ra một số chỉ tiêu sau để đánh

giá: (chỉ tiêu về thị phần, mức độ thỏa mãn khách hàng đối với sản phẩm, khà

năng duy trì khách hàng…), chỉ tiêu doang nghiệp (những quy định trong

quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính, quản trị Marketing, quản trị sản xuất,

quản trị kinh doanh…)

Tăng cường phân tích theo xu hướng: Đối với khách hàng lớn, có nhiều

nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm, để hiểu biết rõ hơn về đặc điểm kinh

doanh của khách hàng thì ngồi việc so sánh số liệu năm nay - năm trước,

KTV nên kết hợp với phân tích sự biến động của chúng qua các quý trong

năm. Từ đó giúp KTV dễ dàng tìm ra ngun nhân tăng giảm từng khoản mụcNgun Thị HuyềnKiểm toán 45BKet-noi.com kho ti liu min phớng vi từng thời điểm cụ thể trong năm và giúp KTV xác định được khoản

mục nào xảy ra rủi ro, sai phạm trọng yếu. Điều này rất thuận lợi trong việc

xác định thời gian, phạm vi và các thủ tục áp dụng cho từng khoản mục trong

giai đoạn lập kế hoạch kiểm tốn.

3.3.4Thiết kế chương trình kiểm tốn.

Để kế hoạch kiểm tốn và các chương trình kiểm tốn được thực hiện

tốt hơn, cơng ty nên cụ thể hóa chương trình kiểm tốn cho từng khách hàng

đến với cơng ty trước khi tiến hành kiểm toán. Đồng thời ghi lại sự thay đổi

hoặc bổ sung trên các chương trình kiểm tốn. Việc nêu rõ mối quan hệ giữa

rủi ro kiểm toán và các sai sót tương ứng, các cơ sở dẫn liệu bị ảnh hưởng là

rất quan trọng.Chính vì thế, hồn thiện khâu thiết kế chương trình kiểm tốn

sẽ giúp KTV dễ dàng hiểu được rõ nhất mục đích các thủ tục áp dụng trong

chương trình kiểm tốn.

Vì chương trình kiểm tốn cần thấy được việc thiết kế trắc nghiệm

công việc theo từng mục tiêu KSNB được tác động bởi kết quả đánh giá hệ

thống KSNB, kết quả ước tính của thử nghiệm kiểm soát và quy định kiểm ta

số dư đầu năm và thực tế kiểm toán tại đơn vị khách hàng (năm đầu). Nên

thiết kế các trắc nghiệm công việc theo từng mục tiêu KSNB cần xét đến kết

quả đánh giá hệ thống KSNB và kết quả ước tính của thử nghiệm kiểm soát.

Dựa trên kết quả của thử nghiệm kiểm sốt, KTV phải xác định xem hệ thống

KSNB có được thiết kế và vận hành phù hợp với đánh giá ban đầu về rủi ro

kiểm sốt hay khơng? Nếu có thay đổi lớn thì phải thay đổi nội dung, phạm vi

thử nghiệm cơ bản đã dự kiến. Chương trình kiểm tốn của cơng ty cần bổ

sung thêm thủ tục kiểm toán số dư đầu năm. Điều này, giúp chương trình

kiềm tốn thực hiện theo đúng quy định trong CMKT Vit Nam s 510Nguyễn Thị HuyềnKiểm toán 45BKet-noi.com kho ti liệu miễn phíKẾT LUẬN

Là một cơng ty mới thành lập và hoạt động chưa được lâu, Công ty

CPKT Thăng Long phải nỗ lực hết mình cho quá trình phát triển của mình

cũng như việc hồn thiện quy trình kiểm tốn nói chung và cơng tác lập kế

hoạch nói riêng. Trong những năm vừa qua, Cơng ty đã tạo cho mình những

kinh nghiệm cho việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng của mình cung cấp

cho khách hàng. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác lập kế hoạch

nên công ty ln ln chú trọng và xây dựng quy trình kiểm tốn một cách

hồn thiện nhất.Với việc nâng cao trình độ của đội ngũ KTV và từng bước

hoàn thiện dần cơng tác lập kế hoạch trong kiểm tốn tài chính, hy vọng rằng

trong tương lai không xa công ty sẽ tạo cho mình một bước đi vững chắc, xây

dựng được uy tín, phấn đấu là cơng ty kiểm tốn hàng đầu Việt Nam.

Với thời gian thực tập, nghiên cứu, tìm hiểu lập kế hoạch kiểm tốn tại

cơng ty CPKT Thăng Long đã giúp em phần nào hiểu biết sâu sắc hơn về thực

tế, bổ sung được phần nào thiếu hụt trong vốn lý luận của mình, giúp em nhận

thức được vai trò quan trọng của lập kế hoạch trong quy trình kiểm tốn

BCTC.

Một lần nữa em xin cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của THS.KTV Trần

Mạnh Dũng và sự giúp đỡ mọi mặt của anh chị KTV trong Công ty CPKT

Thăng Long.

Em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, tháng 04 nm

2007

Sinh viờn

Nguyn Th HuynNguyễn Thị HuyềnKiểm toán 45BKet-noi.com kho tài liệu miễn phíDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.GS.TS. Nguyễn Quang Quynh – Giáo trình Lý thuyết kiểm tốn -NXB Tài chính 2005.

2.Alvin. A.Arens - Jame. K.Loebbecke - Sách Auditing – AnIntergated Approach.

3.Đặng Kim Cương, Phạm Văn Đức - Auditing - Alvin.A.Arens -NXB thống kê 2000.

4.PTS.Nguyễn Thế Chi, PTS.Đoàn Xuân Tiến - Sách kế tốn - Kiểmtốn và phân tích tài chính doanh nghiệp- NXB tài chính 1995.

5.Đề mục 3500 giáo trình Đại học Kế tốn chun nghiệp Autralia.6.Bộ Tài Chính - Hệ thống Chuẩn mực Kiểm tốn Việt Nam Quyển 1,Quyển 2,Quyển 3, Quyển 4, Quyển 5, Quyển 6, Quyển7.

7.Tạp chí kiểm tốn số tháng 8/2004, 12/2004, 4/2005, 8/2005,10/2005.

8.Hồ sơ kiểm tốn của Cơng ty CPKT Thăng Long.9.Các phần hành kiểm tốn của Cơng ty CPKT Thăng Long10. Chuẩn mực kiểm toán Việt nam.

11. Kiểm toán - Đại học Kinh tế TPHCM - NXB Thống kê - Xuất bản

lần th 3-2004.Nguyễn Thị HuyềnKiểm toán 45BTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN THĂNG LONG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x